Plavební rozkaz č. 3/2017 k provedení ukázkové plavby dříví
Plavební rozkaz č.3/2017
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 17. června 2017 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od lesovny na Jeleních Vrších zhruba 50 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku po potok Hučice cca 20 sáhů před sáhovým kamenem 34. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu dlouhého a 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu ve dvě hodiny po poledni.

Pověřuji vrchního plavce Pavla Štětinu řízením ukázkové plavby dříví.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle jeho rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Dáno v Prachaticích dne 2. června LP 2017.


Design © VOJTa Herout, 2003-2017