PLAVECTVÍ – PLAVENÍ DŘÍVÍ – JE OD 01.12.2022 NA SEZNAMU NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

Radost polských plavců a prezidenta Mezinárodní asociace plavců IATR při zasedání v marockém Rabatu

Radost polských plavců a prezidenta Mezinárodní asociace plavců IATR při zasedání v marockém Rabatu

1. prosince krátce po poledni rozhodl Mezivládní výbor pro udržení nehmotného kulturního dědictví lidstva při UNESCO o zápisu plavectví na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního lidstva.

Tím se uzavřela mnohaletá snaha Mezinárodní asociace plavců IATR o ocenění tohoto starého řemesla, které umožnilo přepravovat dřevo, jako nesmírně cennou surovinu z lesů do místa spotřeby mnohdy na velké vzdálenosti.

Zařazení plavectví – plavení dřeva na seznam UNESCO považujeme i za ocenění činnosti plavců dřeva na řekách, potocích a kanálech volnou plávkou.

Členové Mezinárodní asociace plavců IATR začali slavit zápis na seznam UNESCO krátce pro vyhlášení, máme o tom zprávy nejen z Rabatu, kde byli přítomní pozváni polským velvyslancem, ale také České republiky, z Lotyšska, Německa. Velké oslavy se prý konají ve Španělsku.

O víkendu se sejdou čeští plavci od Schwarzenberského plavebního kanálu na sklenku na Jeleních Vrších, během příštího týdne bude dohodnuto setkání s rakouskými plavci od Schwarzenberského plavebního kanálu.