MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ VE WOLFRATSHAUSENU, 18.-21.05.2023

Bavorské město Wolfratshausen se již ve svém úvodním logu na webových stránkách města pyšní tím, že je to plavecké město.  Wolfratshausen leží na řece Loisach, ale je „rozkročeno“ mezi řekami Loisach a Isar, jejich soutok je jen kousek od města.

Wolfratshausen byl po staletí spojen s plavením dřeva ve vorech, kterými se dopravovalo dřevo z Alp. Na vorech se dopravovala také spousta dalšího zboží z jihu. Podobně jako na jiných řekách, se stalo plavení dřeva neefektivní po zavedení železniční dopravy. Ale vory jsou dnes atrakcí pro turisty.

Jednou za tři roky probíhá v květnu velké Svatojánské procesí na vorech na řece Loisach.

Jako potvrzení významu Wolfratshausenu jako plaveckého města byl Wolfratshausen jmenován v roce 2011 Mezinárodní asociací plavců IATR mezinárodním plaveckým městem.

Již o rok dřív, v roce 2010, bylo město Wolfratshausen (poněkud v rozporu s principy Mezinárodní asociace plavců IATR, která sdružuje neziskové plavecké spolky) přijato za člena Mezinárodní asociace IATR.

Ve Wolfratshausenu sídlí plavecký spolek Verein Flößerstraße e.V.

Nedaleko Wolfratshausenu v Puppling od Mariánského mostu odplouvají komerční vory s turisty do Mnichova.

Ve dnech 18.-21.05.2023 se bude ve Wolfratshausenu konat mezinárodní setkání plavců.

Na mezinárodní setkání plavců ve Wolfratshausenu ve dnech 18.-21.05.2023 se vydá i delegace plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu a zapsaného spolku Libín-S Prachatice, který je členem Mezinárodní asociace plavců IATR.

Program a informace o mezinárodním setkání plavců Wolfratshausen