Plavební rozkaz č. 3/2018 k provedení ukázkové plavby dříví
Plavební rozkaz č.3/2018
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 16. června 2018 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku po kraj lesa ve vzdálenosti cca 60 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu ve dvě hodiny po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Dáno v Prachaticích dne 11. června LP 2018.


Design © VOJTa Herout, 2003-2018