HIRŠPERSKÝ DEN – PROGRAM OBČANŮ JELENÍCH VRCHŮ A NOVÉ PECE S UKÁZKOU PLAVENÍ DŘÍVÍ, 13.06.2024

Hiršperský den, 13.07.2024, pozvánka

Hiršperský den, 13.07.2024, pozvánka

Na sobotní odpoledne, na den svátku Sv. Markéty, připravili občané Jeleních Vrchů či obecněji obce Nová Pec kulturní a kulinářský program. V podstatě sami sobě, pozvaní byli samozřejmě všichni ti, co na Jelení Vrchy přijeli na kole, pěšky, autobusem, nebo snad i autem (od 1. července by na Jelení Vrchy měli přijet jen cyklisté, místní a ubytovaní i autem. Na Jelení Vrchy se však jde dostat linkovým autobusem, který v současné době má přívěs na kola. Přesto dnes na Jeleních Vrších byla i další auta.)

Ty, co chtěli přijet na Jelení Vrchy autem. zastavila na odbočení na Jelení Vrchy (stále ještě po objížďce) značka „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „Mimo dopravní obsluhu“. Někteří ji vzali vážně, ti se vydali na inzerovanou akci pěšky, někteří ne, ti projeli.

Na Jeleních Vrších bylo před dvanáctou klidno, sem tam projeli okolo bývalé hájovny čp. 13 cyklisté.

Před polednem na Jeleních Vrších

Před polednem na Jeleních Vrších

Před polednem na Jeleních Vrších

Před polednem na Jeleních Vrších

Před stodolou s výstavou o Schwarzenberském plavebním kanálu EXPO KANÁL gril, u kterého to krásně vonělo. Kdosi si opékal buřty, jiní si dali kávu a něco sladkého, jiný pivo a něco slaného.

U vrat do stodoly to vonělo

Hiršperský den – u vrat do stodoly to vonělo

Po vyhodnocení předpovědi počasí, od pěti by mělo pršet, organizátoři přesunuli kulturu pod střechu stodoly.

Hiršperský den - hrají Bouďáci

Hiršperský den – hrají Bouďáci

A hrála se super muzika. A že hráli jelenovšští či novopečtí hlavně pro sebe, to dosvědčuje i to, že dva z dnes country tria Bouďáci bydlí na Jeleních Vrších. Podobně na tom je i duo Street Floyd, ti jsou z Pěkně, ta je stejně jako Jelení Vrchy součástí obce Nová Pece. A fakt hráli suprově!

Hiršperský den - hrají Street Floyd

Hiršperský den – hrají Street Floyd

Ve čtvrt na tři se ujmul slova plavební ředitel Hynek Hladík, když si stoupl vedle svého jmenovce, dřevěné sochy plavce Hynka a vyprávěl o historii Schwarzenberského plavebního kanálu. Krátce po půl třetí došlo na letošní čtvrtý plavební rozkaz:

„Plavební rozkaz č.4/2024 k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést v rámci Hiršperského dne ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 13. července 2024 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 (od sochy plavce Hynka) na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.“

Hiršperský den -vhazování dřeva před plavením začalo

Hiršperský den -vhazování dřeva před plavením začalo

Pak byl dán pokyn malým plavcům ke vhazování dřeva, když bylo všechno připravené dřevo ve vodě, dospělí plavci otevřeli stavidla a štěpiny se rychle „rozběhla“ ke svému dnešnímu asi čtyři sta metrů vzdálenému cíli.

Hiršperský den -štěpiny se rozběhly k dnešnímu asi 400 m vzdálenému cíli

Hiršperský den – štěpiny se rozběhly k dnešnímu asi 400 m vzdálenému cíli

Po plavení předal plavební ředitel deseti novým plaveckým učňům diplomy a učebnice plaveckého učně. Poprvé nastalo, že většina jich byla ze zahraničí, jestli lze za zahraničí považovat Slovensko, osm jich přijelo z Bratislavy, dva zbývající z Prahy.

Hiršperský den - po plavení hráli opět Street Foyd

Hiršperský den – po plavení hráli opět Street Foyd

Ve stodole se opět začalo hrát. Bylo to prima odpoledne. Nepršelo, první kapky padly asi o půl šesté. Příští ukázka plavení dříví bude ve středu 31.07.2024 ve 14:00 hodin u potoku Schrollenbach na rakouském území. Nebojte se ale, není to daleko! Není žádné jiné místo ukázek plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu, které by bylo tak blízko od břehu Lipenského přehradního jezera.