INFORMACE Z ROKU 2015
SVÁTEK PATRONA PLAVCŮ, VORAŘŮ A TAKÉ LODNÍKŮ A NÁMOŘNÍKŮ
Svatý Mikuláš
6. prosince se každoročně slaví svátek Svatého Mikuláše, patrona námořníků, lodníků, plavců, vorařů, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.
Po svém patronovi jsou pojmenovány proto některé plavecké a vorařské spolky, např. CONFRÉRIE ST.NICOLAS DES RADELIERS DE LA LOUE / Bratrstvo Sv. Mikuláše vorařů na Loue a SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET CONFRÉRIE SAINT NICOLAS DE CLAMECY / Vědecká společnost a bratrstvo Sv. Mikuláše z Clamecy nesou ve svém názvu jméno tohoto světce. Svátek Svatého Mikuláše si ovšem připomenuly i další plavecké a vorařské spolky, mezi slovinský Mariborski Splavarji. V údolí řeky Drávy, na které více než stotisícové centrum slovinského Štýrska Maribor leží je řada kostelů zasvěcených patronu vorařů, v dalších jsou kaple zasvěcené Svatému Mikuláši. Po Drávě odedávna pluly vory, plavecké spolky jsou dodnes na korutanských (rakouských), štýrských (rakouských) i štýrských (slovinských) březích Drávy. A plavci jistě ochranu potřebovali!
ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY
Pozvánka
Sluníčko rozsvítilo a rozehřálo třetí zářijovou sobotu roku 2015, přestože ještě před necelým týdnem byla předpověď pro akci uprostřed lesa na česko- rakouských hranicích ne optimistická předpověď.

Libíňáci, tedy členové folklorního souboru Libín-S Prachatice, který je nositelem hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, se už dopoledne vydali přes les od autobusu, který stál přesně na hlavním evropském rozvodí na rakouské straně hranic. Když dorazili po dva a půl kilometrech k místu, kde hraniční potok Ježová / Iglbach křižuje Schwarzenberský plavební kanál, už z dálky byl vidět červený souborový stánek, od kterého voněly klobásky, na čepu bylo už pivečko, na výběr byly výborné domácí koláče, samé dobrotky.

Občas kolem projel překvapený cyklista, nebo hned celá skupinka. Někteří snad ani nezpomalili. A najednou se lesem ozvalo: "Stop! Stůj! Zastávka na pivo a vůbec o půl druhé tady bude závěr plavební sezóny, tak už nikam nejezdi!", volal Hynek. A většinou opravdu zastavili, posadili se, popili, pojedli a ono se bylo i na co dívat. Začala zkouška tanečníků, později zkoušeli i muzikanti.
Zkouška tanečníků

Posezení

Muzikantská zkouška
Vypadalo to, že asi moc lidí nepřide, přestože je tak krásně. Na české straně vyrostl ještě stánek státního podniku Lesy České republiky, lesáci využili závěrečné akce na Schwarzenberském plavebním kanálu k uspořádání Dne s LČR, hned vedle něj se nabízely dřevěné hračky. Přímo na hranicích si postavili stánek Rakušané - plavecký spolek z nedalekého Aigenu a organice cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald. Tam se nabízela káva a domácí "krapfen" - koblihy a také prospekty z regionu Böhmerwald, tedy z rakouské strany Šumavy.

Jak tak čas utíkal, najednou přicházeli lidé z české i rakouské strany. Najednou byly lavice u libínského stánku pomalu obsazeny, lidé posedávali na lavičce na rakouské straně.
Kdyby byl Bavorov

Kdyby byl Bavorov
Krátce po půl druhé už byl na můstku přes Schwarzenberský plavební kanál připraven folklorní soubor Libín-S - tanečníci, kousek od nich i kapela. Libín-S otevírá svá vystoupení vždy tanečním pásmem Bavorov, stejně tomu bylo i u hraničního potoka Ježová.

Odpoledne uvedla vedoucí souboru Helena Svobodová. "Ne náhodou otevřel závěr plavební sezóny v roce 2015 folklorní soubor Libín-S Prachatice. Vždyť již řadu let je soubor nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který v sobě spojuje folklorní setkání, ale také plavení dříví. Plavení, to byla většinou práce pro chlapy."

Dalším tancem byl právě tanec pro chlapy - Stará bába.
Hoši

Stará bába
"Soubor projevuje, že má rád humor i lásku. To je znát i v dalším tanečním pásmu", uvedla Helena pásmo Slepice.
Slepice

Slepice
"Rádi se i dělíme o naše radosti. Příští týden oslaví významné životní výročí doyen - nejstarší člen souboru, dlouholetý kapelník František Jordák." Členové souboru se vystřídali v blahopřání i na štamprdlátka došlo.
Blahopřání Františkovi

Blahopřání Františkovi

Blahopřání Františkovi

Blahopřání Františkovi
Po několika písničkách na řadu přišlo taneční pásmo, které připravil Libín-S speciálně ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu - Plavci.
Plavci

Plavci
Mezi tím na břehu plavebního kanálu na české straně hranice se připravila skupina trubačů na lesní rohy Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg, nasadila svoje nástroje a lesem se rozezněly první lovecké signály.
Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg
Na můstku na rakouské straně byl už připraven Libín-S, aby zatancoval Doudlebskou.
Doudlebská
Pomalu se blížilo poslední plavení roku 2015. Sotva dozněla Doudlebská, už byli připraveni Helča, Vlaďka a Vašek, aby předali plavebnímu řediteli Hynku Hladíkovi plavební věnec, jako symbol spolupráce na Schwarzenberském plavebním kanálu.
Předání plavebního věnce
Plavební ředitel poděkoval za věnec, ukázal jej nad hlavou všem přítomným. Zazněla slavnostní píseň "Aby nás Pán Bůh miloval", po slavnostním přípitku zazpívali Libíňáci ještě "Dej nám Pán Bůh zdraví". Hynek pak předal věnec Karlovi, aby jej položil na hladinu plavebního kanálu.
Plavební věnec
Došla řada na poslední plavební rozkaz roku 2015:

Plavební rozkaz č.8/2015
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést na závěr plavební sezóny ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 19. září 2015 v oblasti křížení s potokem Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 111 (na českém území.) Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Nedaleko sáhového kamene 110 na rakouské straně začalo vhazování dřeva, za asistence vrchních plavců polena vhazovali ti nejmladší přítomní plavci - rakouské i české děti. Pak už Helga, která byla u vhazování, dala signál k otevření stavidel, polena a voda se daly do pohybu. Netrvalo dlouho a polena byla u hranic. Před těmi prvními plul po hladině plavební věnec, který doprovázeli plavci - tanečníci ze souboru Libín-S a harmonikář Honza.
Plavební věnec i polena dopluly do Čech
V Čechách u sáhového kamene 111 plavci vylovili polena z kanálu. S posledním v podstatě skončila plavební sezóna.
Zatím, co plavci vytahovali polena, odtancovali poslední tance, zazněly poslední znělky, pak už zaznělo z úst plavebního ředitele:

"Plavební sezóna 2015 skončila - ať žije plavební sezóna 2016! Die Schwemmsaison 2015 ist beendet, es lebe die Schwemmsaison 2016!"
Libíňáci se sedli spolu se zbývajícími diváky a s plavci u stánku Libín-S, muzikanti vytáhli nástroje, zpívalo se hrálo dál.
Posezení

Posezení

Posezení
PŘIŠEL NÁM E-MAIL S PODĚKOVÁNÍM

V neděli odpoledne jsem dostal e-mail od manželů Uhlířových z Volyně, který potěšil, myslím, že nepatří jen mně. Uhlířovi, děkuji Vám jménem svým i jménem folklorního souboru Libín-S Prachatice i všech spoluorganizátorů.

Hynek Hladík, plavební ředitel
Byl jsem v sobotu 19. 9. 2015 s manželkou Ivanou na ukončení sezony 2015 plavení dříví na Schwarzenberském kanále na hraničním přechodu Ježová / Iglbach, překrásná náplň loučení se s plavením dříví v roce 2015 a již se těšíme na zahájení nové sezony v roce 2016 .......
Přejeme všem hodně a hodně štěstí a zdraví .......

Vladimír a Ivana Uhlířovi, Volyně
OHLÉDNUTÍ
ZA SETKÁNÍM S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 2015
Během dalšího ročníku šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který byl 18. novodobou plavební sezónou, se konalo celkem devět akcí:
- zahájení plavební sezóny 23.05.2015 na Jeleních Vrších (CZ) s folklorním setkáním, s ukázkou plavení dříví, s vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy a se setkáním s lidovými řemesly
- ukázka plavení dříví a setkání s hornorakouským folklorem 07.06.2015 v Sonnenwaldu a Zadní Zvonkové (A / CZ)
- ukázka plavení dříví 13.06.2015 na Jeleních Vrších (CZ)
- ukázka plavení dříví 17.07.2015 na Jeleních Vrších (CZ)
- ukázka plavení dříví a setkání s hornorakouským folklorem 29.07.2015 u potoka Schrollenbach (A)
- Kulturní osa plavební kanál 16.08.2015 na Jeleních Vrších (CZ) s folklorním setkáním, s ukázkou plavení dříví, s vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy a se setkáním s lidovými řemesly
- mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie 22.08.2015 u Jeleních Vrchů
- ukázka plavení dříví 05.09.2015 u bavorských hranic (CZ / D)
- závěr plavební sezóny 19.09.2015 u hraničního potoka Ježová / Iglbach (CZ / A) s folklorním setkáním, s ukázkou plavení dříví a s lidovými řemesly

Vzhledem k vysokému požárnímu nebezpečí v srpnu nebylo možné uspořádat ukázku práce uhlířů.

Folklorních setkání se zúčastnily tyto soubory:
- folklorní soubor Libín-S Prachatice
- dudák Rudi Lughofer, houslista Gotthard Wagner a hornorakouské pěvecké trio, (A)
- NoHoiz, dechovka (A)
- trubači na aplské rohy Alphornbläser St. Oswald (A)
- folklorní soubor Stodltaunza Althöflein (A)
- dolnorakouská dechovka Stallbergmusikanten (A)
- trubači na lovecké rohy Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg (A)

Celkový počet aktivních účastníků 323, celkový počet diváků (odhad) 2490.
Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu byl podpořen z grantu Jihočeského kraje na podporu živé kultury, z grantu Města Prachatice, z příspěvku obce Nová Pec, z daru státního podniku Lesy České republiky. K realizaci projektu pomohla i akce Den s Lesy České republiky Správy toků - oblast povodí Vltavy.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U BAVORSKÝCH HRANIC 05.09.2015
Pozvánka
Jen jednou za rok se koná ukázka plavení dříví nedaleko bavorských hranic.

Letos přišli čeští a němečtí turisté k Rosenauerovu pomníku 5. září.

Každoročně začíná program vzpomínkou na stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. V roce 1928 zřídili na úplném začátku plavebního kanálu schwarzenberští lesníci pomník Josefa Rosenauera, přestože sem k bavorským hranicím za Rosenauerova života. Ale právě do těchto míst Josef Rosenauer vytrasoval svůj kanál. Účastníci ukázky plavení položili k Rosenauerovu pomníku kytici lesního kvítí.
Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic
Plavební ředitel si připravil jedno překvapení. Dva z přítomných plavců Pavel Štětina a Jiří Borovka museli na pokyn plavebního ředitele pokleknout, on je poklepal loveckým tesákem na rameno a povýšil je do funkce vrchních plavců. O povýšení jim plavební ředitel předal jmenovací dekrety.
Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic
Všichni se pak přesunuli několik set metrů podél plavebního kanálu, aby plavební ředitel přečetl svůj sedmý letošní plavební rozkaz, pak už se vhazovalo dříví. Plavení začalo.
Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic

Plavení u bavorských hranic
PLAVECKÁ POUTNÍ MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY 22.08.2015
Poutní mše svatá - pozvánka
Před 226 lety začal schwarzenberský inženýr Josef Rosenauer stavbu plavebního kanálu, který měl spojit část českokrumlovského panství s císařským hlavním městem Vídní. Proto se mu zpočátku říkalo Krumlovsko- vídeňský plavební kanál, až později dostal jméno podle vlastníků panství - knížat ze Schwarzenbergu. Kanál vycházel od ústí potoka Světlá / Zwettlbach do řeky Große Műhl do horského sedla pod Svatým Tomášem, do míst, kde se dostává z povodí Dunaje do povodí Vltavy. Odtud pak Rosenauer trasoval plavební kanál mírným stoupáním k potoku Ježová na česko-rakouských hranicích, aby pak pokračoval 12 km přes lesy kláštera Schlägl. U hraničního potoka překročil opět do schwarzenberského panství Český Krumlov. Ještě v listopadu 1789, tedy sedm měsíců od zahájení, dospěla stavba k potoku Rasovka nad Novou Pecí. Kanál byl již 29,3 kilometrů dlouhý. Po roční přestávce došel kanál k Jezernímu potoku, který vytéká z Plešného jezera, po dalších dvou letech pak k Jelenímu potoku v dnešních Jeleních Vrších.
Josef Rosenauer
U Jeleního potoka visel na stromě obrázek Panny Marie. Hluboce věřící Josef Rosenauer se u něj často modlil.

Koncem osmnáctého a počátkem devatenáctého století zuřila válka mezi schwarzenberskými myslivci a především bavorskými pytláky. Mrtví a zranění byli na obou stranách "bojiště". Jeden z pytláků měl nevyrovnané "dluhy" s jedním z myslivců. Najednou před sebou viděl klečícího muže ve schwarzenberské uniformě. Podle postavy to vypadalo na jeho nepřítele. Vytasil tedy bodák a klečícího muže bodnul do zad. Nebyl to myslivec, tím mužem byl Josef Rosenauer. Moc nechybělo a přišel o život.

Asi to byl zázrak, nebo pomohla Panenka Marie. Vraha - pytláka chytili, hrozil mu trest smrti, Oko za oko, život za život. Velkomyslný Rosenauer se se svého téměř vraha přimlouval, zachránil mu život.

O něco později obraz Panny Marie umístili do kamenné výklenkové kapličky z hrubozrnné plőckensteinské žuly.
Kamenná výklenková kaplička
Počátkem 20. století kapličku obestavěli malou dřevěnou kapličkou. Obraz Korunování Panny Marie namalovaný na plechu, který tam byl tehdy nejspíš osazen, už nebyl asi ten, u kterého se modlil Josef Rosenauer. Ke kapličce se chodili modlit místní, kteří po skončení druhé světové války museli opustit svoje domovy.
Rosenauerova kaplička
Plavební kanál i kaplička, která dostala jméno po staviteli Schwarzenberského plavebního kanálu, byly v hraničním pásmu. U Rosenauerovy kapličky se nikdo nemodlil, nikdo o ni nepečoval. Obraz Korunování Panny Marie se stával být nečitelným, jak plech reznul. V roce 1999 byl čitelný již jen obličej Panny Marie a Duch svatý.
Nový obraz nechal namalovat Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu na žádost jednoho z velkých přátel plavebního kanálu. Úkol jej namalovat dostal Jan Vachuda z Prahy. Ke slavnostnímu požehnání došlo 20. srpna 2000, tedy před patnácti lety, při první mši svaté po několika desetiletích. Zcela neočekávaně přijel i donátor Karel Jan Schwarzenberg.
Rosenauerova kaplička, 20.08.2000

Rosenauerova kaplička, 20.08.2000

Rosenauerova kaplička, 20.08.2000
Několik let potom začala tradice poutních mší u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie.
Mše svatá u Rosenauerovy kapličky
V sobotu 22. srpna 2015 oslavily tři desítky věřících poutní mši u Rosenauerovy kapličky korunování Panny Marie nedaleko Jeleních Vrchů. Mši celebroval P. Mgr. Jan Mikeš, farní Vikář farnosti Volary.
Mše u Rosenauerovy kapličky, 22.08.2015

Mše u Rosenauerovy kapličky, 22.08.2015

Mše u Rosenauerovy kapličky, 22.08.2015
Poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky byla připravena farností Želnava ve spolupráci s folklorním souborem Libín-S Prachatice v rámci přeshraničního projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
Věřící i okolo putující turisté si před mší i po ní mohli mimořádně prohlédnout v kapličce umístěný obraz Korunování Panny Marie, aniž by jim v tom překážela ochranná mříž.
Rosenauerova kaplička
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL
BYLO FOLKLORNÍ SETKÁNÍ, POHÁDKY, I ŠESTÉ PLAVENÍ DŘÍVÍ
Kulturní osa plavební kanál
Po nočním dešti bylo před odjezdem folklorního souboru Libín-S z Prachatic zataženo, vypadalo to, že jen otázkou času, kdy bude dešťové pokračování, svým způsobem po dlouhém suchu očekávané. Jenže pro vystoupení folklorního souboru na Jeleních Vrších by déšť moc dobré nebylo.

Když za Vltavou vykouknul Plechý nad Novou Pecí, nebylo z něj moc vidět, vrchol byl v mracích. Po čtvrt na dvanáct, tedy chvilku před plánovaným začátkem, když jsme vyhlásili, že se začíná u horního portálu tunelu, nějací turisté odpověděli: "Ale na parkovišti nám řekli, že vzhledem k počasí bude začátek tady!" "Nevím, kdo vám to pověděl, ale neprší, tak se bude začínat u portálu. Za chvilku!", odpověděl plavební ředitel Hynek Hladík. Tak se skupinka lidí vydala zpět do kopce.
U horního portálu se pomalu scházeli muzikanti, turisté, děti, maminky, tatínkové, babičky a dědové, pěšáci i cyklisté. Po chvilce přišla i pohádková babička Helena Svobodová. Helena pak vyprávěla pohádky z obou stran Šumavy. Občas ji vystřídala kapela Libín-S. Samozřejmě při vyprávění nemohla chybět ani pohádka Ivo Stehlíka "Jak vodníkovi Žbluňkalovi uplavalo prádlo".
Kapela Libín-S

Pohádková babička Helena Svobodová

Pohádková babička Helena Svobodová
Od jedné začínal další bod programu dne - Setkání s folklorem z jižních Čech a Dolních Rakous na pódiu v Jeleních Vrších. Když už jsme byli jen kousek od křižovatky i od pódia, Jeleními Vrchy se rozlehla česká dechovka. Kapela nebyla ale česká, ale rakouská, jen jejich repertoár byl spíš český. Byli to dolnorakouští hosté - Stallbergmusikanten a folklorní soubor Stodltaunza Althöflein.
Stallbergmusikanten a Stodltaunza Althöflein

Stallbergmusikanten a Stodltaunza Althöflein

Potkaly se dvě šéfky - Helena a Claudia
Členové Libín-S se s muzikanty a dolnorakouským souborem seznámili daleko za oceánem - při zájezdu na mezinárodní folklorní festival FolkFest Murfreesboro v americkém státě Tennessee.
Společně v Americe

Libín-S v Americe

Stallbergmusikanten a Stodltaunza Althöflein v Americe
A přímo na křižovatce se hrálo, zpívalo, tancovalo.
Společný tanec na Jeleních Vrších

Společný tanec na Jeleních Vrších
První na pódium nastoupil hostitelský soubor Libín-S. Střídal pak se s rakouským souborem a kapelou, chvílemi přestalo být úplně jedno, kdo hraje, protože na pódiu byly dost často páry smíšené.
Libín-S

Libín-S

Stallbergmusikanten a Stodltaunza Althöflein

Společný tanec Stodltaunza Althöflein a Libín-S
Helena Svobodová připomenula, že jsme si nesmírně blízcí. Libín-S si to poprvé uvědomil za mořem při prvním setkání, to uvědomění se pouze dnes prohloubilo. Hynek Hladík k tomu poznamenal, že se před několika lety zúčastnil s Helenou semináře o česko-rakouských vztazích. Mezi účastníky byl i Karel Schwarzenberg, který při svém vystoupení prohlásil, že Češi a Rakušané jsou jeden národ, který si dovolil ten luxus, že mluví dvěma jazyky. A my si dnes na Jeleních Vrších uvědomili, že to je pravda.
Od půl třetí se plavilo, přišlo možná pět stovek plavců, kteří ještě malou chvilkou před přečtením plavebního rozkazu mysleli, že jsou pouhými diváky. Mezi nimi byl i ministr životního prostředí Richard Brabec, takže pro mnohé se nabídla příležitost si s ním popovídat.
Stallbergmusikanten před plavením

Plavení dříví

Plavení dříví
Polena neplula tak daleko, jako obvykle, vody bylo po dlouhotrvajících suchách přece jenom málo. A tak se povídání mezi ministrem a plavebním ředitelem dostalo i tématiku sucha, obnovy plavebních nádrží. Je dost m ožná, že dosavadní názory ochránců přírody poněkud změní. Vodu je přece třeba u nás pozdržet.
Když jsme se vrátili po plavení na Jelení Vrchy, na pódium se hrálo, zpívalo a tancovalo, střídaly se jihočeský a dolnorakouský soubor.
Společný tanec

Stodltaunza Althöflein

Přání Helče k narozeninám
I když pak zvukař stáhnul po oficiálním závěru svoji techniku, zábava pokračovala dlouho do podvečera u stánku Libín-S na křižovatce.
Tanec na křižovatce

Tanec na křižovatce
Určitě se někdy zase musíme potkat. Snad dřív než po třech letech.
REVUE 50 PLUS PSALA O SCHWARZENBERSKÉM KANÁLU
Revue 50 plus
Časopis Revue 50 plus zveřejnila rozsáhlý článek o Schwarzenerském plavebním kanálu.
Revue 50 plus

Revue 50 plus

Revue 50 plus
PLAVENÍ U POTOKA SCHROLLENBACH
Pozvánka
Když Josef Rosenauer začal stavět Schwarzenberský plavební kanál, kterému se pak říkalo Krumlovsko-vídeňský, protože spojoval českokrumlovské schwarzenberské panství s hlavním městem dunajské monarchie, prvních 994 sáhů bylo ve svatotomášském revíru, od potoku Ježová / Iglbach vstoupil na panství hornosrakouského premonstrátského kláštera Schägl. Po třech a půl kilometrech křižuje plavební kanál tzv. Krumlovskou silnici, která spojovala Aigen s Českým Krumlovem, za další více než jeden kilometr pak první silnější potok na rakouském území - Schrollenbach.
Trubači na alpské rohy
V posledních letech v polovině prázdnin připravuje folklorní soubor Libín-S Prachatice, jako nositel projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, spolu s rakouským sdružením cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald ukázku plavení dříví u potoka Schrollenbach. Letos to bylo ve středu 29. července. Ukázku doprovodili muzikanti ze St. Oswald bei Haslach - trubači na alpské rohy, kteří si však sebou vzali i žesťové nástroje.
Trubači na alpské rohy

Plavení začalo

Plavebních háků se ujali malí plavci

Otevření stavidel

Plavení

Plavení
ČTVRTÉ LETOŠNÍ PLAVENÍ BYLO NA JELENÍCH VRŠÍCH
Pozvánka
Čtvrtá letošní ukázka plavení dříví byla 19. července 2015 na Jeleních Vrších. Po dlouhém letošním suchu bylo trochu nejasné, zda ukázka bude nebo ne. Aby bylo možné ukázku plavení na Jeleních Vrších uskutečnit, je třeba upusit vodu z Jeleního jezírka. Což byl ovšem problém, ještě týden před plavením však bylo jezírko prázdné. Nejenže bylo v posledních týdnech neuvěřitelné sucho, navíc se objevila závada na výpustním zařízení.

Na Jeleních Vrších žijí ale vynikající lidé, byli daleko rychlejší než správce Jeleního jezírka. Několik jich vzalo lopaty, krumpáče, další nářadí a místo plánování pracovali. Už po několika desítkách minut se začala voda v jezírku viditelně vzdouvat. A v den plavení bylo Jelení jezírko bylo skoro plně na vodě, plavit bylo možné.
Jelení jezírko

Jelení jezírko
Zhruba dvacet minut po otevření stavidel na Jelením jezírku přiteče voda na Jelení Vrchy. A může začít plavení!

Plavilo se až k potoku Hučnice, zhruba jeden a půl kilometru od Jeleních Vrchů.
Vhazování

Plavení

Plavení
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ VALSTAGNA2015
Valstagna2015
10.07.2015
10. července 2015 se vydala tříčlenná delegace Libín-S Prachatice a plavců ze Schwarzenberského plavebního kanálu - Hynek Hladík, Jiří Borovka a Pavel Štětina na Mezinárodní setkání plavců a vorařů do severoitalské Valstagni na řece Brenta. Vyrážela brzy ráno, v odpoledních hodinách měla za sebou zhruba 750 km, byla v cíli.
Jiří Borovka za volantem

Do cíle je jen kousek

Do cíle je jen kousek
Po ubytování v areálu Scalabrini v Bassano del Grappa už s německými voraři ze Schiltachu z Černého lesa / Schwarzwaldu jeli autobusem do nedalekého městečka Valstagna.
Odjezd ze Scalabrini

Setkání s plavci ze Schwarzwaldu

Plavecké pivo ze Schwarzwaldu
Tam už byla velká většina plavců a vorařů z celé Evropy - z Finska, Francie, Itálie, Katalánska, Německa, Rakouska, Slovinska, Španělska.
Setkání ve Valstagni

Jirka s Pavlem

Franjo z Mariboru a Hynek z Prachatic
Po nějaké chvíli se oddělila skupina plavců mluvících různými jazyky, aby zahájili první neoficiální jednání o sobotních volbách. Dosavadní prezident Mezinárodní asociace plavců a vorařů Angel Portet po patnácti letech končí, je třeba zvolit nového. A večer jistě ve velkém stanu na břehy řeky Brenta při večeři rozhovory pokračovaly.
Jednání o novém prezidentovi

Jednání o novém prezidentovi

Jednání o novém prezidentovi
11.07.2015
Probudili jsme se do druhého dne mezinárodního setkání plavců a vorařů. Z okna pokoje se otevřel pohled na hory, které začínají právě někde u Valstagni, Bassano del Grappa, kde je i klášter Scalabrini, je v místech, kde se hory otevírají do širokého údolí.

Na dopolední program se naše malá skupinka rozdělila, Hynek jel do Valstagni na valnou hromadu Mezinárodní asociace plavců a vorařů, Jirka s Pavlem jeli na poznávací program.

Na sobotní valné hromadě byl po dlouhých diskuzích v tajné volbě zvolen nový prezident Asociace. Zástupci plaveckých a vorařských spolků, mezi které patří od roku 2006 i Libín-S Prachatice, vybírali ze dvou kandidátů - Martina Sprenga z německého Altensteigu a Miguela Gordóa z katalánské La Pobla de Segur. Mezi 26 platnými hlasy získal 14 hlasů Miguel Gordó a Martin Spreng 12. Novým prezidentem se stal Miguel Gordó. Bohužel nedošlo k volbě dalších členů výboru. Asociace zůstala tedy bez výboru! Organizátoři ani nový prezident nezvládli organizaci.
Pohled z okna Scalabrini

Valstagna

Valná hromada

Valná hromada

Miguel novým prezidentem
Odpoledne jsme se vydali do historického města Bassano di Grappa s historickým dřevěným mostem přes řeku Brenta. Na mostě jsme potkali Slovince z Ljubno ob Savinji, ale také členy místního historického spolku i s krásnou paní starostkou. Pod mostem jsme poprvé viděli vor na řece Brenta.
Slovinská skupina s předsedou Franjem Naraločnikem

Členové místního historického spolku

Pavel Štětina

Vor na řece
Na břehu řeky se sešli předsedové plaveckých spolků, místního historického spolku, toulaví mniši a jako ozdoba starostka Bassano del Grappa.
Na břehu řeky Brenta

Toulaví mniši na voru

Předsedové a starostka

Na zdraví!
Odpoledne a večer program pokračoval ve velkém stanu ve Valstagni. Mimo jiné se předávaly dárky organizátorům.
Předávání dárků

Předávání dárků

Program organizátorů
Odpoledne a večer program pokračoval ve velkém stanu ve Valstagni. Mimo jiné se předávaly dárky organizátorům.
Předávání dárků

Předávání dárků

Program organizátorů
12.07.2015
Hned po ránu jsme se vydali opět do historického Bassano del Grappa. Zapálili jsme několik svíček v různých kostelích.
Starý most přes řeku Brenta

Jirka zapálil svíčku
Dopoledne se sešli plavci a voraři ve farním kostele ve Valstagni, aby se zúčastnili slavnostní mše svaté.
Mše svatá

Při mši svaté

Mše svatá

Po mše svaté
Kolem poledního se seřadil průvod, který pak prošel Valstagnou
Průvod plavců a vorařů

Průvod plavců a vorařů

Průvod plavců a vorařů

Průvod plavců a vorařů

Průvod plavců a vorařů

Průvod plavců a vorařů
Design © VOJTa Herout, 2003-2015, Hynek Hladík 2003-2015