Přehledná mapa Schwarzenberského plavebního kanálu
ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY U POTOKU JEŽOVÁ / IGLBACH
V sobotu 21.09.2019 byla u hraničního potoku Ježová / Iglbach ukončena 22. novodobá plavební sezóna. Libín-S Prachatice spolupracoval na akci s LČR.
ROZLOUČENÍ S PLAVEBNÍ SEZÓNOU U POTOKU SCHROLLENBACH
V sobotu 14.09.2019 se u potoku Schrollenbach se konala předposlední letošní ukázka plavení dříví. Akci hudebně zarámovali trubači na lovecké rohy Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald.
VZPOMÍNÁNÍ NA JOSEPHA ROSENAUERA S PLAVENÍM DŘÍVÍ
V sobotu 07.09.2019 se u Rosenaurova pomníku nedaleko bavorských hranic konala vzpomínka na stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josepha Rosenauera spojené s plavením dříví. Skoro přirozeně na vzpomínání na Josepha Rosenauera navázala poutní mše svatá, která se konala v rámci setkání rodáků z Nového Údolí.
JELENORŠSKÉ SLAVNOSTI 25.08.2019
V neděli 25.08.2019 se na Jeleních Vrších konal další ročník Jelenovršských slavností, který v sobě zahrnoval setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s folklorem, setkání s country music a setkáním s plavením díví.
MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY
V sobotu 24.08.2019 se u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie konala plavecká poutní mše svatá.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ
HORNÍ DRÁVA, KORUTANY, RAKOUSKO
1. DEN SETKÁNÍ
Ve čtvrtek 15.08.2019 se v korunanském Berg an der Drau sešly více než dvě stovky plavců z 11 zemí Evropy. Odpoledne se v Bergu sešli členové výburu Mezinárodní asociace plavců, večer se konalo úvodní setkání, došlo k výměně dárků mezi organizátory a jednotlivými plaveckými spolky.
2. DEN SETKÁNÍ
V pátek 16.08.2019 dopoledne se účastníci mezinárodního setkání plavců rozdělili. Zatím co se delegáti členských spolků zúčastnili valné hromady Mezinárodní asociace plavců, ostatní jeli k jezeru Weissensee, na kterém moderní elektrolodí absolvovali vyhlídkovou plavbu. Během následujících dní, včetně druhého dne, se na hladinu Drávy vydalo šest vorů, na kterých se mohli svést všichni účastníci mezinárodního setkání. A hned v první partě se vydala na voru osmičlenná delegace Libín-S Prachatice, z.s., a plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu.
3. DEN SETKÁNÍ
V sobotu 17.08.2019 dopoledne jsme navštívili 1. korutanské muzeum řemesel, v poledne jsme byli opět u řeky Drávy, tentokrát u Radlachu, abychom přivítali opět vory na další etapě jejich platby a zúčastnili se zde plavecké slavnosti. Odpoledne a večer probíhala další plavecká slavnost v Sachsenburgu.
4. DEN SETKÁNÍ
Nastal poslední den mezinárodního setkání plavců v údolí horní Drávy. Hlavní program se přesunul do Sachsenburgu, kde na náměstí proběhla plavecká mše, z ní odešel slavnostní průvod na břeh Drávy na další plaveckou slavnost. Vyvrcholení setkání s předáním putovní vlajky Mezinárodní asociace plavců pořadatelům příštího setkání ve finské Lieksa se konalo v nedalekém okresním městě Spital an der Drau.
PLAVENÍ U POTOKU SCHROLLENBACH
Pátá ukázka plavení dříví v roce 2019 se konala ve středu 31.07.2019 u potoku Schrollenbach.
HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI A PLAVENÍ DŘÍVÍ NA JELENÍCH VRŠÍCH
Čtvrtá ukázka plavení dříví v roce 2019 se konala v sobotu 20.07.2019 na Jeleních Vrších.
TŘETÍ PLAVENÍ ROKU BYLO NA JELENÍCH VRŠÍCH 15.06.2019
Třetí ukázka plavení dříví v roce 2019 se konala v sobotu 15.06.2019 na Jeleních Vrších.
DRUHÉ PLAVENÍ ROKU BYLO U JEŽOVÉ
Druhá ukázka plavení dříví v roce 2019 se u příležitosti 20. výročí jmenování plavebního ředitele konala v neděli 09.06.2019 u hraničního potoku Ježová / Iglbach.
ŽÁCI SPORTOVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ZE SANDLU
U SCHWARZENBERSKĚHO PLAVEBNÍHO KANÁLU
Skupina žáků Sportovní nové střední školy v Sandlu byla u Schwarzenberského plavebního kanálu u Ježové / Iglbach.
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2019 BYLA ZAHÁJENA
22. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu byla zahájena v sobotu 18.05.2019 na Jeleních Vrších. Slavnost zahájení plavební sezóny byla připomenutím plavců, kteří před dvěma sty lety plavili dříví po plavebním kanálu do císařského hlavního města Vídně, včetně těch, kteří v ústí řeky Grosse Mühl do Dunaje vytahovali dříví z řeky, aby jej připravili na další dopravě do Vídně. Převážná většína přišla do Untermühl z jižních Čech - z Prácheňského kraje. Těžce pracovali od časných ranních hodin do večera. Po práci vytáhli z domova vytažené housle, citery a v Čechách ještě stále obvyklé dudy, vyprávěli si různé historky, ale i hráli, zpívali a tancovali, přestože plavební ředitel nepovažova tanec za nejlepší způsob k oodpočinutí unavených údů. Brzy ráno stáli Češi s plavebními háky u vykládacích kanálů, při tom na nich nebylo vidět, že večer byl dlouhý a noc krátká. Vyprávění, muzika, zpěv i tanec byly součástí zahájení.
ZÁVĚR 21. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY
15. září 2018 skončila 21. novodobá plavební sezóna u hraničního potoku Ježová.
JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI 2018
19. srpna 2018 se konaly Jelenovršské slavnosti, které v sobě zahrnovaly setkání s pohádkami, setkání s folklorem, letos i setkání s country, setkání s plavením dříví. Spolupracující Jihočeská centrála cestovního ruchu zajistila bohatý doprovodný program.
PÁTÉ PLAVENÍ BYLO U SCHROLLENBACHU
1. srpna 2018 se konala pátá letošní ukázka plavení dříví u potoku Schrollenbach.
3. HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI
21. července 2018 se při 3. Hiršperských slavnostech setkaly projekty folklorního spolku Libín-S Prachatice a spolku Svobodný Hiršperk.
TŘETÍ LETOŠNÍ PLAVENÍ BYLO NA JELENÍCH VRŠÍCH
16. června 2018 se konala třetí letošní ukázka plavení dříví na Jeleních Vrších.
PLAVENÍ U POTOKU SCHROLLENBACH
10. června 2018 se konala druhá letošní ukázka plavení dříví, tentokrát na rakouském území v místě křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s potokem Schrollenbach.
21. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA
V sobotu 19. května 2018 byla na Jeleních Vrších zahájena 21. novodobá plavební sezóna. Vyprávěly se pohádky z obou stran Šumavy, setkali jsme se s folklorem i s plavením dříví.
20. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA SKONČILA
V sobotu 16.09.2017 skončila závěrečnou akcí se setkáním s jihočeským folklorem a s plavením dříví u Ježové / Iglbach 20. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. Hlavním pořadatelem byl Libín-S Prachatice, z.s. Partnery byli organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald, plavecký spolek Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal a Správa toků - oblast povodí Vltavy s.p. Lesy České republiky.
U BAVORSKÝCH HRANIC
Vzhledem k polomům z noci 18.-19.08.2017 se 02.09.2017 nekonala ukázka plavení dříví, pouze plavební ředitel položil kytici lesního kvítí k Rosenauerovu pomníku, aby uctil památku stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu.
DERNIÉRA VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
20 LET PLAVENÍ DŘÍVÍ - 1997-2017 - 20 LET ČESKO-RAKOUSKÉ SPOLUPRÁCE
Od 7. do 30. srpna 2017 se v Zimní zahradě prachatické radnice konala "20 LET PLAVENÍ DŘÍVÍ - 1997 - 2017 - 20 LET ČESKO-RAKOUSKÉ SPOLUPRÁCE". Výstava neměla obvyklou vernisáž, ale slavnostní derniéru 23.08.2017.
JELENOVRŠSKÉ LESNÍ SLAVNOSTI
Folklorní soubor Libín-S Prachatice, nositel hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu připravil na 13.08.2017 Jelenovršské letní slavnosti, které v sobě zahrnuly setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, česko-bavorské folklorní setkání i setkání s plavením dříví.
2. HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI A PLAVENÍ DŘÍVÍ
V sobotu 22.07.2017 se na Jeleních Vrších setkaly projekty folklorního souboru Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a 2. Hiršperské slavnosti pořádané Spolkem Svobodný Hiršperk.

Hostem Hiršperských slavností byla Pošumavská dudácká kapela ze Strakonic.

Libín-S Prachatice vložil do Hiršperských slavností plavení dříví, při kterém se představili plavci již podruhé v modrých vestách s logy Schwarzenberského plavebního kanálu, jen klobouky jim chyběly.

Významnou akcí Spolku Svobodný Hiršperk v letošním roce byla obnova dřevěné Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie u křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s Jezerním potokem vytékajícím z tajemného Plešného jezera.

Rekonstruované kapli požehnal P. Karel Falář, administrátor farnosti Želnava excurrendo.

Součástí slavností byly i přednášky předsedy Spolku Svobodný Hiršperk Vladimíra Koubka o historii Schwarzenberského plavebního kanálu a historii Želnavské rychty a samozřejmě nejen lidová muzika, ale také nabídka spousty dobrod z produkce členek spolku.
DELEGACE LIBÍN-S PRACHATICE A PLAVCŮ NA
MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ MARIBOR 2017
Delegace Libín-S Prachatice a plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu se zúčastnila mezinárodního setkání plavců a vorařů, které se konalo od čtvrtka 22.06.2017 do neděle 25.06.2017 ve slovinském Mariboru.
STUDENTI-SENIOŘI UZAVŘELI SVOJE STUDIUM U3V EXKURZÍ
Studenti-senioři U3V Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dvou semestrálního studia oboru Šumava - Schwarzenberský plavební kanálu uzavřeli exkurzí ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu v Rakousku svoje studium. Vrcholem bylo předání diplomů diplomovaných plavců z rukou plavebního ředitele a garanta kurzu Hynka Hladíka.
20. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA POKRAČOVALA NA JELENÍCH VRŠÍCH
Po třetí se ve 20. novodobé plavební sezóně plavilo v sobotu 17. června 2017 na Jeleních Vrších.
20. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA I V RAKOUSKU
Druhá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu byla první na rakouském území. Byla jí zahájena 20. plavební sezóna v Rakousku u potoku Schrollenbach.
20. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA
Letošní plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu je již dvacátá v pořadí novodobé historii, tedy poté, co byly některé úseky plavebního kanálu rekonstruovány. Nositelem hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním plavebním kanálu je folklorní soubor Libín-S Prachatice. A u příležitosti kulatého výročí by rád pozval k plavebnímu kanálu významné hosty, pokud možno i řadu osob a souborů, které se v posledních dvaceti letech zapojily do dění u Schwarzenberského plavebního kanálu.
Slavnost zahájení 20. novodobé plavební sezóny rozdělil Libín-S Prachatice do dvou dnů, zároveň i na dvě místa. Na zahájení si pozval několik hostů, prvním z nich je trojnásobný mistr světa v tanečním sportu ve Vídni v roce 2016, lauerát MFF Strážnice 1990, soubor, který vystupoval ve více než 20 zemích Evropy, ale také v Turecku, Maroku, Brazílii, Mexiku, na Tchaj-wanu a v Číně - dětský folklorní soubor Ostravička. V pátek 19.05.2017 podvečer za krásného jarního počasí vystoupily oba soubory - Libín-S Prachatice a DFS Ostravička na prachatickém Parkánu.
V sobotu slavnost zahájení 20. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu pokračovala na Jeleních Vrších. Začínalo se u horního portálu plavebního tunelu vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy. U vyprávění byl vedle domácí vypravěčky, "pohádkové babičky", Heleny Svobodové, další host - nositel Zlatého prstenu nejlepšího vypravěče pohádek v německém jazykovém prostoru, "skřítek ze Solné komory", Helmut Wittmann, ale také vedle domácí kapely souboru Libín-S Prachatice i hostující kapela DFS Ostravička. Po poledni byl průvod účastníků, po něm setkání s folklorem, dále setkání s plavením dříví, závěr byl opět ve folklorním duchu. Bylo toho ale ještě víc.
24. ZÁŘÍ PLAVEBNÍM KANÁLEM NA JELENÍCH VRŠÍCH DVAKRÁT PLULA POLENA
V sobotu 24. září 2016 se na Jeleních Vrších konala dvě mimořádná plavení dříví.

Na první ukázku přijeli "plavci" z Duryňska, které v době, naštěstí již minulé, bylo družební oblastí Jihočeského kraje.

Odpoledne na Jelení Vrchy přijela skupina vlastníků lesa ze švýcarského Thunu.

Soudruzi z NDR i Švýcaři si prohlédli expozici KANÁL EXPO, tunel a samozřejmě si užili i ukázky plavení dříví, při které se řada z nich stala opravdu plavci.
19. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA UKONČENA 17. ZÁŘÍ 2016
V sobotu 17. září 2016 byla ukončena 19. novodobá plavební sezóna. Organizátory zaskočila prudká změna počasí, po mnoha horkých dnech beze srážek se snížila teplota téměř o 15 stupňů, navíc od pátečního podvečera dorazily na Šumavu silné deště. Pršelo v noci, pršelo ráno, pršelo dopoledne. Takže program dne probíhal nakonec jinak, než si všichni představovali. Pršet nepřestalo ani v jedenáct hodin, proto bylo rozhodnuto o zásadní změně programu.

Folklorní soubor Libín-S Prachatice vystoupil v areálu hotelu Haagerhof, zhruba dva a půl kilometru chůze od křížení potoka Ježová / Iglbach se Schwarzenberským plavebním kanálem. Plavební ředitel Hynek Hladík převzal od tanečníků souboru Heleny Kováříkové a Václava Tomáška plavební věnec. Došlo i na přípitek na závěr plavební sezóny i na slávu té následující - již dvacáté novodobé.

Na vlastní plavení dříví už Libíňáci nešli, vystupovat v takovém dešti opravdu možné nebylo, takže se odpoledne autobus se souborem vydal zpět do Prachatic. Přes silný déšť k Ježové / Iglbach přišlo zhruba 150 diváků - plavců jak z Rakouska, tak z České republiky.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U BAVORSKÝCH HRANIC
V sobotu 3. září 2016 se u Rosenauerova pomníku nedaleko bavorských hranic konala sedmá letošní ukázka plavení dříví.
MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY
V sobotu 20. srpna 2016 se u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie nedaleko Jeleních Vrchů konala poutní mše svatá. Zúčastnili se jí věřící z jižních Čech, Horních Rakous a Bavorska. Mše byla součástí šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL
V neděli 14. srpna 2016 se na Jeleních Vrších konalo další pokračování šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu nazvané Kulturní osa plavební kanál, který v sobě zahrnoval setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, které tentokrát bylo dvojjazyčné, setkání s folklorem a setkání s plavením dříví.
UKÁZKA PLAVENÍ U POTOKU SCHROLLENBACH - 24.07.2016
Ve středu 27.07.2016 se u potoku Schrollenbach konala pátá letošní plánovaná a čtvrtá uskutečněná ukázka plavení dříví.
UKÁZKA PLAVENÍ A HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI - 24.07.2016
V neděli 24.07.2016 se na Jeleních Vrších konala čtvrtá letošní plánovaná a třetí uskutečněná ukázka plavení dříví. V letošním roce se k plavení přidaly první Hiršperské slavnosti připravené spolkem Svobodný Hiršperk.
UKÁZKA PLAVENÍ NA JELENÍCH VRŠÍCH - 25.06.2016
V sobotu 25.06.2016 se na Jeleních Vrších konala třetí plánovaná a druhá uskutečněná ukázka plavení dříví.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ
PRVNÍ DEN V BAVORSKÉM LENGGRIES - 16.06.2016
Ve čtvrtek dopoledne se z jihu Čech na mezinárodní setkání plavců a vorařů vydala čtyřčlenná delegace LIBÍN-S PRACHATICE, z.s., vedená předsedou Hynkem Hladíkem. Dalšími členy jsou plavci od Schwarzenberského plavebního kanálu Jiří Borovka, Helena Borovková a Pavel Štětina.

O půl dvanácté překročila skupinka hranice ve Strážném / Philippsreutu, krátce po čtvrté odpoledne už byla registrována na informačním středisku v Lenggries.

Účastníky z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Slovinska a Španělska na Radničním náměstí přivítali předseda místního dřevorubeckého a vorařského spolku Mathias Mederle a starosta města Lenggries Werner Weindl.

Po krátkých proslovech se účastníci přesunuli do Slavnostního alpského sálu na první společné setkání. Při večeři vyhrávala dvojice místních muzikantů. Překvapením večera byla řízná dechovka, kterou si přivezli sebou voraři ze Schiltachu ve Schwarzewaldu / Černém lese. Ještě během večera přijížděly další skupiny členských spolků Mezinárodní asociace plavců a vorařů.
DRUHÝ DEN V BAVORSKÉM LENGGRIES - 17.06.2016
Že se na voru do Mnichova nakonec nejelo, to už jsme psali. Náhradní program pro nás byl zatím tajemstvím. Za lehkého deštíku jsme čekali o půl desáté na autobus, který nás měl kamsi vést. Směrem k západu se mezi mraky rýsoval vrchol místního "domácího" kopce Brauneck, ale směrem k jihu bylo pořád černo.

Projeli jsme přes centrum Lenggriesu, projeli jsme okrajem okresního města Bad Tölz. Když jsme projížděli po mostě přes Isar u Wolfratshausenu u místa vaziště vorů, bylo pořád mokro, náš autobus jen přibrzdil, abychom si místo mohli vyfotografovat.

Když jsme dorazili k dalšímu místu důležitému pro voroplavbu - k přehradě a elektrárně na Isarském kanálu / Isarkanal s nejdelším vorovým skluzem v Evropě v Mühltal, byly nad námi stále ještě tmavě šedé mraky, ale v dálce bylo vidět podré nebe. Ten skluz překonává výškový rozdíl 17,5 m v délce 385 m. Když jsme ke skluzu dorazili, budil docela úctu, to v něm ještě prakticky netekla voda. Po chvíli se sklopila klapka na nátoku a korytem se řítilo množství vody. Když jsem se na tu proudící vodu díval, říkal jsem si, že je vlastně dobře, že na voru nejedeme, těch necelých čtyři sta metrů by pno mne bylo hrůzným zážitkem. Pravda, jiní litovali, že se nejelo, bylo by to vzrůšo.

U takové atrakace, jakou jistě vorový skluz je, je v bývalém mlýně hospoda. kde nás čekal nejen oběd, ale také příjemné strávení začínajícího odpoledne s bavorskou muzikou, prozářené hřejícím sluníčkem.

Po obědě jsme se autobusy vydali na výlet do hor. Tedy autobusy nás dovezly do Lenggries ke stanici lanovky na lenggrieský domácí kopec Braunek. Čtyřmístné kabinky nás vyvezly do zhruba 1500 metrů. Prospekt píše, že lanovka vyveze své hosty 1500 metrů od všedního dne. Otevřely se nám krásné výhledy, bylo vidět i nejvyšší bavorskou horu Zugspitze, Lenggries v údolí Isaru, ale v dálce v rovině i protáhlé jezero Starnberger See, procházeli jsme alpskými horskými loukami k vrcholovému kříži mezi kravkami se zvonci. Alpské pastorale. Vypili jsme kávu, dobrý moučník, ochutnali jsme hruškovici.

Čekal nás ještě příjemný večer, večeře, na pódiu se vystřídaly kapela schiltsšského vorařského spolku, místní bavorská dechovka i rázní Slovinci.
TŘETÍ DEN V BAVORSKÉM LENGGRIES - 18.06.2016
Před odjezdem z ubytování ve Wegscheidu, tedy části obce Lenggries pršelo, ne moc, ale pršelo, směrem k Braunecku mráčky zakrývaly hory, zato směrem k jihu to vypadalo katastrofálně.

Program naší malé skupinky se rozdělil. Hynek se vydal na valnou hromadu Mezinárodní asociace plavců a vorařů v lenggriesském hotelu Brauneck.

Zbývající trojice - Helena, Jirka a Pavel se zúčastnili výletu k přehradnímu jezeru Sylversteinsee.

Zástupci plaveckých a vorařských spolků především ze střední Evropy - z Německa, Rakouska, České republiky, Polska, Francie, Slovinska a Itálie pokládali za nedůležitější bod programu valné hromady volbu členů výboru Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Při loňském setkání v italské Valstagni totiž byl zvolen pouze prezident Asociace - Miguel Gordó z katalánského vorařského spolku ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA. Volba nebyla jednoduchá. Zástupci 28 plaveckých a vorařských spolků z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Francie, Finska, Itálie, Katalánska (španělská autonomní oblast), Německa, Polska, Rakouska, Slovinska a Španělska.se nakonec dohodli že k dosavadnímu prezidentu asociace budou zvoleni další členové se zkráceným volebním obdobím na dva roky, aby volební období všech členů výboru (vč. prezidenta) skončilo v roce 2018. Tak se vedle prezidenta Miguela Gordó stali zvolenými členy výboru i dva místopředsedové - Martin Spreng (FLÖSSERZUNFT OBERES NAGOLDTAL, Německo) a Jaroslav Camplík (VLTAVAN ČECHY - SVAZ VLTAVANSKÝCH SPOLKŮ PRAHA, DAVLE, ŠTĚCHOVICE A PURKAREC, Česká republika), pokladník Johann Kuhn (OBERDRAUTALER FLÖßER, Rakousko), sekretářka Laila Porta (ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA, Katalánsko), členové: Andrea Losso (FAMEJA DEI ZATER E MENADAS DE LA PIAVE, Itálie), Zlatko Jesenik (TD-MARIBOR - MARIBORSKI FLOSARJI, Slovinsko), Arkadiusz Drulis (BRACTWO MILOSNIKÓW ZIEMI ULANOWSKIEJ, Polsko), Dani Castillon (ASOCIACION DE NABATEROS DEL SOBRARBE, Španělsko), Blai Abafall (ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA,, Španělsko), Riafia Garcia (Španělsko), Jordi Enseňal (Španělsko) a Jean Seinturier (LES RADELIERS DE LA DURANCE, Francie).

Ostatní účastníci mezinárodního setkání jeli autobusy k přehradnímu jezeru Sylversteinsee, na některém se svezli na voru.

Odpoledne a večer probíhal v Lenggries Vorařský trh. V ulicích centra byly desítky stánků, bylo se možné setkat s různými řemeslníky, na dvou pódiích se střídaly hudební a taneční soubory, převážně místní, prezentovaly se ale i dechové hudby ze Slovinska a z Německa. O půl páté na pódiu u radnice proběhlo předávání dárků organizátorů zástupcům zúčastněných spolků a poděkování spolků organizátorům. Hynek Hladík předal předsedovi spolku HOLZHACKER UND FLÖSSERVEREIN LENGGRIES Mathiasi Mederlemu tradiční džbánek z hrdějovické keramiky a navíc šumavský kalendář. Zástupci spolků zase dostali skleněný suvenýr s logem spolku. Během dne až do pozdního odpoledne byl k mání široký výběr laskominek a nápojů, které nabízeli místní podnikatelé.
POSLEDNÍ DEN V BAVORSKÉM LENGGRIES - 18.06.2016
Počasí bylo v posledním dni mezinárodního setkání plavců a vorařů "pod psa". Od časného rána pršelo, hory okolo Lenggries byly v mracích.

Po osmé hodině se za deště na Radničním náměstí začal řadit průvod účastníků mezinárodního setkání před mší svatou v místním kostele Sv. Jakuba. V průvodu, do kterého se zařadili nejen účastníci mezinárodního setkání, ale také lenggriesské spolky se svými historickými prapory. Mše začínala o půl deváté za hudebního doprovodu Dechové hudby Lenggries. Po slavnostní plavecké mši se průvod přesunul do Alpského Slavnostního sálu na ranní sklenku. Tam bylo nejen občerstvení, ale hlavně předseda spolku dřevařů a vorařů z Lenggries Mathias Mederle předsedovi vorařského spolku Mariborski splavjari Zlatku Jesenikovi putovní prapor Mezinárodní asociace plavců a vorařů.

Tradici předávání praporu Asociace zavedl v roce 2013 při mezinárodním setkání ŠUMAVA - BÖHMERWALD 2013 folklorní soubor Libín-S Prachatice, na myšlenku přišla vedoucí souboru Helena Svobodová, žerď zhotovil vrchní plavec Jiří Borovka. O půl dvanácté se vydal mikrobus s českou poznávací značkou za prudkého deště směrem k domovu, Ve tři hodiny odpoledne jsme překročili státní hranice do České republiky, před čtvrtou jsme přijleli do Prachatic.
ZAHÁJENÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY NA JELENÍCH VRŠÍCH
Folklorní soubor Libín-S Prachatice připravil na 21.05.2016 zahájení 19. novodobé plavební sezóny, tedy i hranice překračujícího šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2016. Na programu byla setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s folklorem a setkání plavením dřívím. Přizval si i Prácheňský soubor písní a tanců a Gottharda Wagnera z Horních Rakous.
ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY 2015
V sobotu 19.09.2015 v místě křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s hraničním potokem Ježová / Iglbach se jako součást projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu konala závěrečná akce 18. novodobé plavební sezóny.

Akci uspořádal folklorní soubor Libín-S Prachatice ve spolupráci a rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a státním podnikem Lesy České republiky.

Při závěrečné akci plavební sezóny vedle souboru Libín-S Prachatice vystoupila i skupina trubačů na lesní rohy Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg. Mezi body programu nechyběla ani poslední ukázka plavení v roce 2015.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U BAVORSKÝCH HRANIC
V sobotu 5. září 2015 proběhla předposlední letošní ukázka plavení - dříví, tentokrát u bavorských hranic.
POUTNÍ MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY
V sobotu 22. srpna 2015 se konala poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie u křížení Jezerního potoka se Schwarzenberským plavebním kanálem.
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL 16.08.2015
Na Jeleních Vrších se v neděli 16.08.2015 uskutečnila hlavní letní akce projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Setkání se během dne konalo hned několik: setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s jihočeským a dolnorakouským folklorem, setkání prací plavců při ukázce plavení dříví. Nezapomenutelné bylo setkání hned třech souborů: folklorního souboru Libín-S Prachatice, Stodltaunza Althöflein a dechovka Stallbergmusikanten.
PÁTÉ LETOŠNÍ PLAVENÍ BYLO U POTOKA SCHROLLENBACH
Páté letošní plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu bylo v Rakousku u potoka Schrollenbach. Zahráli při tom trubači na alpské rohy ze St. Oswald bei Haslach.
PO ČTVRTÉ SE LETOS PLAVILO NA JELENĆH VRŠÍCH
V letošním roce plula 19.07.2015 polena Schwarzenberském plavebním kanálu již po čtvrté. I tentokrát to bylo na Jeleních Vrších.
PLAVCI ZE SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU BYLI
NA MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ VE VALSTAGNI
10. července 2015 se vydala tříčlenná delegace Libín-S Prachatice a plavců ze Schwarzenberského plavebního kanálu na Mezinárodní setkání plavců a vorařů do severoitalské Valstagni na řece Brenta. Vyrážela brzy ráno, v odpoledních hodinách měla za sebou zhruba 750 km, byla v cíli. Po ubytování v areálu Scalabrini v Bassano del Grappa už s německými voraři ze Schiltachu z Černého lesa / Schwarzwaldu jeli autobusem do nedalekého městečka Valstagna. Tam už byla velká většina plavců a vorařů z celé Evropy - z Finska, Francie, Itálie, Katalánska, Německa, Rakouska, Slovinska, Španělska. Po nějaké chvíli se oddělila skupina plavců mluvících různými jazyky, aby zahájili první neoficiální jednání o sobotních volbách. Dosavadní prezident Mezinárodní asociace plavců a vorařů Angel Portet po patnácti letech končí, je třeba zvolit nového. A večer jistě ve velkém stanu na břehy řeky Brenta při večeři rozhovory pokračovaly.

Na sobotní valné hromadě byl po dlouhých diskuzích v tajné volbě zvolen nový prezident Asociace. Zástupci plaveckých a vorařských spolků, mezi které patří od roku 2006 i Libín-S Prachatice, vybírali ze dvou kandidátů - Martina Sprenga z německého Altensteigu a Miguela Gordóa z katalánské La Pobla de Segur. Mezi 26 platnými hlasy získal 14 hlasů Miguel Gordó a Martin Spreng 12. Novým prezidentem se stal Miguel Gordó.

Odpoledne strávila většina plavců a vorařů v Bassano del Grappa. Večeře byla opět ve stanu u řeky Brenta.

Mezinárodní setkání plavců a vorařů vyvrcholilo v neděli. Dopoledne byla mše svatá v kostele ve Valstagni, odpoledne se konal průvod účastníků, na který navázalo Palio del Zattere - závody vorů. Večer byl opět ve stanu u řeky Brenta, předávaly se dárky mezi hosty a hostiteli.
PO TŘETÍ SE LETOS PLAVILO NA JELENĆH VRŠÍCH
V letošním roce plula polena Schwarzenberském plavebním kanálu již po třetí. Tentokrát to bylo na Jeleních Vrších.
DRUHÁ UKÁZKA PLAVENÍ BYLA U PESTŘICE
18. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu pokračovala v neděli 07.06.2015 u hraničního potoka Pestřice / Rothbach. Ukázku plavení zarámovala hornorakouská hudební skupina NoHoiz.
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2015 BYLA ZAHÁJENA
18. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu začala v sobotu 23.05.2015. Byl u toho folklorní soubor Libín-S Prachatice a samozřejmě plavci i zhruba tři stovky diváků.
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2014 SKONČILA
17. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu skončila v sobotu 20.09.2014. Byl u toho folklorní soubor Libín-S Prachatice, trubači na lovecké rohy Jagdhornbläser Böhmerwald z Aigenu, samozřejmě vrchní plavci a plavci z okolí a zhruba tři stovky diváků.
PLAVENÍ U BAVORSKÝCH HRANIC
Jen jednou za rok se na Schwarzenberském plavebním kanálu nedaleko bavorských hranic plaví dříví, vždy v první zářijovou sobotu. Letos se plavilo 6. září.
POUTNÍ MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY
23. srpna dopoledne oslavily dvě desítky věřících z jižních a západních Čech, Moravy a z Německa poutní mši svatou u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie nedaleko Jeleních Vrších. Mši celebroval P. Mgr. Jan Mikeš, farní Vikář farnosti Volary. Věřící i turisté si mohli přede mší i po ní prohlédnout z blízka obraz Korunování Panny Marie, dílo pražského malíře Jana Vachudy, který věnovala v roce 2000 Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu, aniž by jim v tom bránila ochranná mříž.
7. JELENOVRŠSKÝ MILÍŘ DOHOŘEL
23.08.2014 dopoledne dohořel sedmý jelenovršský milíř. Před týdnem ho na uhlišti u Jeleních Vrchů postavili novopečtí hasiči, ze kterých se na osm dní pak stali uhlíři. V deset dopoledne otevřeli milíř a vytěžili z něj 608,5 kg dřevěného uhlí.
Zde je celá fotogalerie z Prachatických listů:
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL 17.07.2014
17.08.2014 se na Jeleních Vrších konal jeden z vrcholů plavební sezóny a šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - Kulturní osa plavební kanál. Součástí akce bylo setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s jihočeským a hornorakouským folklorem, setkání s plavením dříví a setkání s prací uhlířů.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U SCHROLLENBACHU
Druhá prázdninová ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu se konala na rakouském území u potoka Schrollenbach nedaleko od českých hranic. Dobrou náladu navozovala česká dechovka v podání rakouského žesťového tria ze St. Oswald bei Haslach.
VELKÁ UKÁZKA PLAVENÍ PRO NĚMECKOU SKUPINU
Od poslední ukázky plavení dříví na Jeleních Vrších uplynulo jen několik dní, když se tu plavilo znovu.

Tentokrát to byla velká ukázka plavení, kterou si pro německou skupinu na středeční odpoledne 23. července objednala jedna významná cestovní kancelář.

Co znamená velká ukázka? Ukázku vede plavební ředitel oblečený do schwarzenberské lesnické uniformy, má k ruce plavební personál. "Jeho" plavci mají na sebe pracovní oděv obvyklý v první polovině uplynulého století. V případě, že se ukázka koná na Jeleních Vrších, hosté navštíví s plavebním ředitelem exopozici EXPO KANÁL i oba portály plavebního tunelu, vše samozřejmě s odborným výkladem plavebního ředitele.

Podobnou ukázku si můžete objednat i vy! Stačí kontaktovat plavebního řediteleplavebního ředitele.
PRVNÍ PRÁZDNINOVÉ PLAVENÍ NA JELENÍCH VRŠÍCH
V neděli 20.07.2014 se na Jeleních Vrších konalo první prázdninové plavení dříví. Přišlo na ně zhruba 300 plavců a diváků z České republiky, Německa, Rakouska s Slovenska.
FRANCOUZSKÉ ÚDOLÍ LÁSKY JE MEZINÁRODNÍM VORAŘSKÝM ÚDOLÍM
V neděli 06.07.2014 francouzský vorařský spolek Confrérie St.Nicolas des radeliers de la Loue / Bratrstvo Sv. Mikuláše od řeky Loue uspořádal ukázku plavení a průjezd vorů přes jez u mlýna Toussaint na řece Loue. Součástí programu dne bylo i prohlášení údolí řeky Loue, které je nazýváno často Val d´amour / Údolí lásky za Mezinárodní vorařské údolí. Slavnosti se zúčastnil i prezident Mezinárodní asociace plavců a vorařů Angel Portet z Katalánska.
MĚSTYS DAVLE SE STAL MEZINÁRODNÍ VORAŘSKOU OBCÍ
Po slavnostní mši svaté celebrované Dominikem kardinálem Dukou v neděli 29. června 2014 na ostrově Sv. Kiliána nedaleko soutoku Vltavy a Sázavy předal prezident Mezinárodní asociace plavců a vorařů Angel Portet starostovi městyse Davle Jiřímu Patočkovic prapor Mezinárodní asociace. Následně podepsal diplom stvrzující, že městys Davle se stává mezinárodní vorařskou obcí. Podpisy připojili i Dominik Duka, Angel Portet, Jaroslav Camplík, prezident spolku „VLTAVAN ČECHY“- svazu vltavanských spolků Praha, Davle, Štěchovice, Purkarec, Jiří Patočka, starosta Davle, a František Dolejší, předseda Vltavanu Davle.
TŘETÍ LETOŠNÍ PLAVENÍ DŘÍVÍ BYLO NA JELENÍCH VRŠÍCH
Letošní třetí ukázka plavení dříví byla na Jeleních Vrších. Řízením plavení dříví byl plavebním ředitelem pověřen vrchni plavec Pavel Štětina. Přišla na ni zhruba stovka diváků z obou stran Šumavy - z Čech i Německa.
DRUHÉ LETOŠNÍ PLAVENÍ DŘÍVÍ BYLO U POTOKA PESTŘICE
Letošní druhá ukázka plavení dříví byla u hraničního potoka Pestřice / Rothbach. Přišly na ni zhruba tři stovky diváků z obou stran Šumavy - z Čech i z Rakouska či Německa.
VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH VÁZALI VOR
Ve Střelských Hošticích se rozhodli na břehu Otavy postavit jedno vorové pole jako venkovní část expozice místního Muzea Otavy a voroplavby. Vor vázali 31.05.2014 chlapi z vorařského spolku Vltavan Purkarec. I hlavní exponát - devítimetrový model voru zhotovený do nejmenších detailů - je dílem purkareckých Vltavanů.
U PLAVEBNÍHO KANÁLU BYLY UČNI Z BLATNÉ
28. května 2014 za deštivého počasí doprovázel učni z učiliště v Blatné ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu osobně plavební ředitel. Po prohlídce expozice KANÁL EXPO a tunelu byla pro ně připravena malá ukázka plavení dříví.
17. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU
BYLA ZAHÁJENA
24. května 2014 byla zahájena 17. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. Součástí programu bylo vyprávění pohádek z obou stran Šumavy, setkání s folklorem z jižních Čech, Horních Rakous a z Bavorska i ukázka plavení dříví.
U PLAVEBNÍHO KANÁLU BYLY DĚTI Z VOLYNĚ
22. května 2014 doprovázel děti ze základní školy ve Volyni ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu osobně plavební ředitel. Po prohlídce tunelu a expozici KANÁL EXPO byla pro děti připravena malá ukázka plavení dříví.
LIBÍN-S BYL NA MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ
PRVNÍ DEN CESTY DO LOTYŠSKA
Folklorní soubor Libín-S se vydal 13. května 2014 na mezinárodní setkání plavců a vorařů do Lotyšska.

První etapou byla cesta z Prachatic do Vídně na letiště, odjezd byl o půl páté ráno.

Necelé dvě hodiny trval let do Rigy. Autobus s Libíňáky nejdřív směřoval k budově velvyslanectví České republiky. Členové souboru přijali pozvání zástupkyně velvyslance a rady velvyslanectví Daniely Mustillové na sklenku vína.

Potom jsme se vydali do historického centra hlavního lotyšského města, většina zakotvila nedaleko radnice na pivko a na něco dobrého.

O půl sedmé v podvečer, sluníčko tu zapadá až někdy kolem půl desáté, se vydal autobus se skupinami z Čech, z Německa a z Francie. Česká skupina jela nejdál, skoro k estonským hranicím. Trochu jsme se hrozili, asfaltka se proměnila na prašnou silničku, prašná silnička v úzkou cestu. Bus zastavil u starého roubeného domu, kde po ubytování čekala večeře, po ní se vyvinul prima večer.
Více informací budou snad brzy mezi aktualitami folklorního souboru Libín-S Prachatice.
DRUHÝ DEN CESTY DO LOTYŠSKA
Hlavní část dne jsme strávili na břehu řeky Gauja nedaleko estonských hranic při stavbě voru. Zněla při tom jihočeská muzika v podání Libín-S Prachatice.

V podvečer přijeli všichni dosavadní účastníci do prostoru selského statku, kde bydlíme. Vystoupily dva lotyšské folklorní soubory, přidali se i naši muzikantí.
TŘETÍ DEN CESTY DO LOTYŠSKA
Třetí den ráno jsme se vrátili na břeh řeky Gauja do stejných míst jako včera. Vory, které jejichž stavba byla dokončena ve středu, odrazily od břehu, na jednom z nich byli Libíňáci. Honza s harmonikou a všichni prachatičtí osvěžili náladu na vodě.

Odpoledne jsme se svezli úzkokolejkou do rašelinišť u městečka Seda, ve kterých se těží rašelina od padesátých let. V současnosti je větší část rozsáhlé plochy vytěžena, těžba probíhá a po následujících 20 let bude probíhat jen na malé části.

Podvečer a večer jsme strávili na pivovarské zahradě nedaleko Strenči. V připraveném programu zatančila strenčská taneční skupina Tine. Mimo program zahrál a zatancoval "v civilu" folklorní soubor Libín-S. A snad nejlepší nálada nastala, když už většině účastníků byla zima, proto odjeli, Libíňáci si našli místo u ohně spolu s děvčaty z Tine a zpívalo se česky i lotyšsky.
ČTVRTÝ DEN CESTY DO LOTYŠSKA
V pátek dopoledne jsme se vydali za historií. Naším cílem bylo město Sigulda ležící na okraji národního parku Údolí Gauji, nad kterým se tyčí na obou březích strážní hrady - střežily významnou obchodní cestu, kterou řeka Gauja byla v době, kdy po ní pluly vory. Viděli jsme tak zámek i zbytky hradu Sigulda, prošli jsme si část rozsáhlého parku s hradem Turaida na protilehlém břehu Gauji.

Na sklonku odpoledne jsme navštívili pivovar Valmiermuidža ve městě Valmiera. Čekání si Libíňáci zkrátili muzikou.
PÁTÝ DEN CESTY DO LOTYŠSKA
V sobotu 17. května se ve Strenči konal Vorařský festival, kterého se zúčastnili delegáti mezinárodního setkání plavců a vorařů, tedy i členové Libín-S Prachatice.

Když do Strenči připlouvaly po řece Gauja dva vory, na jednom z nich byli i tři plavci z folklorního souboru Libín-S Prachatice, byly na levém břehu stovky diváků. Kde stojí Libíňáci bylo slyšet, hrála kapela, zpívalo se. Až později se ozvala strenčská dechovka. Když vory přirazily ke břehu, začal se řadit průvod, jehož cílem bylo festivalové podium v amfiteátru. Po úvodních slavnostních projevech vtančil Libín-S Prachatice. Libíňáky bylo vidět a slyšet i potom, již ne na pódiu, hrálo se a zpívalo v hledišti.

Ve večerních hodinách bylo mezinárodní setkání plavců a vorařů ukončeno předáním putovního praporu Mezinárodní asociace plavců a vorařů zástupcům vorařů z italského spolku ASSOCIAZIONE CULTURALE ZATTIERI DEL BRENTA, tedy Kulturní asociace vorařů od řeky Brenta. Arrivederci a Valstagna! Na viděnou v italské Valstagni!
LIBÍN-S SE VRÁTIL Z LOTYŠSKA
Libín-S Prachatice se v neděli ráno rozloučil se dřevěným statkem Kempeni a vydal se autobusem na rižské letiště. Cestou ještě přistupovali Němci z vorařského spolku FINOWFURTER FLÖSSERVEREIN a organizátoři příštího mezinárodního setkání ve Valtagni Italové z ASSOCIAZIONE CULTURALE ZATTIERI DEL BRENTA, tedy z Kulturní asociace vorařů od řeky Brenta, samí prima kamarádi.

Naše skupina odlétala z Rigy jako první, ve dvě odpoledne už jsme byli v Praze. Z teplého a prosluněného severu, v Rize bylo před naším odletem příjemných 26 stupňů a sluníčko, jsme se vrátili do studené a zmoklé střední Evropy, v Praze bylp 11 stupňů po dešti, celou cestu do Prachatic ale pršelo.

Libín-S je tedy plný dojmů doma.
MALOVANÉ POZNÁMKY CHRISTIANA LAFAYE
Francouzský výtvarník Christian Lafay je členem vorařského spolku Confrérie des Radeliers de la Loue, neboli Bratrstva vorařů od řeky Loue. Christian si dělá malované poznámky, protože byl na mezinárodním setkání plavců a vorařů v lotyšském Strenči, maloval i tam. Zde je výběr jeho obrázků, na jednom z nich je i Libín-S Prachatice.

Letos v listopadu bude mít Christian Lafay výstavu svých obrázků v Zimní zahradě na prachatické radnici. Doplní je fotografie Hynka Hladíka z loňského mezinárodního setkání u nás na Šumavě. Název výstavy bude Ozvěny mezinárodního setkání ŠUMAVA - BÖHMERWALD 2013.
PLAVEBNÍ ŘEDITEL PŘEVZAL NOVÉ PLAVEBNÍ HÁKY
Plavební ředitel Hynek Hladík převzal 24.10.2013 na Jeleních Vrších od zástupců učňů Středního odborného učiliště Blatná nové plavební háky. Blatenské učiliště v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie připravuje seznámení se Schwarzenberským plavebním kanálem jako s jednou z významných technických památek. Na jaře 2014 přijede z Blatné velká skupina, která se zúčastní ukázky plavení dříví.
QUIRINŮV POZDRAV Z BRAZÍLIE
Řadu let jsme se nejméně jednou za rok setkávali u Schwarzenberského plavebního kanálu s P. Jánem Quirinem Barníkem. Potom jej povinnosti odvály jinam, splnil se mu i jeho sen odejít na misii do Jižní Ameriky, kde mohl pomáhat potřebným. V současnosti působí na jihu Moravy, přesto od něj přišel opět pozdrav z Brazílie.
16. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA SKONČILA
Polena a štěpiny pluly letos naposledy Schwarzenberským plavebním kanálem v sobotu 14. září 2013. Ukázka plavení dříví zarámovaná vystoupením folklorního souboru Libín-S Prachatice uzavřela i letošní ročník hranice překračujícího projektu Setkání s tradic na Schwarzenberském plavebním kanálu, který je pozorovatelským členským folklorním festivalem Folklorního Sdružení České republiky.

Plavební sezóna 2013 skončla, ať žije plavební sezóba 2014!
OD BAVORSKÝCH HRANIC PLULA OPĚT POLENA
V sobotu 7. září plula opět polena po hladině Schwarzenberského plavebního kanálu nedaleko bavorských hranic. Ještě před tím povídal plavební ředitel Hynek Hladík o historii i současnosti plavebního kanálu zhruba pěti desítkám českých i bavorských posluchačů, kteří se tu vystřídali.
PŘEDNÁŠKA O PLAVEBNÍM KANÁLU V PRACHATICÍCH
Ve čtvrtek 5. září uspořádala Městská knihovna Prachatice spolu s Domovem seniorů Mistra Křišťana besedu s Ing. Hynkem Hladíkem o Schwarzenberském plavebním kanálu.
NOVY PLAVEBNÍ KANÁL
V sobotu 31. srpna vyrazil plavební ředitel Hynek Hladík na kontrolu "Nového" plavebního kanálu před ukázku plavení dříví příští týden. V plavebním rozkaze, který zveřejnil již minulý týden, nařídil plavení dříví od Rosenauerova pomníku až k Stockému potoku. Dnes moc spokojen nebyl, stav plavebního kanálu, který tady v blízkosti bavorskch hranic byl rekonstruován před čtrnácti lety. Od loňského roku se stav opět zhoršil, nebude se jistě plavit tak daleko.

Podívejte se ale na krásné objekty na plavebním kanálu - horní portál tunelu, Gabrielův kámen, křížek se Svatým Hubertem v reviru Hučina / Hutschenbach, propust na Ježovém potoce, začátek kanálu či Rosenauerův pomník.
MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY
V sobotu 24. srpna proběhla u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie u Jeleních Vrchů poutní mše svatá. Celebroval ji P. Petr Hovorka, admininstrátor excurrendo farnosti Želnava. Na mši přišli poutníci z Čech a Bavorska.

Právě od jednoho bavorského poutníka - Wernera Fürsta - jednoho z grainetských soumarů jsme dostali řadu fotografií nejen ze mše svaté a její přípravy, ale také od želnavského kostela, z Jeleních Vrchů a z okolí Jezerního potoka.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U JEŽOVÉ
Sedmá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu se konala v neděli 18. srpna 2013 u hraničního potoka Ježová / Iglbach. Plavení dříví přímo na česko-rakouských hranicích zarámovali českou muzikou rakouští muzikanti Oeppinger Bradlmusik.
6. JELENOVRŠSKÝ MILÍŘ
V sobotu 10. srpna 2013 byl na uhlišti na Jeleních Vrších postaven již šestý jelenovršský milíř. Uhlíři - hasiči z novopeckého Sboru dobrovolných hasičů jej stavěli od osmi ráno zhruba do čtyř odpoledne. Zapálili jej krátce po půl páté. Milíř bude hořet až do další soboty 17. srpna.

V neděli, kdy na Jeleních Vrších probíhala akce Kulturní osa plavební kanál, která je součástí šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, mohli vidět zejména účastníci ukázky plavení dříví. Řada z nich se zastavila u uhlířů.

Týden po zapálení milíře ho uhlíři otevřeli. Dali se do toho o dvě hodiny dřív, než se původně předpokládalo. Uhlí nakonec bylo méně, než kdo odhadoval, dříví bylo příliš mokré, nezuhalnatělo zdaleka všechno.
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL 11.08.2013 - JELENÍ VRCHY
V neděli 11. srpna na Jeleních Vrších pokračoval šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na schwarzenberském plavebním kanálu. Vyprávěly se pohádky z obou stran Šumavy, proběhlo setkání s folklorem za účasti folklorního souboru Libín-S Prachatice, plavilo se dříví, konečně i milíř, který se rozhořel již v sobotu odpoledne byl součástí festivalu.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U JEŽOVÉ V POSLEDNÍ ČERVENCOVÝ DEN
Pátá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu se za krásného letního počasí konala ve středu 31. července 2013. Podívat se přišly zhruba tři stovky diváků z České republiky, z Rakouska, Bavorska, Holandska a Slovenska. K dobré náladě přispěli trubači na alpské rohy, kteří tyhle na Šumavě poměrně exotické hudební nástroje občas vyměnili za trubky.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ
Od čtvrtka 4. do neděle 7. července se konalo v Prachaticích, ve Schläglu, v Aigenu, Sonnenwaldu - Zvonkové, na Jeleních Vrších a v Českém Krumlově mezinárodní setkání plavců a vorařů. Hostitelé - folklorní soubor Libín-S Prachatice představil během čtyř dnů nejen svůj hranice překračující projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, ale také města Prachatice a Český Krumlov a turistický region Šumava - Böhmerwald.

Někteří účastníci si prodloužili pobyt a poznali navíc i Lipensko, byli ve Vyšším Brodě a v Holašovicích.

Nabízíme Vám několik galerií fotografií různých autorů.

Další fotografie najdete na: www.prachatickonews.cz, 5 plus 2, Prachatický deník
TŘETÍ UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ 2013
Při třetí ukázce plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu pluly klády a polena od Jeleních Vrchů. Počasí tentokrát přálo, dostavilo se zhruba dvě stovky "plavců", zdaleka ne na všechny se dostalo plavební nářadí, velká většina jich přišla i z velké dálky, nejdál až ze slezského města Frýdek-Místek, ale bez plavebního nářadí. Pravda, jen málo kdo tušil, že se za chvilku stane plavcem, kterého do práce bude popohánět plavební ředitel. Oni totiž přišli původně "na čumendu", prostě se podívat, jak to kdysi na plavení vypadalo.
PLAVEBNÍ KANÁL PO POVODNI V ČERVNU 2013
Dne 04.06.2013 byla provedena kontrola obou úseků, které byly rekonstruovány v roce 2012 Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a státním podnikem Lesy České republiky za podpory Evropské unie. Jedinou zjištěnou závadou je propadlá vozovka v těsné blízkosti 1. stavidel na Pestřici v těsné blízkosti státních hranic, která je způsobena protékáním vody netěsnostmi v tělese hráze doprovodné cesty. Jedná se o místo v těsné blízkosti česko- rakouských hranic mezi Zvonkovou a Sonnenwaldem.
PLAVEBNÍ SEZÓNA ZAČALA I NA JELENÍCH VRŠÍCH
POČASÍ TOMU MOC NEPŘÁLO
Druhou etapu zahájení plavební sezóny pronásledovalo na Jeleních Vrších v sobotu 25. května 2013 špatné počasí. Ze začátku to sice vypadalo nadějně, ale stejně byla hrozná zima. Když Helča ohlásila Plavce, zazněly první takty, padly první kapky doplněné rozměklými kousky ledu, kroupy to nebyly, spíš velikánské skoro roztáté vločky. Kapela se nejdřív běžela schovat pod převis střechy nedaleké stodoly, než zazněly první melodie, nastal všeobecný ústup, muzikanti, tanečníci i diváci utíkali do vedlejší stodoly domu č.p. 13, kde se pak hrálo zpívalo i tancovalo. Došlo na hosty, Gottharda Wagnera a jeho přátele, jehož hudební uskupení si říká zvláštním hornorakouským nářečím "Wiadawö" (v překladu do němčiny to prý znamená "es ist wie es ist", do češtiny tedy "je to jako to je"), na pohádky z obou stran Šumavy. Pak se počasí trochu umoudřilo, šlo se plavit, nakonec se na hrálo, zpívalo a tancovalo na pódiu pod širým nebem.
Plavební sezóna je zahájena!
PLAVEBNÍ SEZÓNA U PESTŘICE ZAČALA
PREMIÉRA PO 121 LETECH
Premiérou po 121 letech začala v neděli 19. května 2013 nová plavební sezóna na nově rekonstruovaném úseku Schwarzenberského plavebního kanálu u hraničního potoka Pestřice / Rothbach. Především z Rakouska přijelo téměř sedm stovek diváků. Mezi nimi však byl manželský pár ze severního Německa, především na zahájení plavební sezóny jeli více než 800 kilometrů, celý autobus turistů ze Saska. Jenom na dnešní plavení přijeli i návštěvníci z Brněnska.
ZAHÁJENÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY SE BLÍŽÍ
VYPRAVĚČI POHÁDEK ZKOUŠELI
Zahájení plavební sezóny se kvapem blíží. Pohádky z obou stran Šumavy se budou vyprávět na Jeleních Vrších už 25. května 2013. Pohádky budou vyprávět Helena Svobodová, pohádková babička z Prachatic, a Helmut Wittmann, "skřítek ze Solné komory". Česky a hornorakouským dialektem. Je třeba udělat výběr pohádek, což to se dá udělat i na dálku, ale vyzkoušet si dvojjazyčné vyprávění, to je bezpodmínečně nutné.

Takže jsme se vydali 14. května 2013 Vltavu, přes hřeben Šumavy k Dunaji a od něj až do Grünau im Almtal v Solné komoře. Odpoledne cestou domů do Čech jsme se zastavili kousek od Grünau na narcisových loukách a taky na kávě na břehu jezera Traunsee. Úplně poslední zastávka byla u Schwarzenberského plavebního kanálu nedaleko Zadní Zvonkové.
PLAVEBNÍ KANÁL MEZI PESTŘICÍ A JELENÍMI VRCHY
Společnou prohlídku plavebního kanálu v blízkosti hraničního potoka Pestřice / Rothbach před premiérovým plavením mezi českou Zvonkovou a rakouským Sonnenwaldem provedli v úterý 7. května společně plavební ředitel Hynek Hladík s jednatelem rakouské organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald Reinholdem Listem a se dvěma vrchními plavci Franzem Miesbauerem a Ewaldem Fuchsem. Byla příležitost projít podél kanálu nejen v okolí hraničního potoka Pestřice / Rothbach, ale od Pestřice až po Jelení Vrchy.
U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU BYLA UMÍSTĚNA PAMĚTNÍ DESKA
Na balvan na křižovatce lesní cesty Maršlácká s doprovodnou cestou podél Schwarzenberském plavebním kanálu byla v poslední dubnový den osazena pamětní deska připomínající, že rekonstrukce plavebního kanálu v úseku mezi hlavním evropským rozvodím a hraničním potokem Ježová / Iglbach, provedená v rámci projektu "Schwarzenberský plavební kanál - kulturní dědictví ožívá" v roce 2012, byla spolufinancována z prostředků Evropské unie.
K PLAVEBNÍMU KANÁLU PŘICHÁZÍ JARO
Po více než třech měsících jsme se 23. dubna 2013 dostali k plavebnímu kanálu. V polovině ledna nebylo moc sněhu ani u Zvonkové, za to při naší návštěvě u Ježové bylo v polovině prosince sněhu spousta. Teď je ale zase jaro!
PODPIS ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Evropská unie
23. dubna 2013 podepsali společně předseda Libín-S Prachatice a a místopředseda Tourismusverband Böhmerwald Peter Gruber junior žádost o dotaci z Fondu malých projektů Jižní Čechy / Dolní Rakousko / Horní Rakousko na mezinárodní setkání plavců a vorařů, které bude v letošním roce na obou stranách Šumavy.
PLAVENÍ V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH NA OBOU STRANÁCH HRANIC
Na webových stránkách www.lipno.online.cz byly zveřejněny rozsáhlé články o plavení dříví v Novohradských horách na obou stranách hranic. Převzali jsme je a zveřejnili v aktualitách.
PLAVEBNÍ KANÁL MEZI SONNENWALDEM A ZVONKOVOU
Minule jsme byli u Schwarzenberského plavebního kanálu v polovině prosince minulého roku, všude bylo spousta sněhu, počátkem ledna už moc toho sněhu nebylo. Zato nově zrekonstruovaný plavební kanál vedl vodu směrem ke hranicím. Však jen ten sníh ještě přijde, snad!
ROZLOUČENÍ S PLAVEBNÍM KANÁLEM
Plavební ředitel Hynek Hladík odchází z aktivní služby u Lesů České republiky, byl se proto v polovině prosince rozloučit se "svým" kanálem u Ježové a u Zvonkové. Krajina okolo se oblékla svátečně do bílého. Nadále už Hladík bude správce toků ve výslužbě a hlavně i nadále plavebním ředitelem.
PLAVEBNÍ KANÁL U ZVONKOVÉ
Plavební kanál u Zvonkové se stal ještě krásnější v podzimním slunci.
KAMION SE 40 t ŠTĚPKY SE VYDAL PODÉL KANÁLU K JEŽOVÉ A ZAPADL
Podél plavebního kanálu se z bývalé osady Růžový Vrch směrem k hraničnímu potoku Ježová / Iglbach ve středu 7. listopadu vydal rakouský kamion s návěsem plně naložený 40 tunami lesní štěpky a zapadnul. Při tom byl poškozen právě rekonstruovaný plavební kanál, hluboké stopy zůstaly na lesní cestě. Pokusy o vyproštění kamionu probíhaly od dopoledne až do setmění, kamion "přenocuje" v blízkosti zapadnutí. K vyproštění kamionu by mělo dojít během čtvrtka 8. listopadu.
REKONSTRUKCE PLAVEBNÍHO KANÁLU MEZI ROZVODÍM A JEŽOVOU
Rekonstrukce plavebního kanálu mezi hlavním evropským rozvodím a potokem Ježová skončila. Ve středu 31. října 2012 odpoledne proběhlo řízení o předávce a přejímce dokončené stavby.
SPÁDITÝ ÚSEK POD MORAU
Nejkrásnější úsek plavebního kanálu - spáditý úsek pod osadou Morau - se obléknul do podzimních barev.

Během roku 2013 by se měl po rekonstrukci úseků plavebního kanálu mezi hlavním evropským rozvodím a hraničním potokem Ježová / Iglbach a mezi hraničním potokem Pestřice / Rothbach opravy i spáditý úsek pod osadou Morau. V místech, kde plavební kanál procházel přes "dráty", čili ŽTZ či železnou oponu nad Klockovým mlýnem prokopali "odvážní" pohraničníci levý břeh plavebního kanálu, voda z něj tedy odtéká vlevo do údolí, na několika místech je třeba odstranit překážky z toku a odstranit výmoly ve dně. Proto probíhají v současnosti pochůzky s projektanty, během jedné z nich se ukázal kanál v krásných barvách.
ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY 2012 U POTOKA SCHROLLENBACH
15. září 2012 u stavidel na potoce Schrollenbach skončila plavební na Schwarzenberském plavebním kanálu. Byl u toho folklorní soubor Libín-S Prachatice a Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg. Také se již tradičně předával plavební věnec plavebnímu řediteli, věnec poté plul před plavenými poleny po hladině plavebního kanálu.
TADY BUDE ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY
V sobotu 15. září 2012 skončí 15. novodobá plavební sezóna právě zde, v místě křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s potokem Schrollenbach. Vody je v plavebním kanálu dostatek, dříví je připraveno, další hromádka je narovnána na saních na břehu kanálu. Zbývá opravit dva výtluky, vymést kamínky z tanečního prostoru na Kanálové silnici a pak jen postavit stánky, zapnout chlazení piva, gril... Jo, ještě také dobré počasí, to ale nikdo dopředu nazajistí.
POLÍNKA PLULA KANÁLEM OD BAVORSKÝCH HRANIC
8. září 2012 přečetl plavební ředitel Hynek Hladík svůj osmý letošní plavební rozkaz a potom plula polínka od bavorských hranic.
REKONSTRUKCE PLAVEBNÍHO KANÁLU
Od poloviny června 2012 probíhá rekonstrukce Schwarzenberského plavebního kanálu v úseku mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch a hraničním potokem Ježová / Iglbach. Snímky v galerii jsou od začátku stavby po polovinu srpna, kdy práce postoupily ke státním hranicím.

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava provádí rekonstrukci plavebního kanálu v úseku mezi potoky Petřice / Rothbach a Medvědí potok. Ve fotogalerii najdete však nejdříve kopie stavební dokumentace z doby kolem roku 1865, dále snímky stavidel u hraničního potoka Pestřice z roku 1981, potom snímky z konce roku 2010, v záměru pak obrázky z průběhu rekonstrukce do 23.08.2012.
PÁTÝ JELENOVRŠKÝ MILÍŘ DOHOŘEL
Po celém jednom týdnu dohořel 5. jelenovršský milíř. Bylo z něj vytěženo 361 kg dřevěného uhlí.
SEDM KAPITOL ZE ŽIVOTA VODY
PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU O SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU
Ve čtvrtek 16. srpna 2012 večer se v na dvorku rodného domu Adalberta Stiftera v Horní Plané konala premiéra dokumentárního filmu Sedm kapitol ze života vody, který vypráví o Schwarzenberském plavebním kanálu v různých pohledech a souvislostech. Film v režii Martina Čtvrtníčka uvedl SIMAXART a SIMAX VIDEO.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U JEŽOVÉ
V úterý 14. srpna 2012 bylo u hraničního potoka nezvykle živo. Několik set metrů od Ježové směrem k hlavnímu evropskému rozvodí v bývalé osadě Růžový Vrch vrčely bagry, lidé, kteří přišli k Ježové, však nedorazili, aby se podívali na rekonstrukci Schwarzenberského plavebního kanálu. Jejich cílem byla ukázka plavení dříví. Kulturní doprovod zajistili muzikanti z nedaleké rakouské obce St. Oswald bei Haslach. Ukázka byla poněkud jiná, než obvykle, polínka se nemohla vydat daleko do Čech, na kanálu se pracuje. Srpnová ukázka plavení dříví u Ježové byla poslední před rozsáhlou rekonstrukcí v těsné blízkosti státních hranic.

Ukázka plavení dříví byla součástí tzv. měkké části projektu Schwarzenberský plavební kanál - kulturní dědictví ožívá, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, ale i projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL 2012
V neděli 12. srpna 2012 byl na Jeleních Vrších jeden z vrcholů hranice překračujícího projektu Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2012. Diváci se mohli setkat s folklorem, s pohádkami z obou stran Šumavy, s plavením dříví, s uhlíři. Celodenní program byl nazván Kulturní osa - plavební kanál.
PÁTÝ JELENOVRŠSKÝ MILÍŘ SE ROZHOŘEL
Během soboty postavili jelenovrští uhlíři, kteří se rekrutují ze Sboru dobrovolných hasičů Nová Pec, postavili již 5. novodobý jelenovršský milíř. V pozdních odpoledních hodinách byl milíř zapálen. Bude hořet do příští soboty, tzn. do 18. srpna 2012.
SEDM KAPITOL ŽIVOTA VODY
PREMIÉRA FILMU O SCHWARZENBERSKÉM KANÁLU
16. srpna 2012 se bude v Horní Plané konat od 20:00 hodin premiéra filmu Sedm kapitol ze života vody.
U JEŽOVÉ PLULA POLENA I ZA DEŠTĚ
S deštníky a v pláštěnkách přišlo v sobotu 14. července 2012 na plavení dříví k hraničnímu potoku Ježová / Iglbach několik desítek Čechů a Rakušanů. Zatím co o několik set metrů dál pracovaly bagry na rekonstrukci Schwarzenberského plavebního kanálu, k Ježové přišli plavci, aby ukázali, jak se v minulosti plavilo dříví.

Ukázka plavení dříví byla součástí tzv. měkké části projektu Schwarzenberský plavební kanál - kulturní dědictví ožívá, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, ale i projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
VORY NA VLTAVĚ V HISTORII A SOUČASNOSTI
Lesnická firma LESS u příležitosti svého 20. výročí připravila projekt VOR 2012, v rámci kterého vor plul ze Štěchovic až k Hamburku. Stavba voru za proběhla za použití starých vorařských postupů. My jsme byli u plavby voru Prahou.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ A VORAŘŮ V KATALÁNSKU
Dvoučlenná delegace folklorního sdružení Libín-S Prachatice se koncem června a začátkem července 2012 zúčastnila mezinárodního setkání plavců a vorařů v katalánském La Pobla de Segur na úpatí Pyrenejí.
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2012 ZAČALA I U JEŽOVÉ
V sobotu 9. června 2012 byla zahájena plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu i u hraničního potoka Ježová / Iglbach.

Počasí ale nepřálo, pršelo, pršelo a pršelo. Rakouský partner akci odvolal, přesto se ale plavilo, přesto přišli diváci, ze kterých se stali plavci. Přece bychom nenechali lidi, kteří přijeli a hlavně přišli přes les z bavorského Řezna / Regensburgu nebo z hlavního města Českého království Prahy, či královského města České Budějovice pouze s mokrým zážitkem bez plavení!

Pro dva účastníky plavení byl 9. červen 2012 dalším zážitkem. Hynek Hladík se potkal se svým spolužákem z první a druhé třídy Luďkem Kopalem po 55 letech!
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2012 BYLA ZAHÁJENA
V sobotu 19. května 2012 byla zahájena plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu na Jeleních Vrších.

Součástí zahájení bylo folklorní setkání, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy a samozřejmě ukázka plavení dříví. Na Jeleních Vrších proběhla výstavka svítících čepic zvonkařů ze Solné komory, kteří se zúčastnili 18. května 2012 Slavnosti světel v Prachaticích. Došlo i na předání ročního nájemného za skulpturu Strážce.
PLAVENÍ S LČR PRO PRAŽSKÉ DĚTI
15. května 2012 se konalo na Jeleních Vrších plavení dříví s LČR pro žáky 5. třídy z Dejvic, kteří jsou na škole v přírodě ve Stožci.
PLAVEBNÍ KANÁL U JEŽOVÉ 25.04.2012
Před koncem dubna již opustila zima plavební kanál u Ježové.
PLAVEBNÍ KANÁL U JEŽOVÉ 25.04.2012
Začátkem dubna ještě plavební kanál zima neopustila. Stále zbývá sníh u Ježové.
Z KRUMLOVSKÉHO ARCHIVU
Spolu s památkáři z Národního památkového ústavu jsme navštívili jsme archiv na českokrumlovském zámku.

Podívejte se na některé obrázky z depozitářů archivu. Samozřejmě, různých dokladů týkajících se Schwarzenberského plavebního kanálu jsme zdokumentovali hodně, jejich zpracování zpracování bude trvat poměrně dlouho. Podívejte se na některé pohledy, nebo na grafiky Josepha Langweila, z těch je řada detailů. Stojí to za to!
POCHŮZKY S PAMÁTKÁŘI
Spolu s památkáři jsme 30. září a 5. listopadu 2011 absolvovali další pochůzky podél Schwarzenberského plavebního kanálu v oblasti Zvonkové, u Ježové a ve spáditém úseku.
PLAVEBNÍ KANÁL MEZI RAŠKOVEM A ROSSBACHEM
Podívejte se na plavební kanál 25. října 2011 mezi Raškovem a Rossbachem (Koňským potokem).
PLAVEBNÍ SEZÓNA 2011 SKONČILA

V sobotu 17. září 2011 skončila u hraničního potoka Ježová / Iglbach plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Odpolednímu programu dominoval folklorní soubor Libín-S Prachatice, spolupodíleli se hornisté Jagdhornbläser Böhmerwald i plavci.
PLAVENÍ U BAVORSKÝCH HRANIC

V sobotu 10. září 2011 se někdy po půl druhé odpoledne vytvořily nedaleko úplného začátku plavebního kanálu nedaleko bavorských hranic hloučky lidí, někteří zjevně cyklisté, jiní pěšáci. Blížilo se plavení dříví. Oni ti pěší ani kolisté ještě ani netušili, že z nich za chvíli budou plavci.

Ti cyklisté, kteří jeli podél kanálu z Jeleních Vrchů si určitě všimli skalní skupiny Gabrielstein, který dostal před téměř dvěma staletími jméno po podstaditém dělníkovi Gabrielovi, kam ho postavili, tam stál. Od Stockého potoka, někdy se mu říká Ježový potok, tekla od Světlé vody plavebním kanálem voda zbarvená rašelinou do hněda. Proč se té Světlé vodě říká Světlá, když je tak tmavá.

Ještě než začalo plavení, povídal plavební ředitel Hynek Hladík budoucím plavcům o Rosenauerovi i o plavebním kanálu. Nakonec pak zavěsil podzimní lesní kytici k pamětní desce stavitele plavebního kanálu. Pak už přišel na řadu plavební rozkaz a potom plavení.
PLEŠNÉ JEZERO ZADUMANÉ

Českobudějovický režisér a kameraman Ivo Brabec se svým synem Vítkem připravuje dokument o šumavských jezerech a o Schwarzenberském plavebním kanálu. První záběry Plešného jezera byly natočeny ve čtvrtek 8. září 2011. Počasí moc nepřálo, chvílemi pršelo, chvílemi začal lijavec, jindy se vítr honil nad hladinou jezera, přes souše odumřelých smrků přepadaly husté mraky. Ale Šumava holt je taková, občas drsná, občas zadumaná, jindy zalitá sluníčkem. To se ale v Plešném jezeře při prvním natáčecím dnu nevykoupalo.
PLAVENÍ DŘÍVÍ U JEŽOVÉ

V neděli 21. srpna 2011 se konala u hraničního potoka Ježová / Iglbach poslední letošní prázdninová ukázka plavení dříví. Hudební zarámování vytvořila dechovka Nordwaldbradler pod vedením Geralda Silbera.
MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY

U Rosenauerovy kapličky se konalo 20. srpna 2011 setkání s motlidbou při mši svaté.
JELENOVRŠSKÝ MILÍŘ 2011 DOHOŘEL

V pozdním odpoledni 20.08.2011 dohořel milíř na Jeleních Vrších. Po celou dobu mohli uhlíři (hasiči) i diváci přihlašovat své tipy, kolik bude z milíře vytěženo dřevěného uhlí. Odpoledne rozhodlo. Svoje tipy přihlásilo 13 uhlířů a 34 diváků. Rozptyl odhadů byl poměrně velký, od 220 kg do 860 kg. Kolik bylo ve skutečnosti to bylo 633,30 kg dřevěného uhlí. To je druhý nejlepší výkon za poslední čtyři roky, kdy se na Jeleních Vrších znovu uhlí vyrábí.

¨
PÁTÝ DEN JELENOVRŠSKÉHO MILÍŘE 2011

Milíř na Jeleních Vrších hoří již pátý den, blíží se jeho konec.

ČTVRTÝ DEN JELENOVRŠSKÉHO MILÍŘE 2011

Milíř na Jeleních Vrších hoří již čtvrtý den, je tedy v polovině svého života.

KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL 2011

14. srpna 2011 ožily Jelení Vrchy mimořádným ruchem. Konala se zde další letošní akce Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - Kulturní osa plavební kanál. Bylo to spojení různých činností, které byly spojeny s tímto krajem, s životem na Šumavě, s plavebním kanálem. Návštěvníci se mohli setkat s folklorem, s pohádkami z obou stran Šumavy, s plavením dříví i s řemesly od lesa - s prací uhlířů i výrobců dřeváků a dřevěných koryt. Celkem se u jednotlivých programů vystřídalo 1734 diváků z Čech, Rakouska a Německa.

PLAVENÍ NA KANÁLU U JEŽOVÉ

3. srpna se konala pátá ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu u Ježové. Na plavení dříví přišlo a přijelo zhruba 500 diváků z Čech z Rakouska a Německa.

PLAVEBNÍ KANÁL U JEŽOVÉ

1. srpna byl u Schwarzenberského plavebního kanálu u Ježové, jen sem tam projeli přes hraniční přechod cyklisté. Podívejte se na plavební kanál od vodní hladiny.

UKÁZKA PLAVENÍ U JEŽOVÉ

17. července poprvé v roce 2011 plula polena přes rakousko-české hranice při ukázce plavení dříví. Hudební zarámování zajistili Böhmerwald Bläser spolu se smíšeným sborem z Aigenu.

PLAVCI A VORAŘI MEZINÁRODNĚ

V severoněmeckém Bremerhavenu se sešla valná hromada Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Folklorní sdružení Libín-S Prachatice, které je členem Asociace od roku 2006, zastupoval plavební ředitel a předseda Libínu-S Hynek Hladík. Setkání plavců a vorařů se konalo v termínu 07.-10.2011.

PRVNÍ PRÁZDNINOVÉ PLAVENÍ

V neděli 10. července 2011 pluly letos o prázdninách poprvé klády a polena po hladině Schwarzenberského plavebního kanálu. Ukázku plavení dříví vedl v zastoupení plavebního ředitele Hynka Hladíka vrchní plavec Pavel Štětina.

DŘEVO PLULO KANÁLEM LETOS PODRUHÉ

V sobotu 4. června 2011 pokračoval program Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu druhým letošním plavením dříví. Klády a polena plula opět na Jeleních Vrších. Na plavení se dostavily podle plavebního rozkazu zhruba tři stovky plavců bez plavebního nářadí - diváků. Za krásného slunečného počasí urazilo dřevo pouť z Jeleních Vrchů od lesovny k potoku Hučice dlouhou zhruba dva a půl kilometru.

PLAVEBNÍ SEZONA 2011 JE ZAHÁJENA

V sobotu 21. května 2011 byla zahájena 14. novodobá plavební sezona na Schwarzenberském plavebním kanálu. I letos byl u toho folklorní soubor Libín-S Prachatice, rakouské sdružení SUNNSEITN i plavci řad pracovníků Územního pracoviště Stožec se sídlem v Nové Peci Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Bude plavební kanál národní kulturní památkou?

Po dva dny se pohybovali pracovníci Národního památkového ústavu z Českých Budějovic za doprovodu Bohumila Kubáta ze společnosti Diana a Hynka Hladíka ze s.p. Lesy České republiky, který je zároveň plavebním ředitelem, podél Schwarzenberského plavebního kanálu na území Národního parku Šumava. Jejich úkolem bylo dokumentovat jednotlivé objekty plavebního kanálu, aby vznikly podklady pro vyhlášení za národní kulturní památku. Zde je tedy výběr z fotodokumentace pořízené Hynkem Hladíkem.

Sáhové kameny

Nenápadnými objekty na Schwarzenberském plavebním kanálu jsou sáhové kameny - klaftersteiny. Tyto patníčky byly osazeny na břehu plavebního kanálu a označovaly vzdálenost od horního konce kanálu, tedy v současnosti od Světlé vody nedaleko bavorských hranic. Mezi jednotlivými sáhovými kameny byla vzdálenost 200 sáhů, takže např. je zřejmé, že horní portál plavebního tunelu na Jeleních Vrších, u kterého je sáhový kámen č. 30, je vzdálen 30 x 200 sáhů od Světlé body. Jeden vídeňský sáh je dlouhý 1,8964842 m.

Pracovní jednání na Schöneben

17. března 2011 se v Böhmerwaldareně na Schöneben setkali starostové rakouskýc obcí z oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu, zástupci s.p. Lesy České republiky, Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Tourismusverband Böhmerwald, aby se vzájemně informovali o postupu přípravy projektu Schwarzenberský plavební kanál 2011 - 2013.

Podpis návrhu spolupráce

18. ledna 2011 připravili Hynek Hladík ze s.p. Lesy České republiky, Josef Štemberk ze Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Reinhold List z Tourismusverband Böhmerwald návrh spolupráce mezi třemi partnery na přípravě a realizaci projektu Schwarzenberský plavební kanál 2011 - 2013. 2. února v Aigenu návrh podepsali Hynek Hladík a Reinhold List.

Pozdrav z misie

Před měsícem odletěl na misii v Brazílii Ján Quirin Barník, se kterým jsme se po několik let setkávali nejen v jeho působišti v Horní Plané, ale i u Schwarzenberského plavebního kanálu. Ján Quirin se stal v komunitě Cenacolo Padrem Quirinom.

Kanal v zimním hávu

Na Šumavě leží pěkná sněhová peřina i v bývalé osadě Růžový Vrch.

Došlá novoroční přání

Došla nám celá řada vánočních a novoročních přání. Zde jsou ta v elektronické podobě.

Plavební kanál přikryla sněhová peřina

Plavební kanál mezi Růžovým Vrchem a Ježovou / Iglbach byl na Sv. Mikuláše přikryt sněhovou peřinou.

Plavební sezóna 2010 skončila

V sobotu 19. září 2010 byla na Schwarzenberském plavebním kanálu u hraničního potoka Ježová / Iglbach ukončena plavební sezóna 2010. Byl u toho folklorní soubor Libín-S Prachatice, trubačí na lesní rohy Jagdhornbläsergruppe Ulrichsberg a dřevorubci a plavci z Aigenu.

Polínka plula kanálem od bavorských hranic

V sobotu 11. září 2010 přišla k Rosenauerovu pomníku pod Třístoličníkem zhruba stovka "plavců", aby se podílela na předposlední ukázce plavení dříví. Oni ti "plavci", když přicházeli ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, ani netušili, že za několik okamžiků se stanou plavci. Oni se původně přišli pouze podívat na ¨ na ukázku plavení dříví. Někteří byli z blízka, nejbližší vesnicí je bavorské Haidmühle, přijeli i prachatičtí, ba dokonce až z Ostravy. Plavební ředitel jim ovšem oznámil, že tu nejsou na koukání, ale na práci.

Ukázka plavení dříví u potoka Ježová / Iglbach

V neděli 22. srpna 2010 se u hraničního potoka Ježová / Iglbach konala poslední letošní prázdninová ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Svítilo při tom sluníčko, bylo krásné léto. K potoku Ježová / Iglbach přišla necelá tisícovka diváků.

Mše svatá u Rosenauerovy kapličky

V sobotu 21. srpna 2010 se za krásného letního počasí konala poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky. Přišlo na ni zhruba pět desítek věřících ze Slovenska, České republiky a Německa.

Milíř v sobotu dohořel

Od soboty 14. srpna 2010 hořel celý týden milíř na uhlišti nedaleko Jeleních Vrchů. Po celou dobu se o něj starali v roli uhlířů hasiči z Nové Pece. O týden později, v sobotu 21. srpna 2010 dopoledne byl dán pokyn k ochlazení milíře a poté k jeho otevření. Vydal 357,5 kg dřevěného uhlí.

Milíř v polovině svého života - 4. den

Již čtvrtý den hořel 17. srpna na Jeleních Vrších milíř. Především z horní části milíře stoupal světlý bělavý kouř, "vonělo" to dehtem. Otevření milíře se předpokládá v sobotu dopoledne.

Kulturní osa plavební kanál 2010

Na Jeleních Vrších se v neděli odpoledne konala v rámci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu akce Kulturní osa plavební kanál. Zahrnovala v sobě setkání s folklorem, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy a ukázku plavení dříví. Návštěvníci se mohli i podívat, jak se dříve pálilo dříví na Šumavě.

Milíř na Jeleních Vrších se rozhořel

Na Jeleních Vrších vrcholí plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. V sobotu 14. srpna 2010 postavili novopečtí hasiči již třetí jelenovršský milíř, v odpoledních hodinách jej zapálili společně starostka Nové Pece Věra Lávičková s plavebním ředitelem Hynkem Hladíkem. Tak zítra uvidí návštěvníci programů akce "Kulturní osa plavební kanál" uvidí ukázku práce uhlířů.

Ukázka plavení dříví u potoka Ježová - 04.08.2010

U hraničního potoka Ježová / Iglbach plula polena 4. srpna 2010 letos po třetí. Na ukázku plavení se přišlo podívat necelých tisíc diváků z České republiky, Rakouska a Německa.

Ukázka plavení dříví na Jeleních Vrších - 11.07.2010

Na Jeleních Vrších se konala v neděli 11. července 2010 první letošní prázdninová ukázka plavení dříví. Přišlo se na ni podívat zhruba 500 diváků z České republiky a Německa.

Společně ke kanálu

Na Jelení Vrchy přijely v úterý 15. června děti z hornorakouského Aigenu a z jihočeských Prachatic na společnou akci, při které se vyprávěly pohádky z obou stran Šumavy, ale také pluly klády a polena po Schwarzenberském plavebním kanálu.

První plavení u Ježové v roce 2010

12. června 2010 plula polena letos poprvé po Schwarzenberském plavebním kanálu přes rakousko-české hranice u hraničního potoka Ježová / Iglbach.

Mezinárodní setkání plavců a vorařů v Roveretu

Od 10. do 13. června 2010 se v severoitalském Roveretu konalo XVII. mezinárodní setkání plavců a vorařů. Mezi téměř pěti sty účastníků byla i malá delegace folklorního sdružení Libín-S Prachatice.

Plavební sezóna 2010 začala

Na Jeleních Vrších byla v sobotu 22. května zahájena plavební sezóna 2010. V pravé poledne vtančil na pódium amfiteátru folklorní soubor Libín-S Prachatice, který po jedné hodině vystřídal Gotthard Wagner z kulturního spolku SUNNSEITN. Děti se svými rodiči potom u horního portálu tunelu mohly poslouchat pohádky z obou stran Šumavy v podání vypravěčky Heleny Svobodové.

Ukázka plavení dříví s LČR na Jeleních Vrších

Ještě před začátkem plavební sezóny se na Jeleních Vrších odehrála první letošní ukázka plavení dříví, tentokrát se správcem toků LČR pro čtvrťáky ze základní školy v Praze 6.

V Jeleních Vrších se stále drží zima

Při naší návštěvě 9. března 2010 u Schwarzenberského plavebního kanálu na Jeleních Vrších se stále držela zima.

Jednání ve Schwarzenbergu

Folklorní sdružení Libín-S Prachatice spolu rakouským sdružením cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald začaly již před skončením loňské plavební sezóny s přípravou sezóny nové. Prachatičtí se chystají podat v polovině března 2010 žádost o podporu Evropské unie. Žádost musí podepsat společně statutární zástupci obou partnerských organizací. Před podpisem seznámil předseda folklorního sdružení Libín-S Prachatice Hynek Hladík 9. března 2010 ve Schwarzenbergu předsedu Tourismusverband Böhmerwald Bernharda Haina, který je v obci na trojmezí Horních Rakous, Bavorska a Čech starostou, s textem žádosti. Na závěr došlo k podpisu oběmi stranami.

Zima u Schwarzenberského plavebního kanálu

19. září 2009 skončila plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu

12. září 2009 se plavilo u bavorských hranic

Asi stovka diváků přišla v sobotu 12. září 2009 odpoledne na jedinou letošní ukázku plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu u bavorských hranic. Po druhé hodině se někteří z nich, Čechů i Němců, stala plavci.

Poslední prázdninová ukázka plavení dříví 23. srpna 2009

Za krásného letního počasí přišla zhruba tisícovka diváků na poslední prázdninovou ukázku plavení dříví. Hudebně ji písničkami z rakouské strany Šumavy zarámovalo Duo Bertlwieser.

Mše svatá u Schwarzenberského plavebního kanálu

Přes nepřízeň počasí se v sobotu 22. srpna 2009 na Jeleních Vrších slavila mše svatá na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu. Jen nebyla v nádherném chrámu přírody, ale ve stodole domu č.p. 13 na Jeleních Vrších. Z různých koutů České republiky a především Slovenska na ni přijelo zhruba 30 věřících, přítomen byl i Kazimierz Marchaj z hornorakouského Klafferu.

Kulturní osa - plavební kanál 9. srpna 2009 na Jeleních Vrších

Na Jeleních Vrších se 9. srpna konala jedna z vrcholných akcí plavební sezóny 2009 - kulturní osa - plavební kanál. Její součástí bylo folklorní setkání, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy, ukázka plavení dříví i malé lidové tržiště. Lidé si mohli koupit i pravé jelenovršské dřevěné uhlí, které bylo vytěženo z 2. jelenovršského milíře.

2. jelenovršský milíř vydal 864 kg dřevěného uhlí

Na uhlišti nedaleko Jeleních Vrchů se v sobotu 1. srpna 2009 rozhořel 2. jelenovršský milíř. Podle pokynů plavebního ředitele Hynka Hladíka jej postavili hasiči z Nové Pece. Stavba trvala od rána až do odpoledne. Celou dobu ostře pálilo sluníčko. Milíř se rozhořel krátce před třetí hodinou. Na práci uhlířů se přicházelo každý den podívat zhruba 500 turistů. Milíř bude hořel do soboty 8. srpna 2009, kdy z něj uhlíři vytěžili 864 kg dřevěného uhlí.

U hraničního potoka Ježová / Iglbach plula znovu polena, přes zlovůli vandalů

U hraničního potoka Ježová / Iglbach byla ve středu 5. srpna 2009 další prázdninová ukázka plavení dříví, která je součástí Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Podařilo se ji uskutečnit přes snahy neznámých vandalů, kteří otevřeli stavidla u Ježové, rozházeli hradící prkénka po širokém okolí. V rámci kulturního zarámování ukázky plavení neplánovaně vystoupila skupina členů Rakouského alpského svazu z Rohrbachu vedená Ludwigem Kniewasserem - zazpívali jednu plaveckou píseň. Ke kanálu přišla i skupina hráčů na alpské rohy Alpenhornbläsergruppe z nedalekého St. Oswald bei Haslach. To tu opravdu ještě nebylo. Po půl třetí plavební ředitel Hynek Hladík přečetl již sedmý letošní plavební rozkaz a polínka se vydala na cestu z Horních Rakous do Čech.

Klády a polínka pluly na Jeleních Vrších

Na Jelení Vrchy na ukázku plavení dříví přišly v neděli 19. července 2009 asi čtyři stovky diváků.

Poprvé letos o prázdninách plula polena u hraničního potoka Ježová

První letošní prázdninová ukázka plavení dříví se konala 12. července 2009 u hraničního potoka Ježová / Iglbach

Mezinárodní setkání plavců a vorařů Ulanów 2009

Ve výchopolském Ulanówě v Podkarpatském vojvodství se od 18. do 21. června 2009 konalo mezinárodní setkání plavců a vorařů. Za folklorní sdružení Libín-S Prachatice a plavce od Schwarzenberského plavebního kanálu zastupovali plavební ředitel Hynek Hladík a plavec Pavel Štětina.

Plavení dříví u Ježové 13.06.2009

U Schwarzenberského plavebního kanálu v místě křížení s potokem Ježová / Iglbach se v sobotu 13.06.2009 odpoledne slavilo nejen 10. výročí jmenování plavebního ředitele Hynka Hladíka. Přijel i jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten vyzradil na Hladíka, že neslaví jen 10. výročí ale zároveň 60. narozeniny. Na akci přišlo zhruba 700 diváků.

Plavení dříví na Jeleních Vrších 06.06.2009

Po Schwarzenberském plavebním kanálu na Jeleních Vrších pluly 6. června 2009 znovu klády a polena. Poprvé za novodobou historii na plavení dříví nebyl plavební ředitel Hynek Hladík. Jeho plavební rozkaz přečetl německy Pavel Štětina a česky Čestmír Hrbek. Na plavení přišlo zhruba 150 diváků.

Společně ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu se vydaly děti z Prachatic, Českého Krumlova, Aigenu a Lince

Ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu na Jeleních Vrších se vydaly děti z Prachatic, Českého Krumlova, Aigenu a Lince.

Plavební sezóna 2009 na Schwarzenberském plavebním kanálu byla zahájena

V sobotu 9. května 2009 byla Šumavským folklorním festivalem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu zahájena 11. novodobá plavební sezóna. Při folklorním setkání vystoupily folklorní soubory a kapely z jižních Čech a z Horních Rakous. Pohádky z obou stran Šumavy vyprávěli Helena Svobodová a Helmut Wittmann. Po půl třetí vyplula kanálem poprvé v roce 2009 polena a klády za odborného dohledu plavců ze Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

Při folklorním setkání vystoupil folklorní soubor Libín-S z Prachatic, žesťové kvarteto Boehmerwald Blaeser a kapela Urfahrener Aufgeiger.

Pohádky z obou stran Šumavy vyprávěli Helena Svobodová a Helmut Wittmann nejprve u horního portálu tunelu na Jeleních Vrších, po plavení potom ještě ve stodole domu č.p. 13 v expozici EXPO KANÁL.

Svoje fotografie z plavení nám poslal také Josef Gruber, ředitel hlavní školy z hornorakouského Aigenu/Mkr.

Fotograf VOJTa Herout zveřejnil snímky ze zahájení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu na stránkách www.nafotime.cz My je s laskavým dovolením autora zveřejňujeme i na našich stránkách.

Jednání zástupců škol z Prachatic, Aigenu, Breitenbergu a Hauzenbergu v hornarakouském Sonnenwaldu

V hornorakouském Sonnenwaldu jen několik desítek metrů od českých hranic se ve čtvrtek 7. května 2009 setkali zástupci škol v Prachaticích, Aigenu, Breitenbergu a Hauzenbergu, aby jednali o připravovaných společných akcích. Mezi nimi bude i vyprávění pohádek a ukázka plavení dříví na Jeleních Vrších 6. června 2009.

Jaro u plavebního kanálu na Jeleních Vrších
Na Jeleních Vrších je opět bílo, rozkvetly třešně. Kvetoucí Jelení Vrchy přivítají i zahájení plavební sezóny v sobotu 9. května 2009.

Únorová zima u Schwarzenberského plavebního kanálu u Ježové
I u Ježové padla na Schwarzenberský plavební kanál sněhová peřina - konečně pořádná zima.

Zima u Schwarzenberského plavebního kanálu
Schwarzenberský plavební kanál na Jeleních Vrších se oděl do zimního. Na loukách bylo v neděli 1. února 2009 zhruba 30 cm sněhu, v lese ale jen zhruba 5 cm. Běžkaři si přesto vyšlápli stopu po Kanálové cestě. U Rosenauerovy kapličky bylo krásné zimní ticho, pod vantrokami Jezerního potoka byly sloupy rampouchů. V kapličce přibyly obrázky, je vidět, že kaplička žije svým životem.

Slavnost u příležitosti českého státního svátku 29.10.2008 v Linci
Ve středu 29. října 2008 se večer v sále RaiffeisenForum v Linci konala oslava státního svátku České republiky k 90. výročí vzniku ČSR.

Závěr plavební sezóny 20.09.2008
Úplně letos naposledy plula polena po hladině plavebního kanálu, což folklorní soubor Libín-S Prachatice, dětská skupina z Horních Rakous Böhmerwälder Bläser a hráči na lesní rohy Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald oslavili "doplavnou" spolu se zhruba 150 diváky z Rakouska, České republiky a Německa. Přinášíme dvě galerie, autory fotografií první jsou Hynek Hladík a Helena Svobodová, druhé Reihardt Baldassari.

Plavení u Ježové 24.08.2008
Naposledy o letošních prázdninách plula polena u Ježové 24. srpna 2008. Přišlo zhruba pět set diváků z Rakouska, České republiky a Německa.

Plavecká mše na Jeleních Vrších 23.08.2008
23. srpna 2008 se na Jeleních Vrších konala plavecká Mše svatá. Původně měla být slavena u Rosenauerovy kapličky, špatné počasí přinutilo organizátory ji na poslední chvíli přesunout pod střechu stodoly domu č.p. 13 na Jeleních Vrších. Mše se zúčastnila necelá stovka věřících z České a Slovenské republiky.

Kulturní osa plavební kanál 2008
10. srpna 2008 se konal pořad Kulturní osa plavební kanál, která v sobě spojila folklor z Čech i Horních Rakous, vyprávění pohádek a plavení. Celkem se během odpoledne vystřídalo na jednotlivých bodech programu asi 1700 diváků.

Milíř na Jeleních Vrších
9. srpna 2008 byl postaven v bývalé pískovně na Jeleních Vrších milíř na pálení dřevěného uhlí. Během stavby se střídalo sluníčko s deštěm či lijavcem. Odpoledne bylo dílo jelenohorských chlapů vedených Pavlem Kabíčkem a novopeckých hasičů hotovo, tak mohlo dojít ve tři hodiny k zapálení. Milíř hořel do sobotního dopoledne 16. srpna 2008. Po desáté hodině otevřel Hynek Hladík milíř zhruba v místě, kde jej před týdnem zapálil. Hned za přítomnosti a vydatné pomoci hasičů z Nové Pece začalo rozebírání milíře. Celkem bylo vytěženo z milíře 383 kg dřevěného uhlí, které zaplnilo dva přívěsné vozíky. Zhruba ve fři čtvrtě na jednu byly oba přívěsy plné, proto dal Hladík pokyn hasičům k dohasení zbytků milíře. V nich však jistě mezi popelem a zbytky hlíny z pokryvu milíře zbylo několik desítek kilo uhlí, které si mohou dotěžit jelenohorští a novopečtí.

U Ježové s plavilo, i když bylo málo vody
Přestože u Ježové bylo v kanálu málo vody, polínka ve středu 6.8.2008 plula. Hudební doprovod zajistili malí muzikanti z nedalekého Aigenu.

Mimořádná ukázka plavení u Ježové pro mezinárodní mládežnický tábor v Blatné
Na mimořádnou ukázku plavení u hraničního potoka Ježová / Iglbach přijeli z jihočeské Blatné účastníci mezinárodního tábora zaměřeného na ochranu životního prostředí. Vedle zhruba čtyř desítek mladých ochranářů přišla na plavení i asi stovka turistů z České republiky, Německa a Rakouska.

Klády a polena pluly na Jeleních Vrších 20. července 2008
Na plavení dříví na Jeleních Vrších přišlo 20. července 2008 zhruba tisíc lidí. Někteří z nich přijeli do Nové Pece parním vlakem Josef Rosenauer.

První prázdninové plavení dříví u Ježové 13. července 2008
První letošní prázdninové plavení dříví se konalo u Ježové v neděli 13. července 2008. Přes nepříznivé předpovědi počasí přišlo zhruba šest stovek diváků z České republiky, Rakouska a Německa.

Na návštěvě u plavců ze Slovenska
Cestu na Slovensko využil plavební ředitel Hynek Hladík i na jednání se slevenskými plavci od Banské Bystrice a k návštěvě vodního koryta Rakytovo nedaleko Dolního Harmance.

Pro jihotyrolské lesníky plula polena u Ježové
Pro jihotyrolské lesníky, kteří byli hosty s.p. Lesy České republiky, byla na závěr jejich pobytu přichystána ukázka plavení dříví u Ježové / Iglbach.

14. června 2008 se plavilo u Ježové
Plavební sezóna byla zahájena 14.06.2008 i u hraničního potoka Ježová / Iglbach. Letošní premiérou bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru z Aigenu na zahájení. Na ukázku plavení přišlo více než čtyři stovky diváků, převážně z Rakouska.

Na Jeleních Vrších plula 7. června 2008 opět polena po hladině plavebního kanálu
Před druhou hodinou se pod myslivnou na břehu plavebního kanálu sešly zhruba čtyři stovky diváků, byla slyšet němčina, ale také angličtina, to své francouzské kamarádce tlumočila skupinka mladých lidí, velká většína přijela z Čech.

Když Hynek Hladík hovořil o historii plavebního kanálu, obloha zešedla, kdesi zazněl hrom. Ještě plavební rozkaz, pak se diváci vžili do role plavců a začali vhazovat připravené klády a polena. Voda se dřevem se rozeběhla po otevření stavidel, dříví se vydalo na půldruhého kilometru dlouhou pouť.

Nejtěžší práce byla vždy při vytahování dříví. Před dvěma sty lety, kdy se plavilo palivové dříví po kanálu a po řece Große Mühl, u ústí do Dunaje vytahovalo dříví 300 - 350 dělníků z jižních Čech. Ti tehdy pracovali od pěti ráno do sedmi večer, měli jen hodinovou přestávku na oběd. Dnes ale plavce čekalo jen několik klád a pár desítek polen. K práci se přihlásila i mladá maminka malého Vojtíška. Protože dříví připlouvalo pomalu v dostatečných rozestupech vše šlo úplně hladce. Sluníčko opět krásně svítilo.

Nedlouho po plavení Ing. Čestmír Hrbek vyprávěl o historii plavebního kanálu v expozici o plavebním kanálu. Hosté KANÁL EXPA pozorně poslouchali, když se nejprve rozšumněl déšť, později začaly padat kroupy.

Ukázka plavení dříví se konala v rámci přeshraničního projektu folklorního sdružení Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Rolí plavců se ujali lesníci a strážci Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava z Územního pracoviště Stožec a někteří z diváků.

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově je otevřeno
V České Krumlově je otevřené nové museum Fotoateliér Seidel. Josef a František Seidelovi byli vynikající českokrumlovští fotografové, kteří na svých cestách po Šumavě počátkem a v první polovině 20. století zachytili život na Šumavě, obce, z nichž některé jsou zaniklé. Řadu snímků věnovali i Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, z nichž některé najdete i v naší galerii. Josef a František Seidelovi byli i významní ateliéroví fotografové. Z jejich dědictví bylo zachováno cca 140.000 fotografií, které jsou o to cennější, že existuje dokumentace k jejich většině, tedy datum objednávky, kdo objednal, kdo či co bylo fotografováno, cena, datum vyzvednutí i datum platby.
Delegace folklorního sdružení Libín-S Prachatice na mezinárodním setkání plavců a vorařů
15. až 18. května 2008 se konalo za účasti delegace folklorního sdružení Libín-S Prachatice mezinárodní setkání plavců a vorařů. Bližší informace jsou v "Aktualitách"
Desátá novodobá plavební sezóna byla zahájena
10. května 2008 byla zahájena 10. novodobá plavební sezóna na Jeleních Vrších. Bližší informace jsou v "Aktualitách"
Plavenie dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo (SK)
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica zrealizovali dňa 25.4.2008 veľké plavenie dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo. Plavenia sa aktívne zúčastnilo 52 plaviteľov , objem splaveného dreva 45 prm ihličnatého dreva. Časť dreva sa splavilo až zo vzdialenosti 2450 m. Celkovo odhadovaný počet návštevníkov min.200. Počasie slnečné.
Dňa 31.5.2008 (sobota) sa bude realizovať ďaľšie plavenie dreva. Bude zrealizované k príležitosti krstu erbu obce Dolný Harmanec. Mestské lesy s.r.o. hľadajú záujemcov o toto plavenie, ktorí sú ochotní sa ho aktívne a bezplatne zúčastniť. Potrebný počet aspoň 40 ľudí. Občerstvenie zabezpečí obec Dolný Harmanec. Predpokladaný čas zrazu okolo 8,00 - 9,00 hod bude upresnený. Kontakt E.Apfel, Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.
Předjaří u kanálu
Sníh z Doprovodné (Kanálové) cesty mezi Růžovým Vrchem (U Korandy) a Ježovou již prakticky zmizel. Kanálem v tomto úseku proudí prudce voda, kdybychom chtěli dělat ukázku plavení dříví dnes, nebyla by nutná manipulace se stavidly, voda však je pouze velmi málo vzdutá zpětně do Rakouska. S příchodem astronomického jara ale lze očekávat, že zima bude ještě bojovat o svoji vládu.
Zmizely již sloupky bránící vjezdu na Kanálovou cestu nedaleko Růžového Vrchu, brzy zmizí i ten přímo na hranicích.
Česká republika je součástí Schengenského prostoru, oslava byla i ve Strážném
Kdo projížděl přes hraniční přechod Strážný - Philippsreut v pátek 21.12.2007 kolem poledne, byl možná překvapen množstvím policistů v českých i německých uniformách, chystala se velká sláva. Po půl jedné přijeli představitelé sousedících regionů v čele s jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem a ministerským předsedou svobodného státu Bavorsko Güntherem Becksteinem, dorazil i český premiér Mirek Topolánek. Náš vstup do schengenského prostoru měl být potvrzen přeříznutím dřevěné hraniční závory, taková informace byla na internetu.
První se ujal slova krajský hejtman Zahradník, vystřídali je premiéři Topolánek a Beckstein. Potom již došlo na přípitek "schengenským punčem". K avizovanému řezání závory nedošlo, girlandou ozdobenou závoru naposledy zvedli stisknutím tlačítka všichni tři politikové.
Krátce po zvednutí závory připoměl hejtman Zahradník ještě jeden problém - v době otevírání hranic se ještě pevněji uzavírají hranice na území Národního parku Šumava. Zahradník proto předal před televizními kamerami a před očima českého premiéra bavorskému předsedovi vlády mapu s místy, které k překračování státních hranic, třeba i na území prvních zón NP navrhují české obce.
Vánoční a novoroční přání
Nastal advent. Dovolte, abych Vám, přátelé Schwarzenberského plavebního kanálu, popřál šťastné vánoce a vše nejlepší do nového roku 2008.
Hynek Hladík, manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Přání folklorního souboru Libín-S Prachatice najdete zde!
Panelová diskuze v Ulrichsbergu
Po skončení panelové diskuze v Ulrichsbergu pozval plavební ředitel Hynek Hladík hejtmanku okresu Rohrbach Wilbirg Mitterlehner i hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. "Plavební sezóna začíná 10. května na Jeleních Vrších," řekl Hladík. S hejtmanem Zahradníkem hovořil Hladík i o přípravě mezinárodního setkání plavců a vorařů na Šumavě v roce 2013. Zahradník tento projekt bude určitě podporovat.
Zima přišla ke kanálu
Zima přišla ke kanálu. Kanál je třeba zazimovat, aby led na klidné hladině by mohl poškodit upravené břehy, voda z tajícího sněhu by také mohla způsobit spoustu škod. Proto dnes plavební ředitel počátkem listopadu vypustil vodu z kanálu u Ježové.
Plavci od Ježové na zájezdu po Rosenauerových stopách
9. října 2007 jeli plavci od potoka Ježová / Iglbach spolu s pracovníky organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald na zájezd do Čech po stopách stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. První zastávkou byly Chvalšiny, kde si prohlédli Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu. Byli se podívat i u rodného domu Josefa Rosenauera. Odpoledne prošli Českým Krumlovem, proti Červené bráně na Latráně viděli dům, kde Rosenauer žil a zemřel.
Závěr plavební sezóny 2007
Závěr plavební sezóny 2007 se konal u hraničního potoka Ježová / Iglbach. Folklorní soubor Libín-S Prachatice si pozval folklorní skupinu Volkstanzgruppe Gföhl z Dolních Rakous. Hornorakouský folklor zastoupili dva trupetiské, táta s malým synkem. Součástí programu byla i ukázka práce dřevorubců - jak se v lese pracovalo. Poslední letošní polínko, které letos plulo kanálem bylo vyloveno o půl třetí. Plavební sezóna 2007 skončila. Pak již se jen hrálo, zpívalo, tancovalo. Ať žije plavební sezóna 2008!
Výstava Schwarzenberský plavební kanál v Dolnobavorském zemědělském muzeu
Výstava Der Schwarzenbergische Schwemmkanal / Schwarzenberský plavební kanál je otevřena od 19.09.2007 do 28.10.2007.
Přišel mi dopis se starými fotkami
Přišel mi dopis od pana Josefa Míchala z Prahy, ve kterém mi poslal postřehy z lesní brigády u Schwarzenberského plavebního kanálu, on píše "zvláštního kanálu, kterým se (polena) splavují k dráze". Text je zveřejněn v aktualitách, přestože brigáda byla v roce 1946, fotografie jsou zde.
Ukázka plavení u bavorských hranic
Škola začíná u kanálu
Závěr plavební sezóny se blíží
Ukázka plavení Ježová 26.08.2007
Mše svatá u Rosenauerovy kapličky 2007
Kulturní osa plavební kanál - Jelení Vrchy 2007
Výstava krojů na Jeleních Vrších 2007
Ukázka plavení Ježová / Iglbach 01.08.2007
Ukázka plavení dříví 8. července 2007 Ježová
Valná hromada plavců a vorařů v Schiltachu (Německo)
Ukázka plavení dříví 16. června 2007 Ježová
Ukázka plavení dříví 9. června 2007 Jelení Vrchy
Zahájení plavební sezóny 2007
Výstava Šumava - tajemství, nostalgie, příběhy
Stavba a zapálení milíře u muzea v Ohradě
Předvánoční setkání na Jeleních Vrších 15.12.2006
Zakončení plavební sezony 23.09.2006
Plavení dříví Světlá voda - Stocký p. 16.09.2006
Plavení dříví Jelení Vrchy s baletem ND 27.08.2006
Vycházka NPŠ Plavební kanál neznámý 18.08.2006
Kulturní osa plavební kanál 13.08.2006
Plavení dříví u Ježové 02.08.2006
Plavení Jelení Vrchy 16.07.2006
Mezinárodní setkání plavců a vorařů Muldenberg 13.-15.07.2006
Zahájení sezony u Ježové / Iglbach 09.07.2006
Plavení u Ježové 24.06.2006
Plavení Jelení Vrchy 17.06.2006
Zahájení plavební sezony 13.05.2006
Fotogalerie 2005
Fotogalerie 2004
Zahájení plavební sezóny 2003
Fotogalerie 2003
Schwarzerský plavební kanál u Ježové
Vysvěcení Rosenauerovy kapličky
Studenti LF ČZU Praha na závěr prázdninové praxe u kanálu
Na konci prázdnin 1996 přijela ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu malá skupinka šesti studentek a studentů Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, aby se podíleli na opravě Schwarzenberského plavebního kanálu. Na závěr jejich práce, dřeli tehdy velmi velice, jejich práce napomohla k tomu, že dnes lze u hraničního potoka Ježová / Iglbach plavit dříví, přijeli manželé Robert a Hermine Baldassariovi z Maria-Enzersdorf v Dolních Rakousích, dva velcí znalci Schwarzenberského plavebního kanálu. Jako poděkování za práci přinesli Baldassariovi studentům láhve sektu, kterými byla pokřtěna novodobá historie kanálu. Spolu s nimi 3.září 1996 pozvedli sklenku i Milan Pokrývka z Českého Krumlova, rakouský bagrista a Hynek Hladík z OST Benešov LČR, který se po celý pobyt studentům věnoval a pracoval s nimi. O den dříve, 2. září 1996 přišli k Ježové i R. a W. Trappovi z Wuerzburgu.
Schwarzenberský plavební kanál na starých obrázcích
Design © VOJTa Herout, 2003-2018, Hynek Hladík 2003-2018