HIRŠPERSKÝ DEN NA JELENÍCH VRŠÍCH, 15.07.2023

Hiršperský den

Hiršperský den

Na Šumavu přišla velká horka. Na Jeleních Vrších teploměr ukazoval víc než 30 stupňů.

Už někdy loni na podzim byly stanoveny termíny akcí u Schwarzenberského plavebního kanálu, mezi nimi i termín sousedské slavnosti Hiršperský den na sobotu 15. července.

Horko lákalo spíš k vodě než k plavebnímu kanálu. Přijde v tomhle horku vůbec někdo?

Hiršperský den

Hiršperský den

V sobotu 15. července dopoledne vyrostly na plácku pod bývalou hájovnou (říká se, že tady v době stavby kanálu bydlel i Joseph Rosenauer, stavidel kanálu) stany, v jednom z nich stánek s občerstvením, v dalším byly stoly, lavice. Stano roztopil pod grilem.

Hiršperský den

Hiršperský den

Ve stodole bývalé hájovny – domu čp. 13 – je už vic než 15 let expozice EXPO KANÁL, ve které se dozvíte i něco z historie významné technické památky. Návrh na jeho stavbu už v roce 1786 předložil svým nadřízeným schwarzenberský inženýr Joseph Rosenauer. Asi byl Rosenauer velmi překvapen, když na lesním úřadě v Českém Krumlově vyslechl NE! Stejnou odpověď uslyšel i o dva roky později i od majitele panství Český Krumlov. Taková odpověď přišla, přestože Rosenauer navrhoval, že během prvního roku, aby ušetřil knížecí pokladnu, bude finacovat stavbu z vlastních prostředků a z peněz svých příbuzných, zpět měl ziskat finance ze zisku z prodeje dřeva. Důvodem bylo, že privilegium drželi pasovští biskupové.

Až v roce 1789, díky tomu, že se blížil konec platnosti pasovského privilegia, nastal čas k zahájení stavby kanálu, který tehdy nesl název Krumlovsko-vídeňský (sloužil k plavení dříví z krumlovského panství do císařské Vídně). Do roku 1793 došel až na Jelení Vrchy.

Jano Stanek už nabízel sousedům i pocestnným grilované maso, v nabídce stánku byly i nápoje, domácí sladkosti.

Hiršperský den

Hiršperský den

Asi po druhé hodině odpoledne ve Schwarzenberském plavebním kanálu začala stoupat kalná voda. Plavební ředitel Hynek Hladík vyprávěl spoustu zajímavostí o kanálu.

Potom přečetl plavební rozkaz.

Hiršperský den

Hiršperský den

Zanedlouho už plavečtí učni vhodili do vody připravená polena, která se vydala ke svému dnešnímu cíli.

Po plavení dříví pasoval 20 dětí, které se podílely na plavení plaveckými učni. Diplom, učebnici a placku plaveckého učně obdrželi:
Miroslav a Jaroslav z Plzně – Hedvika,        Klára, Janek, Adam a Eduard z Kladna, Daniel z Prachatic, Karel z Osluchova, Petr, Tereza, Vít a Václav z Prahy, Nela z Tehova, Pavel ze Strakonic, David a Mateo z Č. Budějovic a Alena a Jan z Volar.

Hiršperský den

Hiršperský den

Po plavení dříví Hiršperský den neskončil!

Hiršperský den

    Hiršperský den

Dál se hrálo, zpívalo, jedlo a pilo.