HIRŠPERSKÝ DEN NA JELENÍCH VRŠÍCH 16.07.2022

Na sobotu 16.07.2022 připravují občané Jeleních Vrchů (obec Nová Pec), místními zvaných Hiršperky, spolu s folklorním souborem Libín-S Prachatice Hiršperský den. Při něm se chtějí hiršperští představit jako muzikanti, ale také jako dobří hostitelé. Poblíž křižovatky na Jeleních Vrších se od pravého poledne bude něco dít, bude se hrát, místní nabídnou něco dobrého k jídlu či pití.

O půl třetí začne u domu čp. 13 již třetí letošní ukázka plavení dříví. Věříme, že se na plavení dříví zapojí i děti. Po skončení ukázky plavení převezmou zúčastněné děti při malém ceremoniálu z rukou plavebního ředitele Hynka Hladíka diplomy plaveckých učňů, učebnice plaveckého učně, premiérově také placku plaveckého učně. Plavební ředitel je určí plaveckými učni, což stvrdí poklepáním loveckým tesákem na ramena.

A plavení dřeva, to je starobylé řemeslo rozšířené téměř na všech kontinentech.

Členské spolky Mezinárodní asociace plavců IATR z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska předložily letos na jaře návrh na zápis plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Sekretariát Úmluvy o ochraně nemateriálního kulturního dědictví považuje za „technicky kompletní“ nadnárodní nominační soubor „Plavení dřeva“ pro případný zápis v roce 2022 na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Proto nadnárodní nominační soubor předložený Rakouskem, Českem, Německem, Lotyšskem, Polskem a Španělskem „bude vyhodnocen hodnotícím orgánem a předán Mezivládnímu výboru“ k rozhodnutí na jeho sedmnáctém zasedání v roce 2022.

POZOR! Od 01.07.2022 platí nový dopravní režim pro příjezd po obecní komunikaci z Nové Pece na Jelení Vrchy a pro odjezd z Jeleních Vrchů do Nové Pece.

Obecní komunikace Nová Pec – Jelení Vrchy je úzká zhruba 3 m široká silnička, po které probíhá I veřejná linková autobusová doprava. Vzhledem k zajištění bezpečnosti všech účastníků dopravy platí ve směru Nová Pec – Jelení Vrchy zákaz vjezdu všech vozidel v časech 09:00 – 09:35, 11:05 – 11:40, 13:00 – 13:25, 15:05 – 15:40, 17:05 – 17:40 (mimo bus). Ve směru Jelení Vrchy – Nová Pec platí zákaz vjezdu všech vozidel v časech 08:25 – 09:10, 09:55 – 10:30, 12:25 – 13:00, 14:10 – 14:45, 16:15 – 16:50 (mimo bus).

Prosíme, respektujte vyznačené dopravní značky! Nerespektování ohrožuje zdraví a životy účastníků silniční dopravy!