Plavební rozkaz č. 8/2017 k provedení ukázkové plavby dříví
Plavební rozkaz č.8/2017
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést na závěr 20. novodobé plavební sezóny ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 19. září 2017 v oblasti křížení s potokem Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 111 (na českém území.) Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu o půl třetí po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Dáno v Prachaticích dne 10. září LP 2017.


Design © VOJTa Herout, 2003-2018