Aktuality
TŘETÍ LETOŠNÍ UKÁZKA PLAVENÍ BYLA 15.06.2019 NA JELENÍCH VRŠÍCH
Ukázka plavení u Jelení Vrchy
V sobotu 15.06.2019 se na Jeleních Vrších konala třetí letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu.
Plavení Jelení Vrchy
Když čtvrt hodiny před druhou plavební ředitel Hynek Hladík začal povídat přítomným plavcům a divákům o historii Schwarzenberského plavebního kanálu, na dně jeho koryta moc vody nebylo. "Kdyby bylo nejhůř, vody víc nebylo, nezbude než, aby se pánové postavili na břeh čelem, naopak dámy pozadím!", poznamenal Hladík při pohledu do kanálu.
Bylo krátce před druhou, když nastal drobný pohyb vody, začínalo jí přibývat, už tu byl kalný proud, na hodinách bylo několik minut po druhé. Nadešel čas k přečtení plavebního rozkazu.
"Plavební rozkaz č.3/2019
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkové plavení dříví v sobotu dne 15. června 2019 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od sochy Plavce Hynka proti domu čp. 13 na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům."
Plavení Jelení Vrchy

Plavení Jelení Vrchy

Plavení Jelení Vrchy
"Dnešní plavení dříví je součástí projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014 - 2020. V rámci předávání znalostí zapojíme mladé plavce, vhazovat dříví budou děti! Do práce! Jen dejte pozor, abyste nepostříkaly při vhazování mne, uvědomte si, že jsem plavební ředitel!", doplnil Hynek Hladík. Samozřejmě, že plavebního ředitele postříkaly.
Malí plavci se ujmuli plavebních háků, aby usměrňovali plavená polena. Dospělí zkušení plavci otevřeli stavidlo, proud vody se "rozeběhl" směrem k Hučici a k Rosenauerově kapli, strhl sebou polena a štěpiny.
Po více než 190 sázích byl dán pokyn k vytažení plaveného dřeva.
Plavení Jelení Vrchy

Plavení Jelení Vrchy
Na financování dnešní ukázky plavení dříví byly použity i prostředky z grantu Jihočeského kraje a z daru obce Nová Pec.
Plavení Jelení Vrchy
Příští ukázka plavení dříví se bude konat 20.07.2019 ve 14:30 na Jeleních Vrších ve spolupráci Libín-S Prachatice, z.s., se zapsaným spolkem Svobodný Hiršperk v rámci 4. hiršperských slavností.
(Aktualizace 16.06.2019, 21:18).
"NARODILI" SE ELIŠKA A JAKOB
Již několikrát jsme se zmínili o rozbíhajícím se hranice překračujícím projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci zapsaného spolku Libín-S Prachatice a jeho dvou rakouských partnerů - organizace cestovního rochu Tourismusverband Böhmerwald a plaveckého spolku Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal - Böhmerwald, kteří se snaží přivést ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu nové plavce, možná mezi nimi i najít nového plavebního ředitele.

Plavební ředitel i plavci se vydají do škol na české i rakouské straně Šumavy, aby vyprávěli o Šumavě, o její historii, o plavení dříví a plavebním kanálu, budou přichystány speciální ukázky plavení dříví. První takovou ukázkou byla 04.06.2019 pro děti ze Sportovní střední školy v Sandlu.

Na pomoc při prezentacích ve školách budou jistě i dvě figurky - Eliška a Jakob, Češka a Rakušan, kteří při besedě budou provádět při povídání o Šumavě, o historii lesů, o plavení dříví.
"Maminkou" Elišky a Jakoba je mladá výtvarnice z Ulrichsbergu na rakouské straně Šumavy Lise Studener, kmotrem se stal plavební ředitel Hynek Hladík. Jak přišel na ta jména? No to je přece jasné, jeho vnoučátka jsou mladší copatá Eliška a rozčepýřený starší Kubík - Jakub.
Eliška a Jakob
S Eliškou a Jakobem se budeme potkávat ve dvou podobách, jako s holčičkou a klukem oblečenými jako ostatní děti, ale také v oblečení plavců.
Eliška a Jakob
Poprvé se Eliška a Jakob představí 20.06.2016 na Základní škole ve Vlachově Březí.
S Eliškou a Jakobem se jistě setkáme v jednoduché učebnici plavce, která bude vydána v češtině a v němčině.
(Vloženo 14.06.2019 21:54)
ZEMŘEL ČESTMÍR HRBEK
Čestmír Hrbek
10.06.2019 odpoledne zemřel inciátor expozice EXPO KANÁL na Jeleních Vrších Čestmír Hrbek. Pro její instalaci nabídl před patnácti lety stodolu svého domu.

Posledná rozloučení s Čestmírem Hrbkem bude v úterý 18.06.2019 ve smuteční síni v Prachaticích.
22.07.2017
(Vloženo 14.06.2019 22:23)
DRUHÁ LETOŠNÍ UKÁZKA PLAVENÍ BYLA 09.06.2019 U JEŽOVÉ
PŘIPOMENULA 20. VÝROČÍ JMENOVÁNÍ PLAVEBNÍHO ŘEDITELE
Ukázka plavení u Ježové
09.06.2019 se za krásného letního počasí uskutečnila druhá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu u hraničního potoku Ježová / Iglbach.

Plavební ředitel Hynek Hladík přijel k Ježové někdy kolem dvanácté. Okolo projížděli cyklisté (většinou na elektrokolech), často ani nezastavili. Jedna německy mluvící rodinka udělala pauzu, děti si máchaly nohy ve vodě kanálu přímo na hranicích (a voda byla přímo ledové). Tatínek šel pomáhat plavebnímu řediteli vztyčit vlajky. Vlajka Evropské unie, Rakouska, České republiky, to je jasné, ale co ta poslední, modře a bíle pruhovaná - čtyři modré a čtyři bílé. "Co je to za vlajku?", ptal se německy mluvící tatínek. "Není to vlajka státní! Víte kdo nechal postavit tenhle plavební kanál?", zněla odpověď. "Schwarzenberg! To je schwarzenberská vlajka?"

Rodinka odjela, prý do Sonnenwaldu. "Tak na shledanou při plavení!", loučil se plavební ředitel. "Jestli to stihneme!", zněla odpověď, "Führt euch! Provázej vás!"

Na opravdu zvláštním kole přijel jednatel organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald Reinhold List. Čím bylo to to kolo zvláštní? Jeho rám je ze dřeva, resp. překližky.

Kolem jedné už byly lavice na obou březích hraničního potoku skoro plné, na obou stranách zněla němčina, postupně přibývala i čeština. Přijeli i plavci, Franz a Johann, později i Walter, Eberhard a Helga. Všichni oblečeni stejně jako plavci kdysi. Franz, Walter a Eberhard měli na nohou dřeváky.
Přem plavením u Ježové
Před druhou hodinou přišla velká skupina turistů vedená dalším z plavců - Ewaldem. A Hynek Hladík se dal do vyprávění o Schwarzenberském plavebním kanálu. Jeho historie začala v květnu 1789 necelé dva kilometry odtud - na hlavním evropském rozvodí v místě, které na současných mapách je označeno U Korandy, podle posledního hajného, který bydlel ve vesničce Rosenhügel, v překladu Růžový Vrch.

O půl třetí pozval plavební ředitel plavce postávající na můstku přes kanál k sobě, aby je představil přihlížejícím (plavcům nebo divákům?).Pak se slova ujal Reinhold List. Vrátil se také do historie.
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
"Za Schwarzenbergů při plavení dřeva pracovaly celé stovky plavců, vše bylo důkladně organizované. Řízením plavby byl pověřen plavební ředitel, prvním byl stavitel plavebního kanálu Joseph Rosenauer. I my, po rekonstrukci kanálu jsme sestavili nový personál. Zhruba dvacet let je to tahle parta plavců. Před dvaceti lety jsme pověřili Hynka Hladíka výkonem funkce plavebního ředitele. Před dvaceti lety převzal Hynek Hladík jmenovací listinu, kterou později podepsal i Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu. Hynku, předávám ti pamětní listinu, která připomíná tvých 20 let ve funkci plavebního ředitele."

Hynek převzal také velkou láhev schägelského piva a krabici s jakýmisi dobrůtkami.
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
Nadešel čas k přečtení plavebního rozkazu:

"Plavební rozkaz č.2/2019
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkové plavení dříví v neděli dne 9. června 2019 v oblasti křížení s potokem Ježová.
Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 112 (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím. Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům."

K rozkazu plavební ředitel ještě dodal, že spolu s Tourismusverband Böhmerwald připravil Libín-S Prachatice projekt Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností mladé generaci. To je jedním z důvodů, proč u nás na Schwarzenberském plavebním kanálu, na rozdíl od celé Evropské unie, je dětská práce nejen povolena, ale dokonce je žádoucí.
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
"Děti půjdou vhazovat dříví!", dodal. "Již třetím rokem přednáším na Jihočeské univerzitě v rámci Univerzity třetího věku o Schwarzenberském plavebním kanálu a o plavení dřeva na Šumavě. Nyní se vydáváme na exkurze, příští úterý se vydáme na Schwarzenberský plavební kanál v Rakousku. Při této exkurzi bude provedena praktická zkouška z plavení. Čtyři studentky však se v úterý nemohou zúčastnit, proto praktickou zkoušku vykonají dnes při ukázce plavení dřeva. Musí se zúčastnit vhazování dřeva, vlastního plavení i vytahování dřeva. Takže to nebude práce pouze pro děti, ale také pro zkoušené seniorky."
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
Za chvíli se polena vydala z Rakouska přes státní hranice do Čech. Ostatně pouze u hraničního potoka Ježová / Iglbach putuje surové dřevo z Rakouska do Čech, na ostatních místech je to právě opačně.

Nějakých čtyři sta metrů za hranicemi byla vytažena na českém území z vody. Plavení skončilo.
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
Plavení u Ježové
Plavci ještě poseděli u českého piva a českých chlebíčků.
Plavení u Ježové

Plavení u Ježové
Ukázka plavení dříví u Ježové / Iglbach je součástí projektů Libín-S Prachatice, z.s,, Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí mladé generaci spolufinancování z prostředků Evropské unie Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 a Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu spolufinancování z grantu Jihočeského kraje.

Příští ukázka plavení dříví se koná v sobotu 15.06.2019 ve 14:00 hodin na Jeleních Vrších.
(10.06.2019 10:04)
ŽÄCI SPORTOVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ZE SANDLU
U SCHWARZENBERSKĚHO PLAVEBNÍHO KANÁLU
Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu
Žáci prvního ročníku Nové střední školy v hornorakouském Sandlu / Neue Mittelschule Sandl jsou tento týden na pobytu na Šumavě. Ubytováni jsou v mládežnické ubytovně Bäderhaus v Ulrichsbergu. V úterý se vydali na Schöneben a podél Schwarzenberského plavebního kanálu až k hraničnímu potoku Iglbach / Ježová. Zde se setkali s plavebním ředitelem Hynkem Hladíkem.
Obec Sandl leží na rakouské straně Novohradských hor přímo na hlavním evropském rozvodí. V Sandlu pramení Malše, ale také Riesingerbach, který přes Flammbach odvádí vodu do řeky Schwarze Aist.

Je možná i pro znalce překvapivé, že historie Schwarzenberského plavebního kanálu, který v závěru 18. století vyrostl na schwarzenberském panství Český Krumlov, má spoustu společného s dějinami plavení po řece Aist hned na dvou panstvích - kněžny Rosy Kinsky Harrachsthal / Freistadt v Horních Rakousích a svobodného pána z Hackelbergu Großpertholz v Dolních Rakousích. Joseph II. kníže ze Schwarzenbergu získal vedle privilegia ke stavbě Vídeňského či Krumlovsko-vídeňského plavebního kanálu, který později dostal název Schwarzenberský plavební kanál í privilegium ke zřízení plavebních zařízení na řece Aist a jejích přítocích. Projekt úprav na obou panstvích v Novohradských horách zpracoval stavitel obou šumavských plavebních kanálů Joseph Rosenauer, který se částečně podílel i na řízení stavby. Roku 1800 koupil Rudolf Joseph říšský svobodný pán z Hackelbergu-Landau společně s hrabětem z Thurnheimu a Rosou kněžnou Kinsky od Jana Josepha knížete ze Schwarzenbergu jím vybudovaná plavební zařízení na řece Waldaist.

Stejně jako ze Šumavy dřevo plavené Schwarzenberským plavebním kanálem, bylo i dřevo z Novohradských hor určeno z větší části pro císařské hlavní město Vídeň.
Po krátkém obecném úvodu se děti ze Sandlu staly na chvíli plavci. Stejně jako při prvním letošním plavení na Jeleních Vrších prohlásil plavební ředitel: "V celé Evropské unii je zakázána dětská práce. U nás, na Schwarzenberském plavebním kanálu je práce dětí nejen povolena, ale dokonce je žádoucí. Proto budete pracovat při plavení dříví!"

Děvčata a chlapci vhodili připravené štěpiny na hladinu plavebního kanálu ještě na rakouském území.
Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu

Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu
Dřevo se vydalo na svoji krátkou cestu do Čech, kde je vylovili malí plavci plavebními háky. Před tím ještě plavební ředitel ukázal, jak je třeba zacházet s plavebním hákem: "Musíš si hákem přitáhnout polínko, pak použít hák podobně jako harpunou, silně zabodnout špičku do dřeva a poleno vytáhnout!"
Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu

Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu
V závěru Hynek Hladík představil projekt zapsaného spolku LIBÍN-S Prachatice, Tourismusverband Böhmerwald a Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal Böhmerwald Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností nové generaci spolufinancovaný z prostředků Evropské unie Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Plavební ředitel informoval, že v rámci projektu budou pořádány prezentace ve školách, tedy v případě zájmu i v Sandlu. Počítá se i s vydáním učebnice plavce, po jejím vydání by ji mohli dostat i plavci, kteří se dnes na plavení podíleli.
A úplně na konec přišlo společné fotografování.
Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu
Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu

Žáci SNMS Sandl u plavebního kanálu
(05.06.2019 08:26)
VÝBOR MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ ZASEDAL V DAVLI
Výbor Mezinárodní asociace plavců se v sobotu 25. května 2019 sešel v Davli, která v roce 2014 získala z rukou tehdejšího prezidence Mezinárodní asociace plavců a vorařů Angela Porteta z Katalánska titul mezinárodní plavecká obec. Od loňského roku je prezidentem Asociace je Jaroslav Camplík, který je zároveň prezidentem Svazu Vltavanských spolků Vltavan Čechy. Jaroslav Camplík svolal 19.04.2019 výbor Asociace.
Členové výboru se sešli v klubovně plaveckého a šífařského spolku Vltavan Davle.

Zasedání se zúčastnili:
- Jaroslav Camplík, prezident
- Johann Kuhn, pokladník
- Jiří Malý, generální tajemník
- Hynek Hladík, revizor

K jednání byli dále přizváni:
- Jean Senturier, Les radeliers de la Durence
- Frank Thiel, Förderverein Elsterfloßgraben.
Výbor jednal s tímto proogramem:

1. Změny stanov
2. Program a dokumenty pro valnou hromadu dne 16. srpna 2019 v údolí řeky Dráva
3. Plán aktivit pro další období 2019 - 2020
4. Kniha. Informace o aktuální situaci. Rozhodnutí o rozložení a ceně knihy
5. Návrh na spolupráci Franka Thiela jako poradce představenstva
6. Webové stránky Mezinárodní asociace plavců - změny - další vývoj
7. Oslava 30 let založení Mezinárodní asociace plavců
8. Schválení očekávaných výdajů Mezinárodní asociace plavců na tento rok
9. Konečné rozhodnutí o datech z historie Mezinárodní asociace plavců
10. UNESCO - poslední vývoj a rozhodnutí o filmové produkci potřebné pro aplikaci
11. Výstava historie a fotografie Mezinárodní asociace plavců v Bruselu nebo v Paříži v roce 2020
12. Tisk letáku o Mezinárodní asociaci plavců - kdo jsme v různých jazycích
13. Návrhy, jak oslovit mladé členy
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
Návrh na změny stanov Mezinárodního setkání plavců předložil Johann Kuhn. Změn bylo navrženo několik. Zásadním je, že stanovy budou vypracovány v angličtině, pro potřeby registrace v Katalánsku budou přeloženy do katalánštiny. Následně si je přeloží jednotlivé spolky do národních jazyků. V případě sporů bude rozhodující anglický text.

Bylo dohodnuto, že prezident pro valnou hromadu budou veškeré materiály budou zpracovány v angličtině, jednotlivým spolkům budou rozeslány elektronickou poštou nejpozději jeden měsíc před valnou hromadou, aby spolky měly možnost texty přeložit do národních jazyků, případné připomínky zaslat prezidentovi Asociace. Tento postup by měl podstatně zkrátit diskuzi na valné hromady. Překlad se nebude provádět simultánně, ale podobně jako na valné hromadě ve Strenči do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Tlumočení budou provádět jazykově zdatní účastníci valné hromady.
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
Bylo dohodnuto, že kniha o plavení dříví na vodních tocích v Evropě bude vydána v angličtině. Při počtu 300 výtisků se odhaduje je cana na 18 EUR/ks. Navrhuje se, aby každý ze spolků dostal jeden výtisk zdarma dále, aby měl možnost zakoupit 9 výtisků za cenu5 EUR/ks. Při vyšším počtu bude cena 18 EUR/ks.
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
<
Jaroslav Camplík navrhl, aby Frank Thiel byl stanoven jako poradce výboru pro zápis plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Návrh byl schválen jednohlasně.

Jaroslav Camplík informoval, že členským spolkům pro zpřesnění informací o členských spolcích na webových stránkách Asociace https://raftsmen.org/ byl rozeslán bývalou sekretářkou Lailou formulář o údajích o jednotlivých spolcích k vyplnění. Členské spolky by měly uvést především tyto údaje: název spolku, založení spolku, vstup do Mezinárodní asociace plavců a vorařů, adresa spolku, země, jméno předsedy spolku, adresa předsedy spolku, jeho telefonní číslo a e-mailové spojení, případně spojení přes Viber a Whatsapp. webová adresa spolku, dále kontaktní osoba vč. jména, telefonního a e-mailové spojení, případně spojení přes Viber a Whatsapp. Dále je třeba zaslat logo spolku a webovou adresu. Ne všechny spolky však vyplněný dotazník vyplnily. Byly předvedeny nové webové stránky, na záložce Associations na rozšířených informacích o spolcích po kliknutí na logo dojde k přesměrování na webové stránce spolku.
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
Jako rozšíření informací byl výbor seznámen s přihláškou plaveckého spolku Flösserstrasse, e.V., z bavorského Wolfratshausenu (www.flousserstrasse.eu). Johann Kuhn informoval, že ve stanovách není, že nové členy přijímá výbor, ne valná hromada, ta pouze odsouhlasí přijetí.. Výbor souhlasí přijímá plavecký spolek Flösserstrasse, e.V.,

Na webových stránkách https://raftsmen.org/ je uvedeno 41 členských spolků, dle Johanna Kuhna má splněno povinnosti 36 spolků.

Výbor studoval podklady o vzniku Asociace. 18.11.1989 se v Barceloně dohodlo několik spolků o založení Asociace. O této dohodě sepsali společné prohlášení. Toto prohlášení lze považovat za "základní kámen" Asociace. 01.09.1991 ve Spital sepsalo návrh stanov Asociace. Tyto stanovy pak byly podepsány zástupci jedenácti plaveckých spolků (Asociacion cultural de almandieros navarros, Associao cultural raiers Noguera Pallaresa, Associacion de nabateros de Sobrarbe, Fameja dei zater e menadas del Piave, Flösservereinigung Friesen, Flósserverin Uhlstadt, Freunde der Oberdrautaler Flósserei, Les radeliers de la Durance, Societé scientiphique e artistique de Clamecy, Souomen uittoperinneyhdistys a Wolfacher Kinzingflösser) spolupodepsalo se i starosta Benátek Ugem Bergamem a Carlem Albertem Tesserinem 05.09.1992. V letošním roce si budeme připomínat 30. výročí o položení "základního kamene" Asociace.

V rámci přípravy zápisu plavectví (Flösserei)na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO došlo do současnosti k zápisu plavectví na národní seznamy nehmotného kulturního dědictví v těchto zemích: Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko a Rakousko. Jako jeden z podkladových materiálu budou natočeny cca 5 minutový a 25 minutový film o plavectví v hodnotě cca 6000 EUR. Podklady film by měly být natočeny při mezinárodním setkání na horní Drávě během letošního roku.

Prezident informoval o připravované výstavě o plavectví a Mezinárodní asociaci plavců v Bruselu, případně v Paříži. Žádá o nápady.
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
V závěru ve snaze o podpoře mladých členů a účasti mladých na mezinárodních setkáních navrhnul předseda, aby osobám mladším než 25 let byl snížen účastnický poplatek na polovinu.
V průběhu jednání pozdravil všechny účastníky starosta městyse Davle Jiří Prokůpek.
Starosta městyse Davle Jiří Prokůpek
Po skončení jednání přešli účastníci jednání do vltavanského muzea, které si se zájmem prohlédli a společně se vyfotografovali.
Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců

Výbor Mezinárodní asociace plavců
Výše uvedený text není oficiálním protokolem, vznikl z poznámek kontrolora Mezinárodní asociace plavců.
PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ DAVLI 25.05.2019
Minutes from the board meeting of IATR which took place in Davle, Czech Republic the 25th of May, 2019

Present: J.Camplík, J.Kuhn, J.Malý, J.Senturier,F Thiel guest, J.Fulínová interpreter, H.Hladík auditor
Aplogized: Z.Jesenik, B.Kramer, A.Losso, L.Porta, M. Gordó,
Note: Mr. J.Camplík has got full power from Mr. Kramer to vote in his name
In the minutes will be used only the initials of individual persons

1. Status of IATR – JK has presented proposed changes in the status of IATR. The changes has been accepted by the board. JK will prepare the written proposal of changes for the approval by GA in Drautal. The changes of the status will be prepared in english language and after approval will be translated to catalan language. Each association will translate the english version in its own language.
2. Programe of the GA meeting – the proposed programe by JC has been accepted. The point completing elections has been added. All materials will be prepared and distributed in english language. There will be no simultaneus translation on GA. The board has agreed that all the materiale for the board has to be send to all presidents and associations minimum 1 month before the GA for comments and proposals. This will make th GA more simple and shoter. Each deelagation should try to have one member who speaks english. In the discussion if needed can help members of the GA which has knowledge of different languages. The points which will be not on the programe will not be discussed.
3. Plan of activities for years 2019 – 2020 – the plan will be prepared by JC and send to all members of the board for comments. The proposal will be send by JC to all members of the board latest 17.6.
4. Book – JC has informed about the actual situation of the printing. The board has decided, that each association will get one book free with the possibility to buy other 9 book ont the price of 5,- eur. If some association will need more books the price for the aditional ordered books will be 18,- eur which is the price which IATR will pay to the printers. We will order 500 books.
5. JC has proposed to the board to coopt Mr. Frank Thiel as the consultant of the board, which will be working first of all on Unesco nomination. The board has unanimously agreed.
6. JC has informed the board about the changes an inprovements which has been done on the website of IATR and said that the changes and improvements will continue. The board has been satisfied with the work which has been done.
7. History of IATR . the board has decided that the date 18.11.1989 will be considered as the date when the idea to create the IATR has been born. This means that we celebrate this year 30 years from the moment when the milestone of raftsmen association has been placed. The International association has been founded later the 1.9.1991 in Spittal how i tis indicated in the status which has been signed 1 year later 1992. 8. Expected costs of IATR in this year – JK will prepare for the GA the proposal
9. Unesco nomination – JC and FT have informed the board about the actual situation with the nomination for Unesco. JC has informed that he finally has got the contact with the raftsmen from Ulanow, which are ready to join us in the nomination. JC has informed the board that the part of the nomination has to be 10 minutes film. JC has recomended to produce the film at the occasion of the GA in Drautal to be able to present the nomination in March 2020. The producer of the film offers that they will do at the same occasion 1 film 10 minutes and another film 20 minitues which can be used by IATR and all member associations. The costs of the film are 6500,- eur for both films. To cover the costs the board has decided that the german, austrian, czech, latvian and polish associations will pay each 1000,- eur and IATR 1500,- eur. The decission must be done latest 30.6.2019. The board has decided to produce the film if the associations will confirm their contribution.
10. JC has proposed to the board to organize next year the exhibition of IATR in Brussels or Unesco Paris to present the IATR to the public. For the exhibition recomended to use the collection of pictures which owns IATR and other objects which could be delivered by our associations. JC will prepare the detail proposal of this action. The board has found this idea as very good.
11. JC has also proposed to let print the leaflet which will present the IATR to the public. This leaflet should be the information who we are, what are we doing and should be with nice pictures and in different languages 2 langueges on leaflet. JC would like to have the leaflet printed allready this year and use it at the occasion of the 30 years since the milestone – cornerstone of our association has been set. The board has agreed with this proposal. JC will prepare the artwork of the leaflet.
12. JC has proposed that IATR should find some way how to atract the young peoplke to join our raftsmen associations. For example if new young member up to 27 years joints the association he should get bonus – discount for the next participation on the international meeting of raftsmen and some special price for participation in raftsmen school. JC expect proposals from the board members.
(Aktualizace 03.06.2019 19:27)
PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA 18.05.2019
Zahájení plavební sezóny - plakát
V sobotu 18. května 2019 byla na Jeleních Vrších zahájena 22. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Program slavnosti zahájení plavební sezóny začal v pravé poledne u horního portálu plavebního tunelu. Plavební ředitel Hynek Hladík sděll, že dnešní akce chce připomenutím plavců, kteří v době, kdy se plavilo po plavebním kanálu ze Šumavy palivové dříví pro císařské hlavní město Vídeň, bylo třeba zhruba 300 - 350 dělníků na vytahování dřeva před ústím řeky Große Mühl do Dunaje, přicházeli v celých skupinách mladých muži a ženy z jižních Čech - z Prácheňského kraje, tedy z Písecka, Strakonicka a Prachaticka. Přestože pracovali velmi tvrdě od pěti ráno do sedmi večer, po práci vytáhli z domova přinesené housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, večer se hrálo, zpívalo a tancovalo, plavci si jistě i vyprávěli různé historky. Projekty folklorního souboru Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a Schwarzenberský plavební kanálu - předání zkušeností mladé generaci tohle všechno - vyprávění historek, písničky, hudba, tanec a samozřejmě plavení dříví přinášejí. A to, že se snažíme předávat zkušenosti jistě také diváci uvidí!

V úvodu kapela Libín-S Prachatice zahrála první dětskou písničku, pak už tu byla pohádková babička Helena Svobodová, která postupně vyprávěla pohádky O zvláštním zvířeti, O uhlíři a lesním mužíkovi, chybět nemohla pohádka, která tady u plavebního kanálu prostě nemůže chybět - O vodníku Žbluňkalovi a o tom, jak mu uplavalo prádlo. Ta poslední je z pera volarského spisovatele Ivo Stehlíka.
Pohádky z obou stran Šumavy

Pohádky z obou stran Šumavy
O hodinu později na pódium na Jeleních Vrších nastoupili tanečnice, tanečníci a muzikanti folklorního souboru Libín-S Prachatice. Libín-S začíná vždy tanečním pásmem Bavorov, nejinak tomu bylo na Jeleních Vrších. Další přišla na řadu Hospoda, tanečníci tančili s velkými džbány, děvčata měla při tanci v rukou půllitříky. Další z tanečních pásem bylo dokladem předávání znalostí nové generaci - Žába leze. Na pódiu se nejdřív honily děti, Jana, vedoucí souboru je "uklidnila", děti zavolaly své babičky, společně pak zatančili Ševce, následoval tanec s miláčky - panenkami či plyšovým pejskem Čárlíkem. Posledním tancem prvního bloku byla Doudlebská polka.
Libín-S - Bavorov

Libín-S - Bavorov

Libín-S - Hospoda

Libín-S - Žába leze

Libín-S - Žába leze

Libín-S - Žába leze, muzika

Libín-S - Doudlebská polka
Před asi 20 lety rakouská kulturní iniciativa SUNNSEITN realizovala projekt Kulturní osa plavební kanál. V jeho rámci bylo u plavebního kanálu a jeho blízkosti umístěno šest moderních skulptur. Jedna z nich - Strážce prachatického sochaře Davida Svobody - "vyrostla" v místě odbočení Želnavského smyku ze Schwarzenberského plavebního kanálu na pozemku obce Nová Pec. SUNSEITN pronajmulo skulpturu obci Nová Pec (pod kterou patří i osada Jelení Vrchy), jejímž starostou byl tehdy Jan Jelen. To bylo pro Gottharda Wagnera inspirací při stanovení nájemného - jeden parohový knoflík. Ten letošní by měl být osmnáctý.

Na pódium nastoupila tříčlenná hudební skupina Wiadawö (to prý znamená "jen tak"), její vedoucí je Gotthard Wagner. Letos si přivzali i novopeckého starostu Martina Hrbka. Tak si společně zaimprovizovali dva Hornorakušané, jeden muzikant z Jižních Tyrol a jeden Čech. Při malém ceremoniálu Martin předal Gotthardovi smluvní nájemné. Ten letošní knoflík byl asi dosud nejmenší.
Wiadawö

Wiadawö

Wiadawö
Jen o pár desítek metrů dál už byla připravena kapela Libín-S Prachatice a dva fousáči Pavlové Štětinové. Před patnácti lety byl v Nové Peci starostou Pavel Štětina starší. Podle nápadu otce Martina Hrbka Čestmíra byl ve stodole domu Hrbkových byla zřízena expozice KANÁL EXPO. Slavnostně ji "znovu otevřel" Martin Hrbek.
Znovuotevření KANÁL EXPO

Znovuotevření KANÁL EXPO

Znovuotevření KANÁL EXPO
Přes cestu od domu č.p. 13 již proudila plavebním kanálem prudce voda, za kanálem byla zahalena jakási dřevěná figurína. Pavel Štětina spolu s Martinem Hrbkem vyzvali plavebního ředitele Hynka Hladíka, aby provedl odhalení, Proti expozici KANÁL EXPO se objevila dřevěná socha, kterou Pavel Štětina nazval Plavcem Hynkem. Je poctou starých plavců na Schwarzenberském plavebním kanálu.
Odhalení sochy Plavce Hynka

Odhalení sochy Plavce Hynka
Nastala doba plavení. V celé Evropské unii je zakázána dětská práce, ale tady u plavebního kanálu je povolena a navíc je žádoucí. Děti se ujmuly vhazování připraveného dřeva, které se za nedlouho vydalo na několik set metrů dlouhou plavbu.
Plavení dříví

Plavení dříví

Plavení dříví

Plavení dříví
Závěr slavnosti byl opět ve folklorním duchu v podání Libín-S Prachatice. Na řadu přišlo humorné pásmo Slepice, podruhé Švec v podání dětí a babiček, Koně a úplně nakonec V Prachaticích.

Plavební ředitel Hynek Hladík mohl prohlásit 22. novodobou plavební sezónu za zahájenou.
Plavec Hynek

Libín-S - Slepice

Libín-S - Žába leze

Libín-S - Koně

Libín-S - V Prachaticích
Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je spolufinancován z grantů Jihočeského kraje, města Prachatice a z příspěvku obce Nová Pec.

Projekt Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností nové generaci je spolufinancován z Fondu malých projektů programu Evropské unie Interreg.
(Aktualizace 19.05.2019, 18:41)
SENIOŘI-STUDENTI U3V U PLAVEBNÍHO KANÁLU NA ÚZEMÍ NPŠ
Senioři-studenti Univerzity třetího věku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studijního programu Šumava známá - neznámá, Schwarzenberský plavební kanál se v úterý 14.05.2019 vydali na druhou terénní výuku, tentokrát ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu na území Národního parku Šumava.
Studenti U3V na Jeleních Vrších

Studenti U3V na Jeleních Vrších
Nejdříve navštívili expozici KANÁL EXPO na Jeleních Vrších. Hlavním předmětem jejich zájmu byla plastická mapa kraje v okolí Třístoličníku, Plechého, Smrčiny, Sulzbergu, Bärensteinu a Svatého Tomáše. Právě na tomto území navrhl již v roce 1775 schwarzenberský inženýr Joseph Rosenauer postavit plavební kanál, který by umožnil plavit dříví ze severních svahů Šumavy přes hlavní evropské rozvodí k řece Grosse Mühl. Ke stavbě došlo ovšem až v roce 1789, přesněji 04.05.1789, tedy před několika dny to bylo 230 let. Nebylo to ale první kulaté výročí. Před 300 lety (03.04.1719) se ujmul Adam František ze Schwarzenbergu bývalých eggenbergských panství Český Krumlov a Vimperk. Kulatých a půlkulatých výročí spojených se Schwarzenberským plavebním kanálem je letos víc: 195 let od zahájení plavení dříví Novým kanálem a plavebním tunelem (04.05.1824), 120 let od zkrácení plavebního tunelu na Jeleních Vrších (1899), 30 let od rekonstrukce plavebního tunelu, 20 let od zahájení rekonstrukce plavebního kanálu v úseku Jelení Vrchy - odbočení Želnavského smyku (1999), 15 let od zřízení expozice KANÁL EXPO (2004).
Studenti U3V u Jeleního smyku

Studenti U3V u Jeleního smyku

Studenti U3V u Jeleního smyku
Po seznámení se s historií plavebního kanálu si senioři-studenti prohlédli dolní úsek Jeleního smyku.
Studenti U3V u plavebního tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu

Studenti U3V v plavebním tunelu
Na řadu přišel hlavní bod terénní výuky: studium a měření v plavebním tunelu. V literatuře se lze dočíst jeho různé délky, někdy se dočtěte, že původní kanál byl dlouhý 419, ale také 429 metrů. Dvě skupiny studentů-seniorů proto měřily různými metodami - pásmem a "kolečkem", v tunelu byly označeny body po deseti metrech, které budou výchozími při podrobném zaměření příčných profilů tunelu, při zmapování druhu obezdívek v tunelu, nápisů, atd. Jaké jsou prozatímní výsledky? Na podrobnosti dozraje jistě čas. Ale přece jen: původní délka tunelu byla cca 418 metrů.
Studenti U3V při odpočinku

Studenti U3V při odpočinku

Studenti U3V při odpočinku

Horní portál plavebním tunelu
Nastal přesun z Jeleních Vrchů na Zadní Zvonkovou. Původně se to tu jmenovalo Hinterglöckelberg či Zadní Glöckelberg. Zvonková vznikla za Eggenbergů jako dřevařská obec v roce 1670. Jak vzniklo jméno Glöckelberg? Dle pověsti Jan Kristián z Eggenbergu / Johann Christian von Eggenberg cestoval krajem, dostal se do míst, kde byla osada Waldhäusern / Lesní Domky. Na cestě jej potkaly ženy, které nesly trávu, mezi ní byly i květy. Kníže se zeptal, co to nesou. Odpověděly mu: "Glöckel vom Berge / Zvonky z hor!" Kníže rozhodl, že vesnice se Waldhäusern / Lesní Domky bude jmenovat Glöckelberg.

Ze Zvonkové toho do současnosti moc nezbylo, větší část Zadní Zvonkové byla za minulého režimu za "dráty", za železnou oponou.

Plavební kanál na Zvonkové (mezi hraničním potokem Pestřice / Rothbach a Medvědím potokem) rekonstruovala Správa Národního parku Šumava v rámci projektu Schwarzenberský plavební kanál - kulturní dědictví ožívá spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v roce 2012. Mezi rekonstruovanými objekty tohoto úseku bylo i Andreovo stavidlo a stavidlo na Medvědím potoku.
Studenti U3V na Zvonkové

Studenti U3V na Zvonkové

Studenti U3V u Medvědího potoku

Studenti U3V u Medvědího potoku

Studenti U3V u Huťského potoku
Dalším objektem, se kterým se studenti-senioři seznámili, již na dosud nezrekonstruovaném úseku, bylo stavidlo na Huťském potoku.

Závěr terénní výuky byl u odbočení Želnavského smyku a u stavidla na potoku Rasovka.

Příští terénní výuka bude věnována Wimmerovu kanálu na dnes bavorském území, ale také Kreuzbašskému kanálu s Kreuzbašskou plavební nádrží i Schwarzenberskému plavebnímu kanálu nedaleko bavorských hranic.
(Vloženo 25.05.2019, 08:45)
JEDNÁNÍ V AIGENU
V pondělí 06.05.2019 se v rakouském Aigenu setkali na druhém jednání o přípravě realizace projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností mladé generaci spolufinacovaný z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika Evropské unie Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, Reinhold List, jednatel Tourismusverband Böhmerwald a za Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal Zuzana Votýpková.

Informovali se navzájem o stavu přípravy. Příští setkání proběhne 04.06.2019 za účasti grafičky Studener z Ulrichsbergu.
Jednání v Aigenu
(Aktualizace 12.05.2019, 21:00)
JEDNÁNÍ V AIGENU
V úterý 19.02.2019 proběhlo v rakouském Aigenu jednání o přípravě realizace projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností mladé generaci spolufinacovaný z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika Evropské unie. Jednání se zúčastnili Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, Reinhold List, jednatel Tourismusverband Böhmerwald a nově za Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal Zuzana Votýpková.


Jednání v Aigenu
Hranice překračující projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu oživující Schwarzenberský plavební kanál na českém a rakouském území realizují již cca 20 let stejní lidé. Cítíme j ako potřebu zapojit do péče o historickou hranice překračující památku především mladé lidi. Proto vedle stávajícího programu chceme spolupracovat se školami ve všech třech zemí trojmezí - v Čechách, v Rakousku i v Bavorsku, abychom zaujali mladé. Budeme organizovat besedy, výstavy, vydáme učebnice pro "plavecké učně", ukázky plavení dříví pro děti z okolí Schwarzenberského plavebního kanálu v Čechách v Rakousku a v Bavorsku, doplněné programem, který si připraví děti samy pro sebe a pro kamarády ze sousedních zemí. Dětem, které se do programu zapojí vydáme diplom plaveckého učně. Během celé 22. novodobé plavební sezóny budeme představovat jihočeský, horno- i dolnorakouský a bavorský folklor, dáme prostor setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, lidovým řemeslům a samozřejmě i plavení dříví. Nedílnou součástí bude každoroční poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie.
Vzhledem k tomu, že dlouho nebyla doručena informace, zda bylo schváleno spolufinancování z prostředků Fondu malých projektů Rakouska - Česká republika, se dostává realizace projektu do zpoždění.

Bylo dohodnuto rozdělení přípravy prezentace a učebnice plavce. Příští setkání by se mělo konat v polovině března 2019.
(Aktualizace 12.05.2019, 21:00)
ZEMŘEL FRANTIŠEK JORDÁK
V sobotu 09.02.2019 ve věku 83 let zemřel doyen folklorního souboru Libín-S Prachatice, dlouholetý kapelník kapely souboru Libín-S Prachatice, houslista, dobrý kamarád František Jordák.
František 23.05.2018

František Jordák 25.11.2017

František Jordák 06.07.2017

František 01.07.2017

František Jordák 10.06.2017

František 20.05.2017

František Jordák 12.11.2016
Poslední rozloučení s Františkem Jordákem se konalo v pátek 15.02.2019 ve smuteční síni krematoria v Českých Budějovicích.
(Vloženo 16.02.2019, 22:18)
Design © VOJTa Herout, 2003-2019, Hynek Hladík 2003-2019