Setkání s tradicí

Starší informace
Vánoční a novoroční přání
Dovolte, abych Vám, členové a přátelé folklorního souboru Libín-S Prachatice, popřál šťastné vánoce a vše nejlepší do nového roku 2008.
Hynek Hladík, manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
ŽIVÝ BETLÉM V HORNÍ PLANÉ
V místě působení pátera Jána Qiurína Barníka, kterého známe z lesních mší svatých na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, v Horní Plané, se v předvečer Štědrého dne na horním konci náměstí pod kostelem Sv. Markéty konalo krásné divadlo. Příběh o narození Ježíška uváděli obyvatelé Horní Plané pro radost ze setkání a pro radost sobě i dalším lidem. Představení se odehrávalo po setmění o šesté pod širým nebem, tajemnou atmosféru scény navozuje osvícené prostranství s kostelem a vytvořenou kulisou stáje s jesličkami. Hodinové představení tvořily oživlé výjevy z Betléma v čase Ježíšova narození a zpěv vánočních písní a koled. V betlémském sboru a v rolích Marie, Josefa, vypravěče, betlémských občanů, andělů, Tří králů s družinami a pastýřů účinkovalo několik desítek dospělých i dětí a místní smíšený pěvecký sbor Musica Viva. Ježíšek nebyl jen nějaká panenka, ale obdivované miminko.
Na závěr popřáli šťastné a požehnané vánoce místní duchovní Quirín a starosta města Jiří Hůlka.
Po skončení živých obrazů si mohli všichni zažehnout plamínky Betlémského světla, které do Horní Plané pravidelně od roku 1990 přiváží Sbor dobrovolných hasičů.
Koná se pravidelně od roku 1995 vždy v předvečer Štědrého dne 23.prosince. Poprvé byl uveden ve dvoře Rodného domku Adalberta Stiftera a od roku 1996 se koná na náměstí u kostela sv.Markéty.
Pro účinkující i pro všechny příchozí se na zahřátí naléval horký čaj a punč.
(vloženo 24.12.2007 07:44)


PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SENIORY VE VODŇANECH
Vodňany

Přesně týden před Štědrým dnem hrál a tancoval Libín-S ve Vodňanech. Jeho vystoupení bylo vyvrcholením odpoledního předvánočního kulturního vystoupení pro seniory. Na parketu vodňanské sportovní haly Libín-S předvedl ve svém hodinovém nejen svoje tance Hoši, Bába, Plavci, Slepice, řadu písniček, ale na závěr vystoupení přišly na řadu vánoční koledy, rozdávaly se malé dárečky - jablka, ořechy, drobné suvenýry folklorního sdružení Libín-S.

Šťastné vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Omlouvám se za nízkou kvalitu fotografií, HH.

Informace o vystoupení vyšla také na stránkách Folklorního sdružení České republiky.
(aktualizace 20.12.2007, 21:31)


PROJEKT SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 2008 JE ZAŘAZEN MEZI ČLENSKÉ FESTIVALY A SLAVNOSTI JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ
Projekt folklorního sdružení Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2008 je zařazen mezi členské festivaly a slavnosti Jihočeského folklorního sdružení
(vloženo 15.12.2007, 23:30)


TOMÁŠ DVOŘÁK JE NEJMLADŠÍM ČLENEM SOUBORU LIBÍN-S
Tomášek

Narodil se nový člen souboru Libín-S Tomáš Dvořák. Maminkou je primáška kapely Libín-S Helena Dvořáková. Stalo se to již v listopadu, fotografie přišly až nyní. Zato teď se maminka oblékla na fotografování pro naše stránky do kroje. Pevně věřím, že nebude dlouho trvat a v jihočeském kroji uvidíme i Tomáška! Helčo, blahopřejeme!
(aktualizace 10.12.2007, 20:02)


PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S

V sobotu 8. prosince 2007 se konalo předvánoční setkání členů folklorního souboru Libín-S v Domově důchodců na Skalce. Přišla jich většina. Mezi Libíňáky zavítal i dnes druhý nejmladší člen souboru - malý Jiříček Brandner s mamkou Hankou Tesařovou.

Jiříček

Z Vídně poslala pozdravnou SMS vedoucí souboru Helena Svobodová:

Helča

"Zdravím všechny Libínské lidičky a těším se na shledání, zkoušky i vystoupení. Helena."
Za chvilku již letěla SMS z Prachatic do Vídně: "Zkouška je ve středu od 17:30. Standa přivede novou tanečnici, budou se tančit turecké tance...." (to je narážka na Standovo přátelství s jednou Turkyní navázané na festivalu krajů v Maďarsku. Kontakty snad trvají). Jinak zkouška je o půl hodiny později, Helča tak podle Karla alespoň přijde včas.
U stolů plných chlebíčků, kremrolí, věnečků, vše vynikající, ale také ovoce, piva, vína, se probíralo všechno možné. Vašek Tomášek domlouval s Františkem Jordákem program vystoupení ve Vodňanech: Hoši, Bába, Plavci, Pantofle, Slepice, Koně, V Prachaticích, vše proložené písničkami. Nakonec budou 4 koledy - Štědrý večer nastal, Nesem Vám noviny, Štěstí, zdraví, Já bych rád v Betlémě...
Všichni se podepsali na vánoční přání folklorního souboru, které František Jordák předá primášce Heleně Dvořákové, ze které je několik dní maminka.
Hynek Hladík informoval o přijetí na radnici. Vyřídil poděkování místostarosty Martina Malého za reprezentaci města, okresu, kraje i státu. Informoval, že předal Malému kalendář folklorního souboru Libín-S Prachatice a pozval jej na akce u Schwarzenberského plavebního kanálu.
Hynek hned představil kalendář, který hned Libíňáci prolistovali, několik si jej objednalo (kalendáře které si objednali: Petr, Honza, Vašek. Líba a Karel, budou hotovy v pondělí 17.12.2007. Vezmu je na vystoupení ve Vodňanech, sám budu mít po jednom vánočním dárku pro Helču, už by to nebylo překvapení.).
Ukázal také vánoční přání folklorního souboru. Je možné si je doobjednat ve studiu Duha v Prachaticích (jsou dvě, obě na prachatickém náměstí s vánočním stromem, na prvním jsou tanečníci čelem k fotoaparátu, mají tedy náměstí za zády), na druhém pak zády k objektivu, ale čelem do náměstí a k vánočnímu stromu).
Vašek Tomášek informoval o roce 2007. Měli jsme celkem 11 vystoupení, z toho 3 v Maďarsku. Poděkoval Hynkovi za jeho úsilí zajistit finanční zdroje.
Hynek využil setkání k výplatě odměny za podíl na realizaci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Přípitek

Samozřejmě došlo i na přípitek: "Šťastné vánoce a vše nejlepší do nového roku!"

Fotogalerie ze setkání jsou umístěny na na stránkách www.schw-kan.com (aktualizace 12.12.2007 18:36)


PŘIJETÍ NA RADNICI

Radnice Prachatice

Koncem listopadu obdržel Hynek Hladík, manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, pozvánku na radnici od starosty města Prachatice na setkání s představiteli města. Až v Radničním sále se ukázalo, že byl pozván jako reprezentant folklorního sdružení Libín-S Prachatice. Představitele kulturních spolků ve městě přijali oba zástupci starosty Martin Malý a Hana Rabenhauptová. Martin Malý poděkoval z pověření starosty i jménem svým všem přítomným a jejich spolkům za úspěšnou práci, za reprezentaci města, okresu, Jihočeského kraje i České republiky. Po krátkém proslovu Hany Rabenhauptové převzali zástupci kulturních spolků svíčku ve tvaru Libínské rozhledny jako vzpomínku a poděkování. Tento suvenýr převzal za Libín-S Prachatice Hynek Hladík. Na oplátku pozval místostarostu Malého ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, plavební sezóna začíná 10. května 2008 ve 12:00 hodin na Jeleních Vrších. Zároveň mu předal kalendář folklorního sdružení Libín-S, ve kterém jsou snímky především snímky z akcí v roce 2007.
Na radnici bylo vidět daleko více členů folklorního sdružení Libín-S, muzikanty reprezentující však jiné kulturní spolky města, např. Jiřího Opálku, Jana Hovorku a Petra Chalupského.
Po převzetí svíček zástupci kulturních spolků a slavnostním přípitku se rozvinula přátelská diskuze mezi přítomnými. Hynek Hladík hovořil s Martinem Malým, zdůraznil, že na akce projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu přijíždí zhruba 6000 až 10000 návštěvníků, to není o mnoho méně než na profesionálně připravované a bohatě finančně podpořené Slavnosti Zlaté solné stezky v Prachaticích. Aktivně se do akcí zapojuje 150 - 350 účastníků z jižních Čech, Rakouska a Bavorska. Místostarosta Malý vzpomínal, že byl kdysi někdy na začátku ukázek na plavení dříví. Plavební ředitel Hladík podotkl, že v příštím roce to bude již desátá novodobá plavební sezóna. Martin Malý přislíbil, že jestli bude pozván na některou z akcí příštího ročníku, určitě přijede. V závěru setkání přisedla ke stolu, kde seděli spolu s Hynkem Hladíkem i Jan Hovorka a Petr Chalupský, ale také např. Luděk Jánoš z Fotoklubu F2,8 Prachatice, Růžena Štemberková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích. Řeč se stočila i na možné konání výstavy Schwarzenberský plavební kanál, která byla v září a říjnu 2008 Dolnobavorském zemědělském muzeu v Řezné (Regen), také v Prachaticích.
(vloženo 07.12.2007, 07:10)


<
VALNÁ HROMADA JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ
VALNÁ HROMADA JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ.

Valná hromada JFoS

V sobotu 10.11.2007 se do Kovářova sjeli zástupci deseti z 21 členských souborů Jihočeského folklorního sdružení na valnou hromadu JFoS.
Protože do schopnosti usnášení chyběl zástupce alespoň jednoho souboru, přerušil předseda JFoS Milan Škoch na hodinu jednání. Stanovy umožňují, aby po hodině od plánovaného zahájení se stala valná hromada usnášení schopnou bez ohledu na počet přítomných.
Zástupci členských souborů potom projednali činnost a hospodaření sdružení v letošním roce i plán práce a rozpočet na následující rok.
Majoritní akcí Jihočeské folklorního sdružení byl i v roce 2007 již XII. jihočeský folklorní festival v Kovářově (kterého se zúčastnil i folklorní soubor Libín-S Prachatice).
Dalšími členskými či spolupracujícími akcemi byly:
Jihočeský zpěváček, 31.03.2007 ve Zvíkovském Podhradí, akce JFoS
Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu v květnu až v září 2007 na Jeleních Vrších, u potoka Ježová a u Světlé vody, nositelem projektu je folklorní sdružení Libín-S Prachatice.
Mezinárodní festival folklorních souborů U Zlaté stoky, 02.06.2007 v Lomnici nad Lužnicí, zajišťoval folklorní soubor Javor
VI. Jihočeská lidová slavnost 2007, 04.08.2007 v Českých Budějovicích, akce JFoS
XIII. Mezinárodní folklorní festival 2007, 15.-19.08.2007, Písek, zajišťoval folklorní soubor Písečan
4. Mirotické setkání loutek a hudby, 25.-26.08.2007, Mirotice
Blatské vobžinky, 01.09.2007, Ševětín, zajišťoval Blaťácký soubor Ševětín
X. Doudlebské dožínky, 08.09.2007, Doudleby, zajišťoval folklorní soubor Doudleban
Jihočeské folklorní sdružení je nositelem projektu "Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko". Partnerem tohoto projektu je dolnorakouská organizace (podnik) lidové kultury Volkskultur Niederösterreich BetriebsGmbH.
K realizaci tohoto projektu se rozvinula diskuze.
Hynek Hladík informoval, že folklorní sdružení Libín-S se zapojilo svým hranice překračujícím projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. V rámci tohoto projektu přijal folklorní soubor Libín-S Prachatice dva dolnorakouské soubory, v květnu přijel soubor D´Haselbacher Volkstanzgruppe, v září potom Volkstanzgruppe Gföhl. Recipročně vyjel do Dolních Rakous místo folklorního souboru Libín-S Prachatice jiný folklorní soubor. Proto byli členové folklorního sdružení Libín-S značně rozladěni.
Milan Škoch sdělil, že toto je jeden názor, výbor JFoS však byl názoru, že je třeba dát možnost souboru, který neměl jinou možnost se do projektu zapojit, přesto jej bylo třeba ocenit.
Mirka Dürnfelderová poznamenala, že dolnorakouský soubor si nevyžádal účast souboru Libín-S. Tím, že do Dolních Rakous jel soubor Javor alespoň mohli rakouští partneři poznat šíři jihočeských folklorních souborů.
Helena Svobodová ani Hynek Hladík s těmito názory nesouhlasili. Hynek Hladík dodal, že dle jeho názoru je důležité, aby nejenom byla papírově navázána spolupráce, ale spíš, aby byly navázány úzké kontakty, čehož je možné dosáhnout recipročními akcemi. Lidové melodie neznaly v minulosti hranice, takže jsme zjistili, že třeba partnerský soubor v Horních Rakousích tancuje na stejnou melodii jako my. Moc nechybělo, po nacvičení společné choreografie mohly tancovat smíšené česko-rakouské páry, navázaly se osobní kontakty. Je však samozřejmě zřejmé, že české soubory mají větší zájem vystoupit u sousedů, než ty rakouské.
Milan Škoch upozornil, že projekt běží již druhým rokem. Libín-S dostal od JFoS celkem 90 tisíc korun, z toho 2x 50 tisíc na realizaci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, 2x 10 tisíc korun byl naopak příspěvek folklorního sdružení Libín-S, 10 tisíc Kč dostal Libín-S na kroje.
Kateřina Holá podala zprávu za hospodaření JFoS za rok 2006 a za část roku 2007. JFoS účtuje v roce 2007 v podvojném účetnictví. Výnosy v roce 2006 byly 1,393 mil. Kč, náklady pak 1,228 mil. Kč. V roce 2007 pak výnosy byly 1,374 mil. Kč, náklady 1,578 mil. Kč.
Rozpočet nelze v současnosti nelze stanovit, vzhledem k tomu, že nejsou doposud stanovena pravidla na čerpání "evropských" peněz, grantů Jihočeského kraje, navíc došlo ke kádrovým změnám u generálního sponzora ČEZ - JETE.
Při volbách byly zvoleny tyto orgány JFoS:
výbor JFoS: Mirka Dürnfelderová, Jan Hattan, Kateřina Holá, Petr Pokorný, Milan Škoch (všichni dosavadní členové výboru JFoS)
revizní komise: Marcela Božovská, Hana Kozubíková, Pavel Krejča.
V příštím roce se počítá s naplňování stanov a s podobnými akcemi jako v roce 2007. Kalendář akcí roku 2008 byl vydán tiskem (obsahuje i termíny projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu). V rámci přeshraniční spolupráce se počítá s dnem jihočeského folkloru v Dolních Rakousích (ve Vitorazi / Weitra, příp. i v hlavním městě spolkové země Dolní Rakousy St. Pölten) a se dnem dolnorakouského folkloru v jižních Čechách.
V úvodu závěrečné diskuse Milan Škoch hovořil o možnosti prezentace na webových stránkách JFoS. Hynek Hladík informoval o prvních krocích přípravy mezinárodního setkání plavců a vorařů v jižních Čechách v roce 2013. Chtěli bychom oznámit naši kandidaturu příští rok na valné hromadě ve Španělsku. Helena Svobodová nabídla možnost zájezdů na folklorní akce v Rakousku s možnou případnou aktivní účastí českých souborů.
Hynek Hladík nabídnul Jihočeskému folklornímu sdružení pomoc při kontaktech s rakouskými partnery.
(aktualizace 10.11.2007 21:56)


FOLKLORNÍ SKUPINA VOLKSTANZGRUPPE GFÖHL SLAVILA ŠEDESÁTINY
Volkstanzgruppe Gföhl, která byla v sobotu 22.09.2007 na zakončení plavební sezóny u Ježové / Iglbach, slavila šedesátiny, tedy šedesáté výročí od založení. Oslava se konala 29.-30.09.2007 v garážích Schödl ve Feldgasse ve městě Gföhl.
Velkým překvapením bylo, že Jihočeské folklorní sdružení v rámci projektu Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko reprezentoval folklorní soubor Javor. Informace o účasti Javoru jsou na stránkách Folklorního sdružení ČR v článcích JFoS se prezentovalo na lidové slavnosti v Rakouském Gföhl a Javor na oslavách 60. výročí založení Volkstanzgruppe Gföhl na stránkách Folklorního sdružení ČR. V druhém z článků jsou fotografie z Gföhl.
Manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu Hynek Hladík vyjádřil v e-mailu, který odeslal předsedovi Jihočeského folklorního sdružení Milanu Škochovi, roztrpčení nad koordinací projektu. V e-mailu m.j. napsal:
"Myslím, že právě Jihočeské folklorní sdružení, které připravilo projekt Rozvoj sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko, by mělo být koordinátorem celého projektu. Mělo by tedy i zajistit, jestliže je to alespoň trochu možné, reciproční účast jihočeských souborů na akcích v Dolních Rakousích. Je na hlavu postavené, jestliže Jihočeské folklorní sdružení, vědomé si, že na akci jednoho jihočeského folklorního souboru přijede konkrétní dolnorakouský soubor, vyšle na reciproční akci do Dolních Rakous úplně jiný jihočeský soubor. Jihočeské folklorní sdružení to ale opravdu letos tak udělalo: s vědomím, že na akci folklorního souboru Libín-S přijede Volkstanzgruppe Gföhl (o tom Vy osobně jste věděl minimálně od 05.06.2007), na akci Volkstanzgruppe Gföhl Jihočeské folklorní sdružení vyslalo ne folklorní soubor Libín-S, jak by bylo logické, ale folklorní soubor Javor".... "Dovolte, abych jako manažer hranice překračujícího projektu folklorního sdružení Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu vyjádřil roztrpčení."
(aktualizace 07.10.2007 11:13)


PODĚKOVÁNÍ Z MAĎARSKA
Přišlo nám poděkování z vedení Festivalu krajů, kterého jsme se zúčastnili ve dnech 26. - 30.07.2007, od ředitele festivalu Károly Miklóse a jeho zástupkyně Rity Szűcs. Počátkem října festival, který se konal ve 14 termínech, končí. Začínal 27. dubna, skončí 8. října 2007. Celkem se jej letos hrálo a tancovalo 2172 účastníků z 56 souborů. Jestliže se chcete podívat, jaké to bylo v Maďarsku, když tam byl Libín-S, navštivte www.schw-kan.com!

Festival krajů


PLAVEBNÍ SEZÓNA NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU SKONČILA
Ježová

V sobotu 22.09.2007 se poslední letošní ukázka konala u hraničního potoka Ježová / Iglbach. Na závěr plavební sezóny přijely folklorní soubory Libín-S Prachatice a Volkstanzgruppe Gföhl z Dolních Rakous (www.dj-asi.at/vtg_gfoehl.htm) a zhruba tisícovka diváků z České republiky, Rakouska a Německa. Ve dvanáct hodin přivítal Hynek Hladík oba folklorní soubory, starostku obce Přední Výtoň a paní Hermine Baldassari, velkou znalkyni plavebního kanálu, i všechny příchozí.
Na mostku téměř přímo na hranicích vystoupil nejprve hostitelský soubor Libín-S. "Libíňáci" nevystoupili v obvyklém složení a s běžným programem, kapela vzhledem k četným změnám termínů závěrečné akce si naplánovala něco jiného a odjela do Švýcarska. K tanci, zpěvu hráli dva dudáci, již tradičně hostující Martin si přivedl parťáka, a nachlazená houslistka a zpěvačka Stáňa. Mostek na hranicích ožil barevnými jihočeskými kroji, Libín-S měl úspěch přes neobvyklý doprovod. Po půl hodině je vystřídali hosté z Dolních Rakous. Proč tady, v Horních Rakousích, jen několik metrů od hranic vystupovali na pozvání jihočechů dolnorakušané? Jihočeské folklorní sdružení, jehož je Libín-S členem, navázalo úzkou spolupráci s Volkskultur Niederösterreich. V rámci této spolupráce přišlo toto pozvání. Na malé ploše mostku se nejprve roztančilo pět párů, pak nastoupili "Schuhplatleři" či "pleskači", jak "libíňáci" přeložili tohle německé slovo. "Schuhplatleři" nejsou typičtí v Dolních Rakousích, ti z Gföhl se umístili v hodnocení dolnorakouských "Schuhplatlerů" letos na prvním místě, patři k nejlepším v celém Rakousku. Aby také byly reprezentovány Horní Rakousy, na hranicích zatroubili dva trumpeťáci, otec s malým synkem.
V jednu hodinu přišel zkušený lesní dělník Franz se svou partou - s Gustlem a Johannem, aby ukázali, jak se v lese dřív pracovalo. Ručním nářadím pokáceli strom, který pak sekyrami odvětvili, Franz odkornil loupákem, odřízli první špalek pilou břichatkou. Potom se u pily střídali Češi i Rakušané, malí a velcí, a rozřezali poražený kmen na polena, Franz je rozštípal. Potom byla polena připravena na břeh kanálu k plavení dříví.
Ve dvě hodiny přečetl plavební ředitel svůj poslední letošní plavební rozkaz, aby se polena vydala na svoji letošní derniéru z Rakouska do Čech. Kanál byl plný vody, ta přepadávala i přepadem na propustu u Ježové, když dopadla na hladinu první polínka v Rakousku. Potom je silný proud uvedl do pohybu, polena plula zhruba rychlostí 4 kilometry za hodinu, v Čechách se přihazovaly štěpiny vyrobené před časem. Vhazování se ujali malí diváci, jeden z nich byl malý rakouský trumpetista. Jak padla do vody z poměrně velké výšky, velká sprška dolétla na okolo stojící. Někteří se smáli, Gustl, který byl za chvilku promočený, docela nahlas nadával. Polínka plula kanálem ještě asi tři sta metrů. Když bylo vytaženo poslední polínko, prohlásil Hynek Hladík: "Plavební sezóna 2007 skončila, ať žije plavební sezóna 2008! Zahájení plavební sezóny 2008 bude 10. května 2008 ve 12:00 hodin na Jeleních Vrších."
Doznění plavební sezóny bylo opět s folklorní muzikou a tancem, zpívaly a tancovaly soubory z Gföhl i z Prachatic. Párky ve stánku byly snědeny, pivo vypito, tak zase příští rok na jaře na shledanou! "Es lebe die Schwemme! Ať žije plavení!
Fotografie jsou jak ve fotogalerii folklorního souboru Libín-S, tak trochu jiný výběr ve fotogalerii plavebního kanálu. Stejný článek i s fotkami je i na stránkách FOS ČR www.fos.cz. (aktualizace 24.09.2007 22:04)


LIBÍN-S PRACHATICE BYL NA STAROČESKÉM JARMARKU V MLADÉ BOLESLAVI
LIBÍN-S PRACHATICE BYL NA STAROČESKÉM JARMARKU V MLADÉ BOLESLAVI. Když autobus s folklorním souborem Libín-S jel v sobotu 8. září 2007 z jihu Čech do Mladé Boleslavi na vystoupení, zhruba od Strakonic skoro do Prahy hustě pršelo. "Budou mít boleslavští připravenou mokrou variantu?", to byla častá otázka. "Máme na cestu asi půlhodinovou rezervu," říkal Vašek, když někde za Cukrákem přejížděla auta do levé poloviny vozovky, aby pak kolem Chuchle jela kolona aut krokem, silnice byla uzavřena kvůli Pražskému triatlonu. Nakonec jsme přijeli včas, v Boleslavi bylo zataženo, pódium na nádvoří mladoboleslavského hradu bylo zakryto fólií, na které přece jen nějaké kapky byly. Prachatické přivítala paní, jejíž příjmení Laurýnová mi připomnělo jméno, které v městě automobilů voní historií - Laurin. Lákalo mne zeptat se jí, jestli má v muzeu kolegyni Klementovou, nebo snad Škodovou, ne, neudělal jsem to.
Na nádvoří hradu probíhal v sobotu Staročeský jarmark připravený Muzeem Mladoboleslavska. Stánky lidových řemeslníků byly obklopeny kupujícími, tak to na jarmarku má být. Třeba pan Slavík, řezbář z Křivoklátu, prodával dřevěné formičky na máslo, tvořítka na pečivo a perník a další užitečné věci vyřezané z krásného voňavého dřeva. Vyprávěl k tomu, jak vyrobit perník podle středověkého receptu, jak správně zformovat máslo. Staročeská medovina u jednoho stánku, pivečko u druhého, klobásky u třetího, dodávaly určitě dobrou náladu nejen návštěvníkům, ale i vystupujícím.

Ml.Boleslav

Okolo desáté na malém pódiu na straně nádvoří s výhledem do údolí Jizery vystoupil poprvé Libín-S. Vystřídal divadlo J. Pešána - Zubejda princezna sulimenská. Libín-S přivezl pásma "Jarmark", "Hospoda", "Dozvuky" a "Slepice". Mraky nad Mladou Boleslaví se honily, chvílemi začalo i mžít, ne však natolik, aby museli muzikanti sbalit svoje nástroje, jen častěji ladili. Netancovali jen Prachatičtí, do kola pozvali i místní. Zahlédnul jsem mezi nimi i senátora Jaromíra Jermáře, etnografa, muzejníka, přítele přírody. Snad tak Libín-S získal pro své aktivity dalšího vlivného příznivce. Po Libínu-S přišel na pódium národopisný soubor Horal z Vrchlabí.
Libín-S zahrál a zatancoval ještě jednou odpoledne o půl druhé. Program začali "Huláni", tanec se šavlemi původně odněkud z Kaplicka. Do kola s tanečníky nejen ze souboru, ale také z řad diváků šla Katka - příští týden bude slavit osmnácté narozeniny, to je důvod ke kolečku.
Folklorní sdružení Libín-S je již řadu let nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, příští rok kanál vstupuje do jubilejní desáté novodobé plavební sezóny, Libín-S byl vždy u toho. Dalším bodem programu bylo proto pásmo "Plavci", které novinkou v letošním roce. Honza, který si sednul do první řady, jako by se jej vystoupení ani netýkalo, konečně plavně skočil na pódium, stejně jako kdysi plavci přeskakovali za pomoci dlouhé tyče plavebního háku plavební kanál, "plavci" se pozdravili smeknutím klobouku, připomnělo mi to závěr dokumentárního filmu z roku 1922 o plavení u Želnavy, kdy z plátna kynuli plavci klobouky. Hrálo se, zpívalo a tancovalo úplně stejně, jako hoši a děvčata z jihu Čech při večerech u ústí řeky Grosse Muehl do Dunaje, když celý den vytahovali dříví připlavené ze severních úbočí Šumavy v lesích knížete Schwarzenberga po plavebním kanálu a po řece.
Při vložené písničce, kdy prachatičtí vyzvali opět k tanci místní, najednou pódium ožilo dalšími kroji, to se do tance dali i horalé z Podkrkonoší. - Za plentou, kterou tu mělo připravené nejspíš lidové divadlo M.Slavíkové, vykouknul kůň - přišlo na řadu pásmo "Kůň". Program folklorního souboru Libín-S se pomaličku chýlil ke konci. Loučení bylo s velkým potleskem.
Libíňáci se rozběhli ještě po nádvoří hradu ke stánkům, aby nakoupili nějaký dárek pro své milé a blízské, vypili ještě jednu medovinu, či pivko, pak už byl přistaven autobus a jelo se domů. Při průjezdu okrajem Prahy byl dopravní kolaps na Strakonické, stále byl uzavřen jeden směr silnice kvůli Pražskému triatlonu, zejména auta jedoucí směrem do Prahy se posouvala pomaleji než krokem.
(aktualizace 09.09.2007 07:54)


VÝBĚR FOTOGRAFIÍ ZE ZÁJEZDU NA FESTIVAL KRAJŮ DO MAĎARSKA
Maďarsko

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ ZE ZÁJEZDU NA FESTIVAL KRAJŮ DO MAĎARSKA připravil Hynek Hladík. Bude k dispozici k dalšímu zkopírování všem členům folklorního sdružení Libín-S i dalším účastníkům zájezdu do Maďarska od 08.09.2007 při zájezdu na Staročeský jarmark do Mladé Boleslavi. Celkem jde o 360 fotografií z celého pobytu v Maďarsku, nejen z vystoupení. Kdo bude mít zájem volejte 602272442 nebo pošlete e-mail na hladik.hynek@iol.cz. (vloženo 07.09.2007 22:37)


LIBÍN-S NA STRÁNKÁCH MĚSTA PRACHATICE
Aktualizované informace o folklorním sdružení Libín-S i řadou fotografií lze najít na stránkách města Prachatice www.prachatice.cz. Jen je trochu složité to městském webu najít. Na úvodní stránce je třeba zvolit Adresář (na liště vlevo), dále Neziskové organizace (na liště nahoře), dalším kroku volbou Ostatní neziskové organizace (na liště vlevo) se již dostanete k informacím o folklorním sdružení Libín-S. (vloženo 06.09.2007 22:15)


ONDRÁŠ BYL V PRACHATICÍCH
Do Prachatic přijel ve čtvrtek 6. září 2007 vojenský umělecký soubor Ondráš. Vystoupil pro Klub vojenských důchodců ve velkém sálu hotelu Park s programem "Veselé dovednosti". Zahrála cimbálová muzika, tančilo asi 5 tanečních párů. Potom hrála cimbálovka k poslechu i k tanci. Na stránkách VUS Ondráš byla sice akce 06.09.2007 označena jako neveřejná, Klub vojenských důchodců zveřejnil v srpnovém Radničním listu pozvánku všem občanům. (aktualizováno 06.09.2007 22:00)
OBRÁZKY Z DĚNÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU NA RAKOUSKÝCH STRÁNKÁCH
Dolnorakouský folklorní soubor D´Haselbacher Volkstanzgruppe, který byl v květnu 2007 na zahájení plavební sezóny na svých stránkách www.volkstanzgruppegrosshaselbach.at zveřejnil i snímky z účasti na Jeleních Vrších.

Haselbacher

Jako první zde visí skupinová fotografie u dolního portálu plavebního tunelu. Na dalších je pak folklorní soubor Libín-S a vystoupení D´Haselbacher Volkstanzgruppe. Následují ještě snímky programu Jazz v kanálu, Rudiho Lughofera - rakouského dudáka s moravskými dudami a vyprávění pohádek z obou stran Šumavy.
Z Dolních Rakous z Großhaselbach přišla i pozvánka na ranní sklenku folklorní skupiny (Volkstanzfrühschoppen) na neděli 23. září 2007. Začíná se v 10:00 hodin v Großhaselbach (nedaleko Schwarzenau, Dolní Rakousy, cca 30 km z hraničního přechodu Halámky / Nagelberg směr Vídeň) na Kostelním náměstí lidovým tancem a průvodem k hospodě Döller-Wirt. Kdo má čas a chuť, zajeďte se podívat!
(vloženo 31.08.2007 06:24)


NA ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY PŘIJEDE FOLKLORNÍ SKUPINA Z DOLNÍCH RAKOUS
Svoji účast na folklorním setkání v závěru plavební sezóny potvrdila folklorní skupina Volkstanzgruppe Gföhl. 22. září přijede na Růžový Vrch 7 tanečních párů a dvě muzikantky.
O Volkstanzgruppe Gföhl jsme psali již na jaře, informace je mezi staršími někde dole. Skupina, která má nyní 10 tanečních párů a dvě muzikantky, navázala zhruba přede dvěmi lety na šedesátiletou tradici.

Gfoehl

Na svých webových stránkách se chlubí Volkstanzgruppe Gföhl svými úspěchy. Šedesáté výročí existence skupiny oslavili 24.června 2007 vítězstvím na dolnorakouské soutěži schuhplattlerů (my jsme si přeložili toto slovo jako pleskači, před několika lety do Prachatic přijel jako instruktor Franz Geretschlaeger z Ulrichbergu, zatím to v repertoáru Libínu-S není). Koncem září pak bude velká dvoudenní oslava jubilea. (aktualizace 04.09.2007 06:23)


FRANTIŠEK JORDÁK VDAL DCERU HANKU
Na svatbě své dcery si zahrál tatínek František spolu se synem Pavlem. Několik obrázků právě z tohoto muzicírování najdete ve fotogalerii Libínu-S. Kdo chce, může se podívat na stránky autora fotografií Radka Štumpauera, tam jich najde o hodně víc. (vloženo 04.09.2007 06:50)


SLAVNOST NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU - KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL
Na uplynulý víkend 11. a 12.08.2007 přichystalo folklorní sdružení Libín-S spolu s obcí Nová Pec, Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a s Rakouským kulturním fórem v Praze slavnost, kterou již tradičně nazvali Kulturní osa plavební kanál.
V sobotu v poledne byla zahájena v bývalých stájích domu č.p. 13 na Jeleních Vrších výstava lidových krojů nejen z Čech či Moravy, vystaveny jsou i kroje z rakouské strany Šumavy. Výstava byla otevřena v sobotu do 17:00 hodin, v neděli od 09:00 do 17:00 hodin.
V sobotu večer bylo ve stodole domu č.p. 13 (KANÁL EXPO) promítání obrázků staré Šumavy.
"Nemohl jsem dospat, ráno jsem se hned jsem se šel podívat na internet, jaká je předpověď počasí. Skoro zataženo, mrholení, tak to znělo pro nedalekou Smrčinu. Kolem osmé mi volali ze souboru, pojedeme, teď právě v Prachaticích leje?! Tak zase moc nepršelo, trochu to přeháněli."
Samozřejmě, že jsme se připravovali i na mokrou variantu, ale přece ... no nebylo by to ono. Začali jsme ve 12:00 hodin v přírodním amfiteátru na Jeleních Vrších vystoupení folklorního souboru Libín-S z Prachatic. Libíňáci měli na programu: Bavorov, Hoši - Bába, Jarmark, Žádnej neví..., Plavci, Jedeme cestičkou..., Martin, Ještě já se podívám..., Slepice, Doudlebská, V Prachaticích.

Jelení Vrchy

Před jednou byla přestávka, hodně lidí se přesunulo k hornímu portálu plavebního tunelu, do krásného, romantického prostředí. V jednu hodinu tam vyprávěli Helena Svobodová z Prachatic a Helmut Wittmann, kterého Hynek Hladík představil jako "skřítka ze Solné komory", pohádky z obou stran Šumavy. První byla Prolhaná pohádka, trochu divná, a opravdu plná odporujících si nepravd. Jako druhá zazněla pohádka O uhlíři a lesním mužíčkovi. Následovala o Lesní víle, ta jako většina pohádek byla poučná, navíc skončila dobře, v torničce nakonec našli Helena s Helmutem zlaťáky, čokoládové, o které se rozdělili s dětmi. První vyprávění končilo známou pohádkou Hrnečku vař. Protože Helmut jel na Šumavu dlouhou cestou, jel i tudy, kde kaše přetekla až na náves, byla jí taková hora, že se pocestní museli prokousávat, Helmut trochu té kaše vzal sebou. Ta vám byla, ... no jako mandle!
Ve dvě hodiny přečetl pod myslivnou na Jeleních Vrších plavební ředitel Hynek Hladík plavební rozkaz, aby se na svou cestu na hladině plavebního kanálu vydaly klády a polena. Mezi diváky zahlédnul Hladík místopředsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky JUDr. Vojtěcha Filipa. Když poté vydal rozkaz, aby začalo vhazování klád a polen, jedním z prvních vhazujících byl i Filip. Hladík to okamžitě komentoval: "Viděli jste někdy, aby místopředseda parlamentu pracoval? Ne? Teď to zrovna můžete vidět!"
Po skončení ukázky plavení se ve stodole domu č.p. 13 po druhé vyprávěly pohádky z obou stran Šumavy. Ti co vydrželi u plavení až do konce, mohli slyšet již jen pohádku O vodníkovi Žbluňkalovi ze Schwarzenberském plavebním kanálu, neboli, Jak vodníkovi Žbluňkalovi uplavalo prádlo.
Doznění slavnosti bylo opět ve znamení folkloru. Hrál, zpíval i tancoval folklorní soubor Libín-S Prachatice. Na programu bylo: Prachatická brána, Pantoflíčky, K Budějicům cesta..., Hospoda, Putimská brána, Dozvuky, Až já půjdu vod Třeboně, Koně, V Prachaticích.

Jelení Vrchy

Přes nepříliš optimistické předpovědi počasí, občas se černající mraky, na Jelení Vrchy přijelo velké množství turistů - návštěvníků slavnosti - na folklorním programu bylo trvale zhruba tři stovky diváků, pohádky si přišlo poslechnout asi dvěstěpadesát posluchačů, na plavení dříví byla neuvěřitelná tisícovka, na výstavu přišlo zhruba třista návštěvníků.
(aktualizace 13.08.2007 18:08)


BYLI JSME NA VI. MEZINÁRODNÍM FESTIVALU KRAJŮ V MAĎARSKU
BYLI JSME NA VI. MEZINÁRODNÍM FESTIVALU KRAJŮ V MAĎARSKU.
Ve středu 25. července před půlnocí bylo na Skalce v Prachaticích rušno. Hromady zavazadel, krabice s rekvizitami, dnes již nepostradatelné plavební háky, česká vlajka, prapor folklorního souboru, basa a další hudební nástroje, čtyři sudy piva. Skupina tanečníků a muzikantů čekala na příjezd bílého mercedesu Antonína - Libín bus. "Tondo, ještě bys k tomu nápisu Libín bus měl domalovat S, vezeš přece Libín-S,", kdosi komentoval nápis na dveřích autobusu. Krátce po půlnoci jsme vyrazili směr České Budějovice, Třeboň, Halámky - Nagelberg, Horn, Vídeň, Budapešť - cílovým místem naší cesty byl Pusztamérges s pro mnohé těžko vyslovitelným jménem (zjistili jsme, že mnohá maďarská města a vesnice mají jména ještě daleko horší). Jeli jsme na VI. mezinárodní festival krajů v Maďarsku. O festivalu jsme toho moc něvěděli, jen to, co jsme si přečetli na internetu ( www.countywandering.gerisoft.hu).
Festivalu se od roku 1999 doposud zúčastnilo 131 tanečních skupin z 28 zemí. Spolu s námi se v tomto termínu zúčastnily folklorní skupina Karap z Estonska, folklorní soubor Olšina s dětskou složkou Olšinka ze severu Moravy, dechový orchestr Castelmezzano z Itálie, folklorní soubor Argissa z Řecka a folklorní soubor Avcilar z Turecka.
Dlouhou bezpečnostní pauzu jsme si udělali již nedaleko cíle v městě Kiskunfélegyháza (hned jeden z příkladů těžko vyslovitelných jmen měst). V průvodci Maďarskem jsme našli, že jsou zde termální lázně, tak jsme je šli vyzkoušet. Tady jsou "libíňáci" naložené v bazénu s vodou teplou asi 38 stupňů.

Maďarsko

Po koupání zbývalo již necelých 50 kilometrů do Pusztamérges. Ubytováni jsme byli v internátě místní střední školy. Vedoucí taneční složky a vlastně celého zájezdu Helena Svobodová nedala příliš času na nějaký odpočinek - hned po večeři začala první zkouška, nejdříve samostatně taneční složky a kapely, poté celého souboru společně. Zkouška byla trochu nervózní.

Maďarsko

Na programu, který Helena rozeslala ještě před odjezdem, čtvrtek začínal rozcvičkou. Místo ní to ranní zkouška.
Po snídani jsme odjížděli do Mórahalom, města na půli cesty mezi Pusztamérges a Szegedem (Segedínem). "Budeme vystupovat támhle ve škole proti parku", řekl kdosi. Nejdřív jsme šli do lázní. Bazény s čistou vodou o různých teplotách, skluzavka se třemi dráhami, brouzdaliště pro děti, několik bazénů s termální léčivou vodou krytých i pod širým nebem. Největší úspěch měl ale bar v bazénu.

Maďarsko

V jednu hodinu převléct do krojů (při teplotě přes 30 stupňů ve stínu). Vystoupení nebylo ale ve škole, ale na velkém pódiu v areálu lázní. Nejdřív vystupovali Italové - dechový orchestr Castelmezzano, po nich následovaly soubor Olšina s Olšinkou, turecký Avcilar, estonský Karap. Pak na pódium nastoupil Libín-S se svým čtvrthodinovým pásmem (. Odpolední vystoupení uzavřel řecký soubor Argissa (obr. 19). Poněkud zvláštní bylo, že jsme vystupovali pro lidi v plavkách na koupališti. Čekali jsme, že našimi diváky budou lidé, kteří přijdou za folklórem, ne za odpočinutím u vody.

Maďarsko

Zbytek odpoledne byl v bazénech lázeňského areálu příjemný. Někteří se však už museli pečlivě schovávat ve stínu mohutného topolu.
Odpoledne se ale líbilo vystupujícím - hlavně Italům a Turkům, kteří pozvali ostatní ubytované v internátu v Pusztamérges na "párty", či spíše taneční večer za zvuků turecké a italské muziky.

Maďarsko

Sobotní dopoledne jsme věnovali výletu do 40 km vzdáleného Segedína.
Po obědě v Pusztamérges následovala další zkouška, po ní odjezd do Csólyospálos na vesnickou slavnost. Při příjezdu k fotbalovému hřišti, kde se odehrával program jsme z dálky zahlédli odjíždějící Řeky. Po šesté hodině šel na pódium Libín-S. Venkovské lidi, kterým skoro nikdo z nás nerozuměl ani slovo (měli jsme mezi sebou ale jednoho Maďara, takže domluva možná byla), zaujaly zejména pásma Slepice, Kůň, Voraři. Bylo vidět, jak dobře se baví.

Maďarsko

V neděli dopoledne jsme jeli opět do lázní v Mórahalom. Odpoledne jsme odjeli do Soltvaldkert. Nikdo nám neřekl, že vystoupení bude na břehu rybníka, že diváci budou většinou v plavkách. Přijeli jsme již do běžícího programu s velmi rozmanitým žánrem. Před námi hrála italská dechovka (obr. 35), po nás následoval break dance. I když jsme sami nebyli s naším vystoupením plně spokojeni, měli jsme úspěch, alespoň podle reakcí diváků. Samozřejmě, když nastoupil jakýsi maďarský populární zpěvák, měl aplaus daleko větší.

Maďarsko

Poslední večer (někteří celou noc) jsme strávili na dvoře internátu, teklo pivo, povídalo se, klarineťáci si vyměňovali zkušenosti s jedním z Turků (ten zvládá při hře "nekonečný dech", učil to české kolegy).

Maďarsko

V pondělí ráno po snídani ještě poslední společná fotografie a vydali jsme se na cestu do Čech.

Maďarsko

Co nám zájezd do Maďarska dal? Setkali jsme se s folklorními soubory ze severní Moravy, z Turecka, Řecka, Estonska, s muzikanty z Itálie. S některými z nich jsme navázali bližší kontakty, hlavně s Turky, se kterými jsme bydleli na internátu v Pusztamérges. Festival však nebyl typickým folklorním festivalem, na který přijdou lidé, kteří se zajímají o lidové zvyky a tance, vystupovali jsme na koupalištích či na vesnické slavnosti, často byl program "italskou směsí" různých žánrů. Čtyři dny v Maďarsku byly ale příležitostí, být spolu, tvrdě zkoušet, vystoupit na veřejnosti - v podstatě soustředěním souboru, "pilovat" vystoupení.
Příští rok, když to vyjde, bychom se měli vydat do řecké Pargy.
Fotografie ze zájezdu do Maďarska jsou ve fotogalerii.
(aktualizováno 05.08.2007. 13:23)


SELSKÉ SLAVNOSTI V HOLAŠOVICÍCH
SELSKÉ SLAVNOSTI V HOLAŠOVICÍCH. V sobotu 21.07.2007 a v neděli 22.07.2007 se v Holašovicích konal již desátý ročník Selských slavností Holašovice.

Holašovice

Folklorní soubor Libín-S vystoupil v Holašovicích v sobotu 21.07.2007 hned dvakrát. První vystoupení bylo zařazeno téměř na začátek programu, ještě před oficiálním otevřením slavností, soubor byl připraven již ve tři čtvrtě na deset, pokyn k prvním tónům byl dán organizátory slavností o něco později. "Libíňáci" připravili již tradičně úspěšná pásma "Hospoda", "Dřeváky", "Huláni", na závěr prvního bloku teprve podruhé na veřejnosti prezentovali pásmo "Plavci".
Hned po plaveckém tanci folklorního sdružení Libín-S slavnosti oficiálně zahájili starosta obce Jankov - Holašovice Jan Jílek a hejtman Jihočeského krane Jan Zahradník. Na zahájení přijel v kočáře i král Jihočeského pohádkového království Zdeněk I. Troška oblečený přes letní horko do "hermelínového" kožichu.
V druhém programovém bloku Libín-S představil "Starou bábu", "Slepice" a "Koně". Na závěr se při Doudlebské polce přidali do kola malí i dospělí diváci.
Na 10. selské slavnosti do Holašovic přijelo více než 230 lidových řemeslníků z Čech, Moravy a Slovenska. Tak třeba já jsem koupil své milé Helče nádherná perníková srdíčka, pochutnali jsme si na výborných koláčcích, makových buchtách, koupit šlo různé věci ze dřeva, lidové výrobky z textilu, spoustu dobrot z masa či sladkých laskomin a kdo ví, co ještě. Zajímavá byla i návštěva soukromého selského muzea v jednom ze dvorů na holašovické návsi.
Vedle souboru Libín-S v sobotu hrály a tančily skupiny Dudlajda, country kapela Patrola, slovenský folklorní soubor Liptov, Pošumavská dudácká muzika, Šumavanka, folklorní soubor Javor, z Chorvatska přijel folklorní soubor Prigorec, které se střídaly na dvou pódiích na holašovické návsi. Na divadelní scéně se vystřídaly Klub dobré nálady se hrou Vrány, loutkové divadlo Kejklíř, Pouličníci, lidové divadlo Tereza, kouzelník i fakýr.
V neděli se dopoledne střídaly malá dechová kapela Doubravanka, folklorní soubor Doudleban a country kapela Drobek s přáteli, odpoledne pak Soumrak, dechovka Skalačkam Ledenická dudácká muzika a Babouci. Na divadelní scéně se vedle Klubu dobré nálady, loutkového divadla Kejklíř, lidového divadla Tereza a kouzelníka vystoupil i divadlení soubor Čelakovského.
Během obou dnů se představilo více než 300 účastníků z Čech i ze zahraničí.
X. selské slavnosti byly zařazeny do akcí Folklorního sdružení České republiky. Byl jim přítomen i předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica.
Fotografie z vystoupení folklorního souboru Libín-S v Holašovicích najdete ve fotogalerii.
Folklorní soubor Libín-S bude vystupovat v Čechách opět 12. srpna 2007 na Jeleních Vrších při folklorním setkání projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
(aktualizováno 22.07.2007 15:53)


LIBÍN-S TANCOVAL A HRÁL PRO BELGICKOU SKUPINU V HOTELU ALBATROS
Albatros PT

Folklorní soubor Libín-S tancoval a hrál ve středu 18.07.2007 v hotelu Albatros v Prachaticích pro belgické turisty. Vystoupení bylo velmi úspěšné, Belgičané byli nadšeni. Na "libínském" představení byl poprvé i nejmladší nejmladší "Libíňáček" Jiříček Brandner s maminkou Hankou Tesařovou. (vloženo 20.07.2007 22:05)


KAPELA LIBÍN-S HRÁLA NA SVATBĚ
KAPELA LIBÍN-S HRÁLA NA SVATBĚ. Libínská kapela hrála v sobotu 23.06.2007 navečer na svatbě Laury Jablonské a a Víta Řezáče v Bělé.

SvatbaJestliže i Vy chcete mít na svatbě či jiné rodinné či podnikové oslavě jihočeskou folklorní kapelu nebo celý folklorní soubor Libín-S, zavolejte na paní Helenu SVobodovou tel. +420 777591737 nebo +420 602491737 či pište na svobodova@iol.cz.
(aktualizováno 24.06.2007 09:03)


JEDNÁNÍ O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU S PŘEDSEDOU JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ MILANEM ŠKOCHEM
Ve čtvrtek 07.06.2007 jednal manažer projektu Hynek Hladík v Kovářově s předsedou Jihočeského folklorního sdružení Libín-S. Jihočeské folklorní sdružení se podílí na financování v rámci projektu Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko. JFoS přispěje v letech 2006 a 2007 celkem částkou 80000 Kč (po odečtení poplatku, který Libín-S zaplatí JFoS). Podmínkou příspěvku je účast dolnorakouských souborů (alespoň jednoho). V loňském roce se ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu přijeli podívat pozorovatelé z Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH, letos již vystoupila skupina D´Haselbacher Volkstanzgruppe, další skupina - Volkstanzgruppe Gföhl se chystá na závěr plavební sezóny.
Jako další pomoc JFoS folklornímu sdružení Libín-S vedle již naplánovanému příspěvku ve výši 5000 Kč přislíbil Škoch dalších 10000 Kč na kroje. (vloženo 08.06.2006 23:22)


LIBÍN-S BYL NA XII. JIHOČESKÉM FOLKLORNÍM FESTIVALU V KOVÁŘOVĚ!
LIBÍN-S BYL NA XII. JIHOČESKÉM FOLKLORNÍM FESTIVALU V KOVÁŘOVĚ! Folklorní soubor Libín-S se zúčastnil v sobotu 26.05.2007 XII. jihočeského folklorního festivalu v Kovářově.
Helena Svobodová, vedoucí folklorní složky, a Hynek Hladík, plavební ředitel, zastupovali již o půl jedenácté Libín-S při přijetí na radnici. Ředitelé festivalu manželé Milan a Pavla Škochovi a starosta obce Pavel Hroch přivítali vedle vedoucích souborů i ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Danu Kuchtovou, náměstka ministra kultury Jaromíra Talíře, Zdeňka Pšenicu, předsedu Folklorního sdružení ČR, a řadu dalších hostů.

Přijetí na radnici v Kovářově

V jednu odpoledne se seřadil průvod účastníků, aby prošel kolem návsi. Každý ze souborů se krátce představil na pódiu.
O hodinu později začal první blok hlavního programu "Proč bychom veseli nebyli", na kterém se představily jihočeské soubory, potom vystoupili hosté z Moravy i z Dolních Rakous. V druhém bloku hlavního programu "Co se škádlívá, rádo se mívá" vystoupil i Libín-S.
Na festivalu se představily jihočeské folklorní soubory:
Kovářovánek z Kovářova, Malý Kovářovan z Kovářova, Bárováček z Českých Budějovic, Dětský soubor Soumrak z Koutů, Kovářovan z Kovářova, Doudleban z Doudleb, Libín z Prachatic, Písečan z Písku, Furiant z Českých Budějovic, Duha z Bechyně, Libín-S z Prachatic, Javor z Lomnice nad Lužnicí.
Hosty festivalu byli:
Dětský soubor Kindertanzgruppe z Krems-Stein z Rakouska, Dětský folklorní soubor Ratíškovice z Moravy, Folklorní soubor Ratíškovská Dolina z Moravy, Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna.
Hned po skončení odpoledního programu proběhlo vyhodnocení festivalu na radnici.
I zde zastupovali Libín-S Helena Svobodová a Hynek Hladík.
Od devíti večer se na pódiu na kovářovské návsi konalo vynikající lidového taneční představení Čertovinky v podání VUS Ondráš z Brna.
(aktualizace 27.05.2007, 20:31)


PREMIÉROVÉ VYSTOUPENÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU JE ZA NÁMI
PREMIÉROVÉ VYSTOUPENÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU JE ZA NÁMI.

Premiéra Plaveckého tance

V sobotu 19. května 2007, ve 12:00 v amfiteátru na Jeleních Vrších začalo folklorní setkání, které bylo součástí projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2007. Ve světové premiéře jsme jako překvapení připravili nový program - Plavci. Kluci tančili s plaveckým nářadím - plaveckými háky s klobouky na hlavách. Když zamávali klobouky, silně to připomenulo závěr filmu o plavení dříví na Schwarzerském plavebním kanálu z roku 1929. Autorkou choreografie je Helena Svobodová, vedoucí taneční složky, hudební aranžmá vytvořil Jirka Vopálka, basista kapely. Na pódiu vystoupil sbor Perlesreuter Sänger z Bavorska, tančili hosté z Dolních Rakous z folklorní skupiny Volkstanzgruppe D´Haselbacher, hrála i Malá česká kapela. Při vyprávění pohádek se střídali dva dudáci Jihočech Martin Chadt (ten si svoje dudy postavil sám) a Rudi Lughofer z hornorakouského Kremsmuensteru (ten si svého "českého kozla" přivezl před časem ze severní Moravy). Na folklorní setkání přišlo minimálně 500 diváků, celkem na programy dne v Jeleních Vrších přišlo odhadem 1565 diváků. (aktualizováno 23.05.2007 07:15)


ŽEBY NOVÝ LIBÍŇÁČEK?
Ve čtvtek 17.05.2007 o půl třetí odpoledne se narodil Jiříček Brandner mamince Hance Tesařové, bývalé člence folklorního sdružení Libín-S, a taťkovi Jirkovi Brandnerovi, tanečníkovi Libín-S. Vážil 3,55 kg, měřil 50 cm. Blahopřejeme oběma rodičům a malému přejeme hodně zdraví a štěstí v počínajícím životě! Těšíme se na nového tanečníka, nebude to dřív než za tři roky!
Jirko, oslavíme to na Jeleních Vrších!
(vloženo 17.05.2007 16:55)


PŘIHLÁSILA SE DALŠÍ FOLKLORNÍ SKUPINA Z DOLNÍCH RAKOUS
Ze Schwarzenau přijede na zahájení plavební sezóny 19. května 2007 D´Haselbacher Volkstanzgruppe.
Skupina byla založena v březnu 1995. V současnosti má 31 členů. Informace o D´Haselbacher Volkstanzgruppe najdete na www.volkstanzgruppegrosshaselbach.at.


PRVNÍ PŘÍSLIB ÚČASTI Z DOLNÍCH RAKOUS
Svoji účast na projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu přislíbila folklorní skupina Volkstanzgruppe Gföhl z dolnorakouské oblasti Waldviertel. Skupina se chystá vystoupit 15. září 2007 u potoka Ježová / Iglbach.
Volkstanzgruppe Gföhl navázala zhruba před dvěma lety, kdy se činnost obnovila, na šedesátiletou tradici. Skupina má teď 10 párů a 2 muzikantky. Zabývá se regionálními a tradičními lidovými tanci. Má i skupinu schuhplatllerů, ti nejsou v Dolních Rakousích obvyklí, která získala v hornorakouské soutěži v roce 2005 9. místo, v roce 2006 pak v dolnorakouské soutěži 4. místo (blíže o skupině z Gföhl www.dj-asi.at/vtg_gfoehl.htm).


ÚČAST DOLNORAKOUSKÝCH SOUBORŮ NA FOLKLORNÍCH AKCÍCH JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ
ÚČAST DOLNORAKOUSKÝCH SOUBORŮ NA FOLKLORNÍCH AKCÍCH JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko. Všeobecným cílem tohoto projektu je založit funkční síť přeshraničních struktur lidových folklorních tradic, hudebních souborů a festivalů. Projekt nabízí vzájemnou výměnu jihočeských a rakouských souborů v rámci pořádání kulturních akcí na obou stranách hranice. (Blíže o projektu na http://members.chello.cz/b-soft/jfos/new/rakousko.htm).


FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE DĚKUJE!
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE děkuje všem partnerům a sponzorům za pomoc při financování činnosti v roce 2006, především projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.


DOLNORAKOUSKÁ ORGANIZACE LIDOVÉ KULTURY
DOLNORAKOUSKÁ ORGANIZACE LIDOVÉ KULTURY - VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH rozeslala dolnorakouským folklorním tanečním a hudebním skupinám informaci o projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a výzvu k zapojení do projektu.


VÝROČNÍ POSEZENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S
VÝROČNÍ POSEZENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S proběhlo v sobotu 09.12.2006 v restauraci hotelu Koruna v 17:00 hodin. První však dorazili do Koruny hodně po páté, k šesté už byl stůl skoro plný přesto, že někteří členové z kapely i z tanečního souboru chyběli. Na druhé straně přišly některé bývalé členky, třeba Maruška Vopálková či Jiřina Tomášková. Václav Tomášek, předseda folklorního sdružení, zvednul sklenku. Poděkoval členům za aktivní práci. V nastávajícím roce přibude jeden tanečník. Hynek Hladík, manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu zhodnotil uplynulý ročník projektu, jehož vyúčtování se v těchto dnech chýlí ke konci. Několik fotografií z předvánočních Prachatic i z posezení je umístěno na těchto stránkách. (09.12.2006 22:25)


VYSTOUPENÍ 28.10.2006 PRO BELGICKOU SKUPINU
V loňském roce stálo na těchto stránkách, že folklorní soubor Libín-S pojede letos do Belgie. Cestu nabídnul André Nissen, pro jehož skupiny turistů Libín-S několikrát vystupoval v Prachaticích a v Berouně. André však vážně onemocněl, prodělal operaci páteře, takže se nikam nejelo. Spojení s Andréem bylo přerušeno. 03.10.2006 přišel z Belgie e-mail, ve kterém mimo jiné stojí: "...budu ... 28. října v Prachaticích se skupinou, hlavně, abych zažil tu zázračnou náladu, kterou dokáže udělat vaše skupina."
Vystoupení pro belgickou skupinu se konalo v sobotu 28.10.2006 od 20:30 v hotelu Park v Prachaticích. (upraveno 29.10.2006, 22:33)


FOLKLORNÍ SETKÁNÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU
FOLKLORNÍ SETKÁNÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU na zakončení plavební sezony 23.09.2006 v bývalé osadě Růžový Vrch (U Korandy, Rosenhuegel), poté i u Ježové, se zúčastnily folklorní soubory Libín-S a Soumrak, na dudy si zahrál české melodie Rudi Lughofer z hornorakouského Kremsmünsteru, společně s kapelami Libín-S a Soumrak hráli muzikanti z Urfahrener Aufgeieger. Jako hosté se zúčastnili i zástupci dolnorakouské instituce Volkskultur Niederösterreich, se kterou navázalo Jihočeské folklorní sdružení partnerské vztahy. Zazpívali i bavorští Perlesreuter Sänger.

Zakončení plavební sezóny 2006

(vloženo 25.09.2006, 13:04)
Design © VOJTa Herout, 2003-2008, Hynek Hladík, 2008

Text © Hynek Hladík, 2003-2008