JELENOVRŠSKÁ SLAVNOST, 13.08.2023

Jelenovršská slavnost - ukázka plavení dříví

Jelenovršská slavnost – ukázka plavení dříví

V neděli 13.08.2023 se na Jeleních Vrších konala Jelenovršská slavnost, kterou připravil folklorní soubor Libín-S Prachatice jako součást jeho přeshraničního projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023.

Slavnost připomenula nejen těžkou práci plavců na Schwarzenberském plavebním kanálu, ale také jejich zábavu.

Krumlovsko-vídeňský či Vídeňský plavební kanál se stavěl ve dvou etapách – v letech 1789 až 1793 a 1821 až 1823. Umožňoval plavit palivové dřevo ze severních úbočí Bärensteinu, Sulzbergu, Smrčiny, Plechého, Trojmezné hory a Třístoličníku přes hlavní evropské rozvodí v revíru Sv. Tomáš k řece Große Mühl a po ní k Dunaji.P o zhruba 30 km od ústí kanálu do řeky cesta plaveného dřeva před Dunajem skončila. Dřevo bylo třeba vytáhnout a připravit ho na další dopravu  na lodích do císařské Vídně.

Na to bylo třeba 300 až 350 plavebních dělníků. V okolí Untermühl ovšem tolik volných pracovních sil nebylo. Proto pravidelně přicházely z jižních Čech – z Prácheňského kraje – celé skupiny mladých mužů a žen odhodlaných tvrdě pracovat. Pracovní doba byla po sedím dnů v týdnu od pěti ráno do sedmi hodin večer, polední přestávka byla jednu hodinu.

Ernst Mayer, ve dvacátých letech ředitel českokrumlovského panství a zároveň plavební ředitel, očekával, že po náročném dni padnou čeští plavci večer na lože. Jenže šlo o smíšené skupiny mladých mužů a žen, večer z přinesených zavazadel vytáhli chlapi i děvčata housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, večer se hrálo, zpívalo ba dokonce i tancovalo. A Mayer nepovažoval tanec za nejlepší způsob  odpočinutí unavených údů. Jenže v pět ráno stáli Češi u vykládacích kanálů a nebyly na nich vidět stopy dlouhého večera a krátké noci.

Folklorní soubor Libín-S Prachatice přivedl svým projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu lidové melodie, lidové písničky, lidové tance k plavebnímu kanálu. A nikdy u toho nechybí plavení dřeva.

Jelenovršskou slavnost otevřel pořádající folklorní soubor Libín-S Prachatice svým tradičním zahajovacím tancem Kdyby byl Bavorov.

Libín-S Prachatice, Bavorov

Libín-S Prachatice, Bavorov

Libíňáci ve svém programu představili i  taneční pásma, která v poslední době nebyla často prezentována. Pásmo Ta zdikovská fara si většinou objednává volarský farář P. Karel. Přestože na Jelenovršskou slavnost P. Karel přijet nemohl, soubor o zdikovské faře zatancoval a zazpíval. Ale třeba Jarmark, ten už na programu nebyl dlouho. V pásmu zaznívá: „Já jsem muzikant přicházím k vám z české země. Já umím hrát, my umíme taky…“

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice již vic než 20 let vyvíjí velkou část svých aktivit u Schwarzenberského plavebního kanálu, proto není divu, že v roce 2006 se stal členem Mezinárodní asociace plavců AITR. Libín-S Prachatice inspirován slovy ředitele krumlovského panství Ernsta Mayera z roku 1828 připravil taneční pásmo Plavci, které nemůže chybět při žádné aktivitě Libín-S Prachatice u Schwarzenberského plavebního kanálu. Plavci nechyběli ani na Jelenovršské slavnosti.

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Po Plavcích už se Libín-S Prachatice již jen rozloučil v prvním bloku, přiblížila se ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu jen několik desítek metrů od pódia.

Na břehu plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí KANÁL EXPO už čekala snad stovka lidí. Jsou to diváci, nebo snad ti, co se uchází o práci plavce? V kanálu je ovšem povážlivě málo vody! Bude se vůbec dnes plavit?

Za kanálem, vedle sochy Hynka, plavební ředitel Hynek Hladík vyprávěl o historii plavebního kanálu.

Připraveni byli plavci s plavebními háky, kteří pózovali fotografům. Ale vody pořád málo.

Jelenovršská slavnost - ukázka plavení dříví

Jelenovršská slavnost – ukázka plavení dříví

Najednou přiběhla vlna kalné vody, voda rychle stoupala. Rychle přečetl plavební ředitel plavební rozkaz a vydal další pokyny. Mezi zájemci o práci plavce dal přednost dětem: „V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce, u nás, u plavebního kanálu je dětská práce žádoucí! Tak malí plavci vhazujte dříví, může to i stříkat, postříkejte rodiče, ne abyste stříkli na mne!“ A první polena a štěpiny letěly do vody!

A plavební ředitel dostal pořádnou sprchu. Ano, byla ta to mladá plavkyně.

Jelenovršská slavnost - ukázka plavení dříví

Jelenovršská slavnost – ukázka plavení dříví

Zkušení plavci s plavebními háky otevřeli první stavidla a polena a štěpiny se vydaly na svou dnešní pouť.

Po zhruba 400 metrech se dřevo vytahovalo. Pomáhali podle rad i malí plavci podle rad těch zkušených. Plavci opět zapózovali fotografům.

Děti, které plavily dřevo spěchali k expozici KANÁL EXPO, protože plavební ředitel slíbil, že je pasuje plaveckými učni, což dosvědčí diplom plaveckého učně, navíc dostanou učebnici plaveckého učně a placku plaveckého učně. Celkem bylo pasováno 17 plaveckých učňů:

Samuel a Robin z Nové Pece, Matyáš a Dominik ze Znojma, Pavel a Anna z Ostravy, Eliška a David z Prahy, Natálka, Zuzana a Vítek z Nebahov, Hedvika ze Zvole, Vojtěch z Bystřice u Benešova, Aneta a Adéla z Louňovic pod Blaníkem a Vendelín a Vavřinec z Adamova u Českých Budějovic.

Ještě když probíhalo pasování začala před stodolou hrát kapela Libín-S Prachatice, tancovalo se, Jelenovršská slavnost doznívala.

Jelenovršská slavnost - Libín-S Prachatice, Martin

Jelenovršská slavnost – Libín-S Prachatice, Martin

V samém závěru slavnosti zastavil plavebního ředitele jeden z Rakušanů. „Víte, co se stalo přesně před 155 lety?“ Hynek Hladík přemýšlel, nakonec musel odpovědět: „Nevím!“ „Jan II. Nepomuk, dědičný princ ze Schwarzenbergu, navštívil Plešné jezero!“ Až teprve pohled do archivu to opravdu potvrdil. Návštěvu dokládá tzv. Prinzenstein, který býval v jezeře, dnes je na břehu několik metrů od hladiny.

Příští akce u Schwarzenberského plavebního kanálu bude již v sobotu 19.08.2023, kdy se od 14:00 hod. u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie bude slavit plavecká poutní mše.

Plavecká poutní mše, 19.08.2023

Plavecká poutní mše svatá, 19.08.2023

UPOZORNĚNÍ O OMEZENÍ DOPRAVY MEZI NOVOU PECÍ A JELENÍMI VRCHY

Nová Pec s Jelenimi Vrchy je spojena úzkou místní komunikací. Pro zajištění bezpečnosti provozu, především autobusového provozu na lince Nová Pec – Jelení Vrchy je ve směru z Nové Pece na Jelení Vrchy zákaz vjezdu v těchto časech:

09:00 – 09:35, 11:00 – 11:30, 13:05 – 13:35, 15:00 – 15:30, 17:00 – 17:30.

Ve směru z Jeleních Vrchů do Nové Pece platí zákaz vjezdu v těchto časech:

08:35 – 09:10, 09:55 – 10:30, 12:25 – 13:00, 13:55 – 14:30, 16:25 – 17:00

Respektujte dopravní značení! Umožněte bezpečný průjezd protijedoucího linkového autobusu! Respektujte i omezení rychlosti!