Setkání s tradicí

LIBÍN-S - INFORMACE Z ROKU 2008
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE

Folklorní sdružení Libín-S přeje všem členům a přátelům souboru Libín-S Prachatice i všem přátelům Schwarzenberského plavebního kanálu, lidových písniček a tanců a vůbec lidem dobré vůle šťastný advent, šťastné vánoce i vše nejlepší do nového roku 2009

Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín-S Prachatice

PF 2009

(Vloženo 03.12.2008 11:04)


TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD V MLADÉ BOLESLAVI

V září minulého roku folklorní soubor Libín-S Prachatice vystupoval na Staročeském jarmarku v Mladé Boleslavi.

Letos jsme při krátké návštěvě Mladé Boleslavi potkali tříkrálový průvod kráčející přes náměstí na starobylý hrad - před královskou družinou jel blikající vůz mladoboleslavských biřiců (v poslední době se jim říká městské policie), pak již důstojně kráčející Svatí tři králové, ten černý nebyl vzadu, ale uprostřed, ostatní dva krále převyšoval asi o hlavu. Za králi byl královský doprovod vedoucí "živoucího" velblouda ze slámy doprovázený několika pohoňky oblečenými po palestinsku, i několik prostých dětí s malými dary. Za velbloudem pak šli tři muzikanti se středověkými hudebními instrumenty. Krále doprovázeli i mladobleslavští skauti s betlémským světlem. Do průvodu se přidávali místní občané i pocestní.

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Průvod došel až do starobylého hradu. Nad vchodem do podzemí visela zlatá hvězda, jako symbol, že právě tady, ve středověkém sklepení se narodil Ježíšek.

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Králové i s doprovodem sestoupili k jesličkám, aby se Ježíškovi poklonili a přinesli dary. Stejně učinili i občané a pocestní. Všichni si na závěr mohli odnést betlémské světlo, které pro ně nachystali skauti v krásných modrých lampionech pomalovaných vánočním motivem.

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Tříkrálový průvod v Mladé Boleslavi

Pohůňci hlídali na nádvoří hradu slaměného velblouda. I my jsme přispěli několika mincemi na jeho krmení.

Buďte vítány vánoce!

(Vloženo 21.12.2008 07:51)


TANEČNICE Z LÚČNICE

V pondělí 15.12.2008 byla malá skupinka "Libíňáků" na slavnostním vystoupení slovenského folklorního souboru Lúčnica k jeho šedesátinám v pražském divadle Hybernia. Praha nás přivítala nádhernou adventní atmosférou.

Adventní Praha

Adventní Praha

Pražské vystoupení bylo posledním z nemnoha představení na Slovensku a v České republice. Šedesátiny souboru se slavily v Bratislavě, v Brně a nakonec v Praze.

Děkovačka Lúčnice

Od roku 1948 vystupovala Lúčnica v Alžírsku, Argentině, Belgii, Brazilii, Bulharsku, České republice, Číně, Dánsku, Egyptě, Francii, Holandsku, Hongkongu, Chille, Chorvatsku, Itálii, Izraeli, Japonsku, Jugoslávii, Kanadě, na Kubě, v Maďarsku, Makau, na Maltě, v Mexiku, Německu, Norsku, Peru, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, na Taiwanu, v Tunisku, Urugayi, USA, Velké Británii, Venezuele.

Děkovačka Lúčnice

Soubor Lúčnice byl v Praze opravdu vynikající. Odměnou byl častý aplaus. Tleskající v sále jistě bolely ruce, tanečníci byli v obrovském tempu se stálým úsměvem ve tváři.

Děkovačka Lúčnice

(Vloženo 16.12.2008 22:56)


BUDEME TANCOVAT NA PŘEDTANČENÍ NA MATURITNÍM PLESE ČESKÉHO REÁLNÉHO GYMNÁZIA V BUDĚJOVICÍCH

Přijali jsme pozvání na předtančení na maturitním plese třídy Českého reálného gymnázia z Českých Budějovic 04.02.2009 v KD Metropol. Na programu budou Plavci.

(Aktualizace 13.12.2008 10:13)


PŘI ŠUMAVSKÉM FOLKLORNÍM FESTIVALU SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 2009 SI S LIBÍNEM-S ZATANCUJÍ I ČLENOVÉ ZANIKLÉ RAKOUSKÉ FOLKLORNÍ SKUPINY ULRICHSBERGER VOLKSTANZGRUPPE

Krátce po listopadu 1989 navázal folklorní soubor Libín-S spolupráci s hornorakouskou folklorní skupinou Ulrichsberger Vplkstanzgruppe, kterou tehdy vedl Franz Geretschläger. Při vystoupeních jsme zjistili, že ulrichsberští tancují na melodii, na kterou my tancujeme Doudlebskou polku, tanec Kreuzpolka. Franz byl několikrát na zkoušce v Prachaticích, naučil se "naši" Doudlebskou. Začal s Libíňáky nacvičovat "pleskání", podobně jako ulrichsberští.

Volkstanzgruppe Ulrichsberg potom tancovala "naši" Doudlebskou, měli jsme úplně stejnou choreografii, takže u Schwarzenberského plavebního kanálu svého času mohli Doudlebskou tancovat smíšené taneční páry.

Jako v řadě skupin, zaskřípaly v Ulrichsberger Volkstanzguppe vztahy, skupina se rozpadla.

Ve čtvrtek 11.12.2008 se náhodou potkali Hynek Hladík s Franzem Geretschlägerem. Samozřejmě v rozhovoru došlo i na akce na Schwarzenberském plavebním kanálu. "Franci, příští rok oslaví Libín-S 20. výročí, co kdyby jsme si zase společně zatancovali?" Franz upozornil, že skupina už několik let neexistuje, ale "tři páry by se dohromady jistě daly, určitě bychom si zatancovat mohli!"

Pravděpodobně se to povede! Bylo by však dobré, abychom rakouské kamarády pozvali k nám na zkoušku.

(Vloženo 12.12.2008 22:45)


PŘIJETÍ NA PRACHATICKÉ RADNICI

Vedení města Prachatice již několikrát do roka zve před vánocemi zástupce společenských organizací ve městě. Zástupci kulturních spolků byli letos pozváni na čtvrteční večer 11.12.2008.

Přijetí na radnici

Mezi pozvanými byl předseda folklorního sdružení Libín-S Hynek Hladík. Potěšitelné bylo, že Hladík nebyl zdaleka jediným přítomným členem folklorního sdružení Libín-S Prachatice - např. v Klarinetovém kvartetu Základní umělecké školy, které setkání hudebně uvedlo, hráli Jan Hovorka a Petr Chalupský, skupinu Cink zastupoval Jiří Vopálka.

Přijetí na radnici - Klarinetové kvarteto

Starosta Jan Bauer, místostarosta Martin Malý i vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a školství Růžena Štemberková postupně pozdravili pozvané hosty. Starosta Bauer hodnotil kulturní dění ve městě v letošním roce, informoval o důležitých akcích roku příštího, kdy např. bude zrekonstruováno městské divadlo. Po úvodních slovech poděkovali postupně představitelům přítomných kulturních spolků a předali jim drobné dárky - svíčky ve tvaru věže kostela Sv. Jakuba či rozhledny na Libíně.

Přijetí na radnici - Klarinetové kvarteto

Hynek Hladík popřál starostovi, místostarostovi štastné vánoce a vše nejlepší do nového roku a předal jim kalendář folklorního sdružení Libín-S. Popřál i vedoucí odboru kultury Štemberkové.

Na oficiální program navázal program volný. Hynek Hladík se pozdravil m.j. i s představiteli folklorního souboru Libín. V souboru Libín došlo k obměně ve vedení, odcházejí manželé Alena a Jan Hattanovi, do funkce předsedkyně byla v uplynulých dnech zvolena Petra Kišová. Hladík manželům Hattanovým i předsedkyní Kišovou popřál šťastné vánoce i k výročí souboru. Informoval je, že v na webových stránkách folklorního sdružení Libín-S bylo vyvěšeno blahopřání k 35. výročí založení folklorního souboru Libín.

Přijetí na radnici - folklorní soubor Libín

(Aktualizace 13.12.2008 08:42)


VÝROČNÍ ZPRÁVA FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE 2008

Předkládáme předběžnou výroční zprávu, doposud chybí část zabývající se financemi, dokončuje se vyúčtování roku 2008. Po dokončení či drobných redakčních úpravách bude upraven i níže uvedený text:

Výroční zpráva 2008

Obsah:
I. Úvod
II. Programové aktivity v roce 2008
III. Výhled činnost pro rok 2009
IV. Hospodaření folklorního sdružení Libín-S v roce 2008
V. Závěr


I. Úvod

Folklorní soubor Libín-S vzniknul na přelomu let 1988/1989. O tři roky později, 12.10.1992 byl folklorní soubor Libín-S registrován jako folklorní sdružení Libín-S Prachatice u ministerstva vnitra České republiky. Folklorní sdružení Libín-S Prachatice sdružuje členy a přátele folklorního souboru Libín-S Prachatice. Jeho členové pochází většinou z Prachatic a z blízkého okolí.
Folklorní soubor Libín-S Prachatice se zabývá folklórem jihozápadních Čech především se zaměřením na lidové zvyky Šumavy. Soubor má dvě složky hudební a taneční. Hudební složku vede František Jordák a taneční složku vede Helena Svobodová. Soubor vystupuje ve stylizovaných jihočeských krojích.
Libín-S vystupoval v minulosti doma i v zahraničí, např. v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku (na Kanárských ostrovech a v Katalánsku) a v Maďarsku.
Folklorní sdružení Libín-S Prachatice je dlouholetým členem Folklórního sdružení České republiky, od roku 2002 členem tehdy nově vzniklého sdružení JFOS-Jihočeského folklórního sdružení, v červenci 2006 bylo přijato do Mezinárodní asociace plavců a vorařů.


II. Programové aktivity v roce 2008

Folklorní sdružení Libín S zkouší 1x týdně – v současnosti každou neděli. Zkoušky se konají v Domě s pečovatelskou službou v Prachaticích na Skalce.
V roce 2008 hlavními aktivitami bylo:
- folklorní sdružení Libín-S Prachatice je nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Partnery projektu v roce 2008 bylo rakouské Sdružení cestovního ruchu (Tourismusverband) Böhmerwald, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, rakouský kulturní spolek SUNNSEITN, kteří jsou již tradičními partnery. Projekt je mimořádný v celoevropském měřítku. Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu byl spolufinancován z prostředků Jihočeského kraje a obce Nová Pec. Finančně přispěli i sponzoři. V rámci projektu se konala:
• tři folklorní vystoupení podílem jihočeských, horno- a dolnorakouských souborů a jednotlivců;
• deset ukázek plavení dříví;
• dvakrát se vyprávěly pohádky z obou stran Šumavy;
• pětkrát proběhly folklorní tržiště;
• v srpnu se konala lesní mše svatá na Jeleních Vrších (původně měla být u Rosenauerovy kapličky, vzhledem k nepřízni počasí byla přeložena na Jelení Vrchy).
• novinkou bylo stavba a zapálení milíře na pálení dřevěného uhlí na Jeleních Vrších. Po týdenním hoření bylo vyrobeno 384 kg dřevěného uhlí;
- v lednu 2008 se vypravili zástupci folklorního sdružení Libín-S Prachatice za lidovými zvyky do Rakouska. Byli na koledě Svatých třech králů v okolí Aigenu a Šumavě a na slavnosti „Běh zvonkařů / Glöcklerlauf“ v okolí jezera Traunsee v hornorakouské Solné komoře;
- v květnu 2008 se zúčastnila delegace folklorního sdružení Libín-S Prachatice mezinárodního setkání plavců a vorařů ve Španělsku;
- folklorní soubor Libín-S vystupoval v červnu 2008 při oslavách 10. výročí zapsání Holašovic na seznam světového kulturního dědictví UNESCO;
- v červenci 2008 vystupoval folklorní soubor Libín-S na 6. hudebním festivalu Pod Lípou v Jámě;
- v srpnu 2008 vystoupil folklorní soubor Libín-S Prachatice na dožínkové slavnosti JZD Hoštice;
- v září 2008 vystoupil soubor na slavnosti „ranní sklenky“ (Frühschoppen) v dolnorakouském Grosshaselbachu. Vystoupení bylo recipročním za vystoupení folklorní skupiny Haselbacher Volkstanzgruppe u Schwarzenberského plavebního kanálu na podzim roku 2007.
- mezinárodní spolupráce:
• folklorní sdružení Libín-S Prachatice je nositelem hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Zahraničními partnery jsou Tourismusverband Böhmerwald a SUNNSEITN;
• folklorní sdružení Libín-S Prachatice je členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Ing. Hynek Hladík je revizorem této Asociace. V květnu 2008 se delegace zúčastnila mezinárodního setkání plavců a vorařů a valné hromady Mezinárodní asociace setkání plavců a vorařů ve španělské Boltana;
• recipročním vystoupením v dolnorakouském Grosshaselbachu byla snad zahájena partnerská spolupráce s folklorní skupinou Haselbacher Volkstanzgruppe;
• jak hranice překračující projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, tak spolupráce s Haselbacher Volkstanzgruppe jsou zahrnuty v přeshraničních aktivitách Jihočeského folklorního sdružení;
• Ing. Hynek Hladík jednal na Slovensku v družebním městě města Prachatice ve Zvolenu s vedoucím odboru kultury města Zvolen Robertem Vasilem o možné účasti některého ze zvolenských folklorních souborů na projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 2009;
- členství ve folklorních sdruženích v České republice:
• folklorní sdružení Libín-S Prachatice je členem Folklorního sdružení České republiky. V roce 2008 využíval především možnosti zveřejnit informace o aktivitách folklorního sdružení Libín-S Prachatice na webových stránkách FOS ČR www.fos.cz a nově www.folklornisdruzeni.cz;
• folklorní sdružení Libín-S Prachatice je členem Jihočeského folklorního sdružení. JFoS zahrnulo projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu mezi členské a spolupracující slavnosti a festivaly. Tento projekt je i přínosem folklorního sdružení Libín-S Prachatice do projektu JFoS „Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko“. JFoS nabídnul folklornímu sdružení účast na 27. Waldviertelské lidové slavnosti v Großschönau v Dolních Rakousích, která se konala 6. července 2008 jako součást Mezinárodních hudebních slavností. Mělo se jednat o jedno cca 15 minutové vystoupení. Libín-S přijal toto pozvání za podmínky, že bude uhrazena hostitelem doprava, stravování a nápoje. Předseda JFoS vzal naše stanovisko na vědomí (viz e-mail ze dne 18.02.2008). Do Großschönau odejel folklorní soubor Radost. Folklorní sdružení Libín-S Prachatice není spokojeno s vysíláním členských souborů JFoS na akce do Dolních Rakous. Např. na akci „Na dobré sousedství / Auf gute Nachbarschaft“ v dolnorakouské Vitorazi / Weitra byly vyslány tři soubory, při čemž se jednalo pouze o soubory, jejichž členové jsou členy výboru či revizní komise JFoS. To představuje, že se slavnosti ve Vitorazi zúčastnilo 13,6 % všech 22 členských souborů JFoS, ale 42,8 % souborů, jejichž členové jsou ve výboru či revizní komisi JFoS. Za neférové také pokládá folklorní sdružení Libín-S Prachatice, že nebylo umožněno při valné hromadě folklorního sdružení Libín-S Prachatice 29.11.2008 využít dataprojektor, který je v majetku JFoS, při čemž je zřejmé, že jej ke své činnosti používají členské soubory z Kovářova. Zástupce folklorního sdružení Libín-S Prachatice se zúčastnil 08.11.2008 valné hromady JFoS. Byl však bohužel jediným zástupcem folklorního souboru, který není zastoupen ve výboru či revizní komisi, žádný z jeho návrhů nebyl přijat.
- folklorní sdružení Libín-S Prachatice publikuje informace o své činnosti na vlastních webových stránkách www.schw-kan.com, věnovaných především Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, ale také na stránkách Folklorního sdružení České republiky www.fos.cz a nově i www.folklornisdruzeni.cz a na stránkách Jihočeského folklorního sdružení www.jfos.cz. Zveřejněny byly i články v časopisu Folklor.

III. Výhled činnosti pro rok 2009

Rok 2009 bude dvacátým rokem činnosti folklorního souboru Libín-S Prachatice. Dvacáté výročí by mělo být připomínáno ve veškeré činnosti souboru a folklorního sdružení Libín-S Prachatice.
V roce 2009 bychom chtěli povýšit přeshraniční projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu na Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Zahraničními partnery by mělo být rakouské Sdružení cestovního ruchu (Tourismusverband) Böhmerwald, SUNNSEITN a premonstrátský klášter Schlägl, českými partnery především Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, obec Nová Pec a farnost Želnava. V rámci Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu budou připravena tři folklorní vystoupení s podílem jihočeských, hornorakouských a dolnorakouských i bavorských souborů a jednotlivců, dvanáct ukázek plavení dříví, dvakrát se budou vyprávět pohádky z obou stran Šumavy, proběhnou folklorní tržiště, jednou setkání s prací uhlířů, v srpnu se bude konat lesní mše svatá u Rosenauerovy kapličky. Na zahájení festivalu v květnu 2009 chceme pozvat aragonský folklorní soubor Biello de Sobrarbe (Španělsko), hornorakouské „zvonkaře“ z okolí jezera Traunsee. Rádi bychom na srpnovou slavnost pozvali i soubor ze Slovenska;
Zástupci folklorního sdružení Libín-S by se v červnu 2008 měli zúčastní mezinárodního setkání plavců a vorařů a valné hromady Mezinárodní asociace plavců a vorařů v polském Ulanówě, kde by měli prezentovat projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
Folklorní sdružení bude usilovat o další stabilizaci členské základny.

V. Orgány folklorního sdružení Libín-S

Výbor
Ing. Hynek Hladík, předseda
Ing. Václav Tomášek, místopředseda
Svobodová Helena, vedoucí souboru
Jana Holá, hospodářka


Revizor
Jan Hovorka

Členská základna 20 členů

VI. Závěr

Folklorní soubor Libín-S byl v roce 2008 nadále velmi aktivní. Jeho prioritní akcí byl projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu navštívilo v roce 2008 asi 10900 návštěvníků a aktivně se této akce zúčastnilo 265 vystupujících.
Z hlediska hospodářského se souboru v roce 2008 dařilo činnost financovat příspěvky, granty, sponzorskými dary a vlastními prostředky.

(Vloženo 02.12.2008 07:37)


VALNÁ HROMADA FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE

V sobotu 29. listopadu 2008 v 17:00 hodin se konala v restauraci U Vojtů v Klášterní uličce nedaleko Velkého náměstí v Prachaticích valná hromada folklorního sdružení Libín-S Prachatice, po té i předvánoční posezení.

Valná hromada folklorního 
sdružení Libín-S Prachatice
Předsedou folklorního sdružení Libín-S Prachatice byl zvolen Hynek Hladík, místopředsedou Václav Tomášek, vedoucí souboru Libín-S Prachatice Helena Svobodová, hospodářkou Jana Holá a revizorem Jan Hovorka.

Valná hromada folklorního 
sdružení Libín-S Prachatice
(Vloženo 30.11.2008 22:24)


ČLENSKÉ SOUBORY JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ JSOU SI ROVNY, NĚKTERÉ JSOU VŠAK ROVNĚJŠÍ

V posledních dnech vzniknul spor mezi manažerem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebnám kanálu z folklorního sdružení Libín-S Prachatice Hynkem Hladíkem a předsedou Jihočeského folklorního sdružení Milanem Škochem. Hynek Hladík si přečetl o akci folklorního souboru Kovářovánek, při které byl promítnut záznam ze XIII. jihočeského folklorního festivalu v Kovářově. Jistě vynikající akce, k folkloru jsou přiváděny malé děti, v dětech se jistě podporuje hrdost na jejich rodnou obec.

Kovářovánek při promítání z Jihočeského folklorního festivalu v Kovářově
Jihočeské folklorní sdružení, jehož členem je i folklorní sdružení Libín-S Prachatice, zakoupilo před časem dataprojektor. Hynek Hladík v reakci na článek na webových stránkách JFoS požádal předsedu JFoS Škocha o zapůjčení dataprojektoru na promítnutí snímků z letošního roku na valné hromadě folklorního sdružení Libín-S Prachatice v sobotu 29.11.2008.

Milan Škoch nám napsal v úterý 25.11.2008 v e-mailu: "...ve věci Vaší žádosti týkající se zapůjčení dataprojektoru JFoS pro potřeby souboru Libín-S na den 29.11. 2008 se obrátím o stanovisko na výbor našeho sdružení. Jakmile budu mít informace od jednotlivých členů výboru, obratem vám sdělím, zda je zapůjčení možné a případně za jakých podmínek..."

O den později se na obrazovce počítače objevila další zpráva od předsedy Škocha: "...zasílám Vám informaci, že výbor JFoS nesouhlasí se zapůjčováním dataprojektoru, který je v jeho vlastnictví."

Vzniká tedy dojem, že s majetkem Jihočeského folklorního sdružení mohou zacházet pouze některé soubory, v tomto případě pouze soubory z Kovářova.

Na to, že ne všechny členské soubory JFoS mají stejná práva jsme upozorňovali již ve článku ze 16.07.2008 o účasti jihočeských folklorních souborů vystoupily na akci "Na dobré sousedství / Auf gute Nachbarschaft" v rámci pivní slavnosti v dolnorakouské Vitorazi / Weitra. Jižní Čechy reprezentovaly tři folklorní soubory. "Shodou okolností" těmito soubory byly ty, jejichž členy jsou členové výboru či revizní komise. Proč?

Nelze vyloučit, že k tomu dochází díky pasivitě značné části členských souborů. Na valnou hromadu do Kovářova letos přijela jen malinká skupinka zástupců členských souborů. Až na jednu výjimku to byli funkcionáři Jihočeského folklorního sdružení, tedy členové výboru či revizní komise. Tou výjimkou byl zástupce folklorního sdružení Libín-S Prachatice. Každá jeho připomínka byla zpochybněna při vystoupeních členů výboru, kteří byli v početní převaze. Navíc někteří z nich zastupovali hned několik členských folklorních souborů, měli tedy ne pouze jeden hlas, ale často dva. Vždyť v Ševětíně jsou dva folklorní soubory, které jsou personálně propojeny - Blaťácký soubor Ševětín a Blaťáček Ševětín, v Lomnici nad Lužnicí jsou také dva soubory - Folklorní soubor Javor a Dětský folklorní soubor Javoráček, oběma šéfuje Marcela Božovská, v Kovářově jsou hned tři soubory - Dětský folklorní soubor Kovářovánek, Jihočeský folklorní soubor Kovářovan a Dětský folklorní soubor Malý Kovářovan, vedoucími všech třech jsou manželé Milan a Pavla Škochovi (všechny tři soubory jsou členy Jihočeského folklorního sdružení, ale také občanského sdružení Kovářovan).

Důležité je, aby členské soubory JFoS byly aktivní a jejich zástupci se zúčastňovali aktivně valných hromad, aby "výboři" neměli možnost především hájit svoje zájmy či zájmy jejich souborů na úkor ostatních členských souborů JFoS. Pak snad nebudou některé soubory rovnější než ty ostatní.

(Vloženo 27.11.2008, 23:23, autor Hynek Hladík)


PRACHATICKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR LIBÍN SLAVIL

V Prachaticích pracuje hned několik folklorních souborů - náš soubor, tedy Libín-S Prachatice, Soubor lidových tanců Šumaváček a folklorní soubor Libín. Folklorní soubor Libín 28.11.2008 oslavil 35. výročí vzniku.

folklorní soubor Libín na Jihočeském folklorním festivalu v Kovářově v roce 2007

U vzniku folklorního souboru Libín stála tehdy i současná vedoucí folklorního souboru Libín-S Prachatice Helena Svobodová, v druhé polovině 80. let byl jeho členem i manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu Hynek Hladík.

Blahopřejeme folklornímu souboru Libín k jeho narozeninám.

(Aktualizace 28.11.2008, 20:39)


PROJEKT SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU BUDE NA KALENDÁŘI JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský kraj dokončuje přípravu nového kalendáře. Na květnovém listu by měl být Schwarzenberský plavební kanál a projekt folklorního sdružení Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Pro tento list kalendáře budou pravděpodobně použity fotografie Hynka Hladíka.

(aktualizace 03.11.2008, 18:54)


FOTOGRAFIE Z GROSSHASELBACHU JSOU NA RAKOUSKÝCH STRÁNKÁCH

Znovu se vracíme k vystoupení v dolnorakouském Grosshaselbachu. Na stránkách Haselbacher Volkstanzgruppe mezi fotografiemi (Fotos) z roku 2008 byly zveřejněny fotografie z vystoupení v této dolnorakouské vesnici. Abyste nemuseli hledat, podívejte se u nás:

Haselbacher Volkstanzgruppe
sál hostince U zeleného stromu hospodského Döllera
Libín-S Prachatice - tanec s dětmi
Další fotografie najdete ve Fotogalerii

(vloženo 30.10.2008, 20:49)


VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S PRACHATICE V GROSSHASELBACHU BYLO AKCÍ JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ A VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH

Předseda Jihočeského folklorního sdružení zveřejnil na webových stránkách JFoS článek nazvaný Jihočeské folklorní sdružení opět spolupracovalo s Volkskultur Niederösterreich. Píše v něm:

Jihočeské folklorní sdružení po dohodě s dolnorakouským partnerským sdružením Volkskultur Niederösterreich spolupracovalo před časem na kulturní akci v Grosshaselbachu, kterou v neděli 28. září navštívil jeden ze členských folklorních souborů JFoS a to soubor Libín-S. Podle vyjádření dolnorakouských partnerů Libín-S zaujal diváky svým programem i společnými tanečními čísly, do kterých zapojil také dolnorakouské přátele.

Akce byla pokračováním spolupráce započaté projektem "Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko" mezi Jihočeským folklorním sdružením a Volkskultur Niederösterreich, organizacemi, které vzájemně od roku 2006 rozvíjejí partnerství v oblasti lidových tradic.

Tyto organizace připravují další výměny folklorních souborů a zejména další společný dvouletý projekt "Za lidovými tradicemi se sousedy", kterým se opět ucházejí o zdroje EU v operačním programu Cíl 3, Česko-rakouská územní spolupráce.

Haselbacher Volkstanzgruppe
Libín-S Prachatice
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Verena Hofstetter - momentky z akce

Folklorní sdružení Libín-S Prachatice se až do zveřejnění uvedeného článku domnívalo, že se jednalo o akci domluvenou mezi oběma soubory - Libínem-S a Haselbacher Volkstanzgruppe.

(vloženo 24.10.2008, 00:24)


POJEDE LIBÍN-S PRACHATICE DO DOLNORAKOUSKÉHO RAABS AN DER THAYA?
Ve čtvrtek jednal na pozvání Dr. Brigitty Marcaria ze spolku Schüttkasten Primmersdorf ve staré sýpce v Primmersdorfu s radou města Raabs an der Thaya Wolfgangem Tillerem.

Na okraji zámeckého areálu v Primmersdorfu postavil Jakob Prandtauer v roce 1706 na objednávku kláštera Herzogenburg třípatrovou sýpku s barokním štítem. Bývalá sýpka má dodnes originální barokní dřevěné kontrukce.

Schüttkasten Primmersdorf

Překrásně rekonstruovaná památkově chráněná sýpka bývalého zámku Primmersdorf se od konce roku 2005 stal prostředím pro kulturní akce, semináře, soukromé a veřejné oslavy.

Schüttkasten Primmersdorf

Spolek Schüttkasten Primmersdorf i kulturní vedení města Raabs an der Thaya dostaly typ na folklorní soubor Libín-S Prachatice pro zkušenosti s mezinárodními aktivitami a vzhledem k hranice překračujícímu projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Dr. Marcaria i rada Till si ještě před setkáním s Ing. Hladíkem prostudovali webové stránky www.schw-kan.com.

Schüttkasten Primmersdorf

Dr. Marcaria provedla Ing. Hladíka částí sýpky. Hladík naopak ji i radu Tilla informoval o folklorním souboru a o projektu u Schwarzenberského plavebního kanálu.

Jínan dvojlaločný (Gingko biloba) v zámeckém parku v Primmersdorfu

V příštím roce uspořádají města Raabs an der Thaya, Horn a Telč dolnorakouskou zemskou výstavu. Vedení města Raabs an der Thaya spolu s dalšími pořadatelskými městy by chtěly přivést folklorní soubory z Dolních Rakous i v České republice. Jedním z nich by mohl být i Libín-S Prachatice.

(aktualizace 19.10.2008, 21:58)


VYSTOUPENÍ V GROSS HASELBACHU ŠESTÝM VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ OD ROKU 2000

Kapelník souboru Libín-S Prachatice František Jordák si vede velmi pečlivé poznámky o všech vystoupeních, kdy jsme kde byli, ale také, co se hrálo a tancovalo.

Cestou do Gross Haselbachu informoval soubor, že vystoupení v Gross Haselbachu je šestým vystoupením v zahraničí (jestliže nepočítáme, že u Schwarzenberského plavebního kanálu u Ježové se hraje, zpívá a tancuje přímo na hranicích, či několik málo metrů za nimi) od roku 2000:

16.07.2000 v bavorském Grainetu

Grainet 16.07.2000

05.08.2001 v hornorakouském Ulrichsbergu

23.08.2003 v bavorském Perlesreutu

02.07.2006 v bavorské Riedelhütte

26.-30.07.2007 na festivalu krajů v Maďarsku

Maďarsko 26.-30.07.2007

28.09.2008 v dolnorakouském Grosshaselbachu.

Grosshaselbach 28.09.2008

Kapela Libín-S byla 25.03.2006 vedle toho ještě samostatně na rodinné oslavě v bavorském Eggenfelden.

Eggenfelden 25.03.2006

Hynek Hladík okamžitě po informaci z poznámek Františka Jordáka řekl: "O to více mrzí vysvětleni předsedy Jihočeského folklorního sdružení Milana Škocha při valné hromadě JFoS minulý rok v Kovářově, že bylo třeba vyslat na oslavy 60. výročí vzniku Volkstanzgruppe Gföhl z Dolních Rakous jiný soubor než Libín-S (tzn. folklorní soubor Javor), přestože několik dní před oslavami byli gföhlští s vědomím JFoS u plavebního kanálu. Byl vybrán soubor, který jen v roce 2007 vycestoval do zahraničí několikrát."

(aktualizace 29.09.2008, 08:28)


BYLI JSME NA "RANNÍ SKLENCE" V DOLNORAKOUSKÉM GROSSHASELBACHU
Na svátek Svatého Václava jel folklorní soubor Libín-S Prachatice do dolnorakouského Grosshaselbachu. Ráno bylo v Prachaticích zima, na sklech aut byla námraza, byla ale modrá obloha. Před Budějovicemi už byla ale hustá mlha. "No, jestli bude takové počasí i tam, dobře nám nebude", zaznělo mockrát cestou.

Stejně padlo i několik dotazů: "Kam to vlastně jedeme, já to na mapě ani na internetu nenašel?!"

Grosshaselbach

"Z toho si nic nedělejte, ani já to nenašel, ale Grosshaselbach je vesnice nedaleko Schwarzenau, což je zase obec na silnici do Vídně", odpovídal Hynek. Z Prachatic je to asi 120 kilometrů.

Podzimní Grosshaselbach

Grosshaselbach nás přivítal krásným podzimním počasím, vedle kostela otevřená vrata průjezdu hostince U zeleného stromu hospodského Döllera. Stromy na návsi jsou již prokvetlé barvami podzimu. Nastalo stěhování rekvizit, za chvilku poté končí mše na poděkování za žně. Hraje obecní kapela Musikverein Grosshaselbach. Na náves přicházejí věřící z kostela, v průjezdu hostince se již řadí členové folklorní skupiny Haselbacher Volkstanzgruppe, aby zatancovali dva tance - Waldhansl a tyrolský tanec se stuhami Tiroler Bandltanz. Do rytmu klapou plavebními háky i "libíňáci".

Haselbacher Volkstanzgruppe s 
Waldhansl

Libín-S na návsi v Grosshaselbachu

Určitě přišla na řadu ona "ranní sklenka", kterou vypili nejen místní z Haselbacher Volkstanzgruppe, ale také hosté z Prachatic.

V prvním bloku zahráli, zatancovali a zazpívali prachatičtí Bavorov, Martina inspirovaného masopustními tanci z Kaplicka, Slepice a Doudlebskou. Svým dílem přispěla dudačka Milada Bejčková, vždyť dudy jsou v těchto krajích zapomenutý nástroj, často se mu říká "böhmischer Bock" čili "český kozel". Všechny tance mají obrovský aplaus. Při Doudlebské polce zvou "libíňáci" i místní, především členy folklorního souboru.

Doudlebská polka - Češi a 
Rakušané spolu

Na parket nastoupila skupina Haselbacher Volkstanzgruppe s Offener Walzer, Fainfield Fancy, Toppolzer Kreuzpolka a Kontrawalzer. Následovalo pozvání do kola i pro diváky, opět bylo možné vidět smíšené páry - haselbašské i prachatické.

Haselbacher Volkstanzgruppe s 
Toppolzer Kreuzpolka

Oficiální fotka pro tisk - zástupci 
souborů Haselbacher Volkstanzgruppe a Libínu-S Prachatice

Chvilku zahrálo trio Marün Bluzza´n, pak už zase hrál, zpíval a tancoval Libín-S - Prachatická brána, Dřeváky, Fara a Plavci. Opět zahrála dudačka Milada. Každý z tanců, každá z písniček byly odměněny potleskem. "Libíňáci" přivedli opět na parket dolnorakouské hostitele, tancovaly i malé děti.

Společný tanec Haselbacher 
Volkstanzgruppe a Libínu-S Prachatice

Plavci

Po obědě opět přišli na řadu prachatičtí s Jarmarkem a Hospodou. V závěru byl opět parket plný smíšených párů z Čech a z Rakouska.

Jarmark

Byli vystřídáni haselbašskými s Holsteiner Dreitour, Kämtner Figurentanz a Tschikago. Znovu pozvánka na parket pro diváky.

Část kapely Libín-S Prachatice 
s Marün Bluzza´n

Závěr vytvořili čtvrtým blokem členové Libínu-S s mužskými tanci Hoši a Bába a s pásmy Dozvuky a Koně. Loučili se tancem V Prachaticích. Přídavkem byla Doudlebská polka, při které šly do kola česko-rakouské páry.

Společný tanec

Koně

V programu bylo, že slavnost "ranní sklenky" skončí ve dvě hodiny odpoledne. Poslední melodie zazněly ale ve tři, po velkém loučení odjížděl autobus z haselbašské návsi před čtvrtou.

Haselbaští a prachatičtí se poprvé setkali před více než rokem u Schwarzenberského plavebního kanálu při zahájení plavební sezóny na Jeleních Vrších. Dnes si ale členové obou souborů padli do oka. Příští rok se sejdou na nějakém vystoupení alespoň jednou. Vždyť Libín-S bude slavit na přelomu roku 2008/2009 dvacáté narozeniny. Slavit se bude po celý rok. Představou je, že by se oba soubory mohly navštívit i mimo vystoupení, při návštěvě rakouského souboru v Čechách by se hosté mohli naučit některý z jihočeských tanců, na oplátku by se mohli prachatičtí naučit rakouský tanec. Nejspíš se rodí budoucí úzká spolupráce a partnerství.

(aktualizace 28.09.2008, 22:16)


PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA UKONČENA 20. ZÁŘÍ 2008 - LIBÍN-S BYL U TOHO
Poslední akce letošního ročníku projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu se konala v sobotu 20. září 2008. Na slavnosti "doplavná" nemohl chybět nositel projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - folklorní soubor Libín-S Prachatice.

Závěr plavební sezóny 
- Libín-S - ja nám hrozná zima!

Ve 12:00 hodin v místě křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s hraničním potokem Ježová / Iglbach bylo vedle folklorního souboru Libín-S Prachatice jen šest diváků, kteří přišli na slavnost na závěr plavební sezóny - "doplavnou". Za chvilku po poledni přijely děti ze St. Oswaldu bei Haslach - Böhmerwälder Bläser. Potenciální diváky nejspíš odlákal dopolední lehký déšť a hrozná zima - bylo jen asi 6 stupňů. Necelou čtvrt hodiny po poledni dal plavební ředitel Hynek Hladík pokyn "libíňákům" - "Jdeme na to, budete hrát pro šest lidí!" Než se folklorní soubor připravil, muzikanti než naladili, dali vedle potoka na českém břehu se do hry Böhmerwälder Bläser. Počasí už bylo trochu lepší, nepršelo, ale ta zima, ta zůstala. Nebylo jistě moc přes pět stupňů. Malým muzikantům pomalu přimrzali náustky k ústům.

Závěr plavební sezóny 
- Libín-S - Bavorov
Po několika fanfárách už tu byl folklorní soubor Libín-S Prachatice - muzikanti a tanečníci byli na mostku přes kanál na rakouské straně hranic. Pro "doplavnou" si připravili tance a pásma Bavorov, Hoši a Bába, Doudlebská polka, na závěr první části vystoupení pak přišel na řadu tanec, který sem ke kanálu opravdu patří - Plavci. To už ale kolem stálo snad stopadesát diváků z Rakouska, Čech a Německa.

Závěr plavební sezóny 
- Libín-S - Bába
Závěr plavební sezóny 
- Libín-S - Plavci
Sotva plavci dotančili, pozvala vedoucí souboru Helena Svobodová na mostek plavebního ředitele Hynka Hladíka. Katka, Honza a Líba předali Hladíkovi plavební věnec, jako symbol vzájemnosti a spolupráce v závěru plavební sezóny. Ten věnec zavěsil na tři plavební háky zabodnuté na mostku.

Vedle znaku České republiky na břehu potoka Ježová byli již nastoupeni trubači na lesní rohy ve fešných hnědých lesnických uniformách Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald, vedle nich Böhmerwälder Bläser. Obě skupiny se střídaly ve fanfárách, když mezi kanálem a potokem zkušení dřevorubci Franz, Gustl a Johann připravovali strom k pokácení.

Osekali nízko rostlé větve, odstranili z okolí překážky. Franz s Gustlem zaklekli, aby pilou břichatkou řízli vodorovný řez budoucího záseku. Ve chvilce byli hotovi a hned létaly vzduchem sekery, zásek byl hotov. Franz ještě rozkročen zkontroloval směr pádu stromu. Franz s Gustlem znovu zaklekli, aby provedli hlavní řez. Johann zatloukl do řezu dřevěný klín, Franz naposledy zkontroloval směr pádu, posledních několik tahů pilou, která při každém tahu kovově zazněla, strom se zachvěl a již padal právě tam, kam Franz chtěl. Dřevorubci kmen odvětvili odvětvovací sekyrou, odkornili loupákem, začali rozřezávat na špalky. S pilou břichatkou si to vyzkoušeli i někteří diváci.

Ve dvě hodiny přečetl plavební ředitel poslední letošní poslední plavební rozkaz, pak již dá pokyn ke vhození polen na hladinu kanálu, aby se pak vydala přes hranice z Rakouska do Čech. Ještě než polena doplula k mostku před hranicemi, položil Hynek Hladík s jedním z tanečníků Honzou Bártou na hladinu plavební věnec, který symbolicky plul alespoň několik desítek metrů po hladině kanálu.

Závěr plavební sezóny 
- Hynek s Honzou položili na hladinu plavební věnec

Po skončení plavení odpoledne doznívat v lidovém duchu - hrál, zpíval a tancoval Libín-S.

Plavební sezóna 2008 skončila.

(Aktualizace 20.09.2008 21:02)

PŘÍŠLA POZVÁNKA Z GROSS HASELBACHU
Přišla pozvánka na ranní sklenku s lidovým tancem (Volkstanzfruhschoppen) v Gross Haselbachu (Dolní Rakousy) na neděli 28. září 2008. Folklorní soubor Libín-S vystoupí jako host.

Pozvánka na ranní sklenku

Pozvánka na ranní sklenku

Einladung

Einladung

(aktualizace 19.09.2008, 19:21)


BUDE MÍT LIBÍN-S SVOJE CD A DVD?
V příštím roce oslaví folklorní soubor Libín-S dvacáté výročí svého vzniku. Na připomenutí chceme vydat CD a DVD, kterým by se mohl folklorní soubor prezentovat, např. při nabídce vystoupení, ale i jako dárek pořadatelům akcí, na kterých Libín-S bude vystupovat. Není vyloučené, že by oba disky bylo možné prodávat při vystoupeních, podobně jako dnes pohledy.

Manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu Hynek Hladík byl přijat v pondělí 25. srpna 2008 radním Jihočeského kraje pro kulturu Františkem Štanglem. Při jednání se dotkli i nadcházejícího výročí a možnosti vydat CD a DVD. František Štangl aktivity folklorního sdružení Libín-S Prachatice podporuje, předpokládá, že bude možné požádat o podporu Jihočeského kraje i na jejich vydání.

Hynek Hladík ihned zahájil jednání o přípravě DVD s Ivo Brabcem z TV GIMI, a.s. a CD v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu s jeho šéfredaktorem Liborem Soukupem.

(aktualizace 01.09.2008, 20:19)


KAREL BOUDA ST. SLAVIL NAROZENINY, LIBÍŇÁCI BYLI U TOHO
Dlouhodobý člen folklorního souboru Libín-S Karel Bouda st. má počátkem září pětašedesáté narozeniny. V neděli odpoledne 31. srpna se u něj střídali gratulanti, vystřídala se u něj rodina, což je ostatně také část souboru Libín-S Prachatice. Navečer jej navštívili za soubor Helena Svobodová, vedoucí souboru a jeho taneční složky, František Jordák, kapelník, a Hynek Hladík, manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Karel má narozeniny, Libíňáci 
mu přišli popřát
Gratulanti byli pro Karla příjemným překvapením.

Karle, na zdraví!

Narozeninové posezení

Libínské panorama z Karlova balkonu

"Kroj mám pořád," říkal Karel, když jsme vzpomínali na začátky souboru, u kterých Karel byl. Vzpomínky na zájezdy s Libínem-S:

Barcelona 1995

Kulturní osa plavební kanál - Růžový Vrch 1999

Jihočeský folklorní festival KOvářov 2000

Jihočeský folklorní festival KOvářov 2001

Zlatá stezka Prachatice 2001

Soumarská slavnost Grainet 2001

(Vloženo 31.08.2008 20:47)
HOŠTICKÉ DOŽÍNKY
Na pátek 15. srpna 2008 zorganizovalo JZD Hoštice u Volyně v areálu družstva dožínkové oslavy. Na dožínky byl pozván byl i folklorní soubor Libín-S z Prachatic. Příjezd do Hoštic byl poněkud komplikovaný, protože vesnice se již připravovala na velkolepou akci Stodola Michala Tučného, střed byl zacpán stánky, nebyl možný průjezd. Meteorologové nepředpověděli na páteční odpoledne pěkné počasí a tentokrát se strefili. Přeháňky se střídaly s deštěm, když nepršelo, začal lijavec, nebo alespoň mrholilo.

Dožínky Hoštice

Nad kravínem (bývalým) červený transparent se žlutými písmeny "NEJLEPŠÍ JZD V KRAJI", nejspíš stopy po natáčení filmů zdejšího rodáka Zdeňka Trošky Slunce, seno... Nad stodolou visí další krásný nápis "PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ BAVTE SE".

Nejlepší JZD v kraji

U stánků se platí hoštickým eurem, berou však i české koruny, kurs je 20 Kč za euro.

Hned v úvodu byl zrušen dožínkový průvod Hošticemi, prší. Vyzdobený žebřiňák zůstává pod střechou kravínu.

Krátce poté, co Libín-S nastoupil na pódiu, volá Helena Svobodová hospodáře - předsedu JZD Miroslava Daňhu: "Pane hospodáři, pojďte k nám!" Poté mu předala chasa (Katka, Honza a Líba) dožínkový věnec, se slovy: "Pane hospodáři, skončily žně, dovolte, abychom Vám předali dožínkový věnec. Pojďte s námi do kola a dovolte zábavu."

Předání dožínkového věnce

Hospodář v širokém kovbojském klobouku převzal věnec, dal dovolení k zábavě a šel dokola, přestože asi není žádným velkým tanečníkem. V tanci s ním se vystřídala všechna "libínská" děvčata včetně Heleny.

Hospodář v kole

Potom již začal program folklorního souboru Libín-S Bavorov, Hoši, Bába, Jarmark, Hospoda, Dozvuky. Zahrála i dudačka Milada Bejčková.

Bába

Jarmark

Dudačka Milada

Hospoda

Dozvuky

Tancovalo se, hrálo a zpívalo dost dlouho, samozřejmě v ústech vyschlo, tak Helena zavolala opět hospodáře s velkým džbánem v ruce a požádala jej, aby donesl něco piva. Hospodář Daňha za chvilku přinesl džbán s pěnivým mokem, který pak koloval souborem, hned bylo veseleji a líp se hrálo a tancovalo.

Hospodář Daňha přinesl džbán s pivem

Zahnání žízně

Tak pořad pokračoval tanečními písmy Plavci, Pantofle, Slepice, Slepice, Koně, Doudlebská, na úplný závěr pak tradiční rozloučení - V Prachaticích.

Plavci

Dřeváky

Slepice

Koně

Doudlebská

V Prachaticích

Více fotografií najdete zde.

(aktualice 16.08.2008 23:15)


VYSTOUPENÍ U SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU - KULTURNÍ OSA PLAVEBNÍ KANÁL

Folklorní sdružení Libín-S je již řadu let nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Každoročně vystupuje v rámci tohoto projektu na začátku plavební sezóny a zhruba v polovině srpna na Jeleních Vrších a koncem září u hraničního potoka Ježová.

V neděli 10. srpna 2008 se konala akce Kulturní osa plavební kanál. Ještě několik dní předem to vypadalo, že na vystoupení bude Libín-S sám. Ve středu 6. srpna 2008 u Ježové hrál dětský soubor Schwarzenberger Bläser, krátce potom následovalo telefonické pozvání Mag. Silberovi, tatínkovi jednoho z muzikantů, které bylo přijato.

"Libíňáci" byli skoro všichni na Jeleních Vrších už někdy kolem jedenácté, přijeli autobusem. Poslední dorazil Honza, přijel na kole. Nebývá u nás často k vidění krojovaný cyklista. Honza přijel v kroji.

Honza přijel na kole

Krátce po dvanácté zahájily program děti ze Schwarzenbergu, z vesnice z druhé strany kopce.

Děti ze Schwarzenbergu
Hned nato nastoupil na pódium Libín-S. Nejdříve provedli chlapi svoji "šéfovou", vedoucí souboru Libín-S Helenu Svobodovou, která příští týden oslaví významné životní výročí. Vašek s Jirkou ji přivedli k mikrofonu, přišel i Karel a společně prohlásili, že "Hynek jim řekl, že mají říct, že bude mít Helča narozeniny" (ve skutečnosti to bylo ale úplně jinak). Helena dostala kytice, dárky. Helena do darované obří číše nalila láhev becherovky a dala číši do kola, "co jste si navařili, to si taky vypijte!". Program pokračoval tanci Hoši, Bába a Dřeváčky.

Dřeváčky
Taky se zpívalo.

Písnička
U plavebního kanálu nemůže chybět taneční pásmo Plavci, které mělo právě na Jeleních Vrších premiéru před rokem.

Plavci

Plavci
Koně mají vždycky úspěch. Tentokrát byli tanečníci posilněni z číše, takže kousků s koněm bylo více.

Koně

Koně

Koně
Závěrem prvního bloku byla Doudlebská. Tanečníci pozvali na její konec i diváky.

Doudlebská

Doudlebská
Kapela Libín-S hrála po chvíli u horního portálu tunelu jako doprovod při vyprávění pohádek z obou stran Šumavy.

U horního portálu
Po plavení doprovázela vyprávění ještě jednou, tentokrát ve stodole domu č.p. 13.

Ve stodole
Program Kulturní osy se blížil k závěru. Na pódiu vystoupil opět Libín-S, první přišlo pásmo Hospoda, potom Slepice.

Slepice
Na rozloučenou přišly tradičně Prachatice.

Prachatice
Doznění bylo již pouze pro uzavřenou společnost souboru Libín-S. Hrálo, zpívalo, jedlo a pilo ve sklepě domu č.p. 13 na oslavu Helčiných narozenin.

Dozvuky

Dozvuky

(vloženo 12.08.2008 07:41)


HELENA OSLAVILA VÝZMAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Vedoucí folklorního souboru Libín-S Helena SVobodová oslavila 18. srpna významné životní jubileum.

Helena Svobodová se narodila 18. srpna v Českém Krumlově, který miluje, a který pokládá za nejkrásnější město světa, přestože již dlouho žije v Prachaticích. Vyrůstala v lásce rodiny, která to neměla lehké a která poznala hodně ústrků a šikanování bývalého režimu.

Od malička se věnovala pohybu, tanci a folkloru. Její rodiče jí vedli k lásce ke svému rodnému městu, k lidovému tanci, k lidovým tradicím. Dodnes má schovaný kroj, ve kterém bývala oblečená jako malá holčička. Helenina maminka uchovává několik starých lidových krojů, nejen českých, ale také kyjovský. Když v loňském roce uskutečnila Helena Svobodová jeden ze svých snů a připravovala na Jeleních Vrších výstavu lidových krojů, nejprve sáhla právě do skříní své rodiny, potom se obrátila na své přátele a známé.

Jako malá chodila Helena Svobodová "do baletu", poté i do folklorního kroužku.

Studovala na Střední pedagogické škole v Prachaticích, je absolventkou oborů učitelství mateřských škol a vychovatelství. Na škole chodila nejdříve do folklorního kroužku, když vzniknul folklorní soubor Libín, stala se jeho členkou. Po ukončení středoškolských studií nastoupila jako vychovatelka na internátu své "mateřské školy". Folkloru se nevyhnula ani děvčata v domově mládeže, kde Helena pracovala, mnoho z nich neprošlo pouze souborem Libín, ale po skončení studií i řadou dalších jihočeských folklorních souborů. S folklorním souborem Libín navštívila Helena Svobodová tehdejší Německou demokratickou republiku, tam byl Libín několikrát v duryňském Schmalkaldenu na folklorním festivalu, Sovětský Svaz, ale i Francii či Španělsko, četná vystoupení u nás doma byla samozřejmostí.

Helena Svobodová na Slavnosti Zlaté stezky 2003

Na přelomu let 1988 a 1989 vzniknul vedle souboru Libín, který pracoval při Střední pedagogické škole v Prachaticích, nový folklorní soubor Libín-S Prachatice. Helena Svobodová byla duší nově vzniklého souboru, který se institucionalizoval v roce 1992 jako občanské sdružení Libín-S Prachatice. Soubor přešel od jednotlivých tanců k inscenovaným tanečním pásmům, např. Jarmark, Hospoda, Dozvuky a v poslední době Plavci. Helena je vedoucí souboru, vede i taneční složku. Choreografii nových pásem připravila Helena Svobodová.

Helena Svobodová na Jihočeském folklorním festivalu v Kovářově 2007

Folklorní soubor Libín-S vystupoval doma i v zahraničí. V cizině to bylo v Rakousku, Německu, Itálii, Maďarsku a Španělsku (na Kanárských ostrovech a v Katalánsku). Téměř pravidelně se lze potkat s folklorním souborem Libín-S na folklorním festivalu v Kovářově či na selských slavnostech v Holašovicích, jen málokdy chybí na slavnostech Zlaté solné stezky v Prachaticích. Již řadu let vystupuje Libín-S u Schwarzenberského plavebního kanálu, v posledních letech je folklorní sdružení Libín-S Prachatice nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. S folklorem jižních Čech seznamuje folklorní soubor Libín-S Prachatice i přijíždějící turisty.

Helena Svobodová při instalaci výstavy krojů na Jeleních Vrších v roce 2007

Folklorní sdružení Libín-S je dlouholetým členem Folklórního sdružení České republiky, od roku 2002 členem Jihočeského folklórního sdružení, v červenci 2006 také Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Helena Svobodová zastupuje folklorní sdružení Libín-S na valné hromadě Jihočeského folklorního sdružení i při jednáních s představiteli Folklorního sdružení Libín-S. V roce 2006 se zúčastnila jako jeden z hostů zasedání výboru Mezinárodní asociace plavců a vorařů v saském Muldenbergu, v roce 2008 pak mezinárodního setkání plavců a vorařů v aragonské Boltani na španělské straně Pyrenejí, tak plného lidových krojů a zvyků nejen aragonských, katalánských, baskických, ale také francouzských, německých, rakouských, finských, slovinských a dalších.

Helena Svobodová s Angelem Portetem, prezidentem Mezinárodní asociace plavců a vorařů, a Hynkem Hladíkem v aragonské Ainse

U Schwarzenberského plavebního kanálu začala Helena Svobodová spolu s rakouským vypravěčem Helmutem Wittmannem vyprávět pohádky z obou stran Šumavy. Jejich vyprávění dělala radost českým a rakouským dětem nedaleko Schwarzenberského plavebního kanálu u hraničního potoka Ježová / Iglbach či na Jeleních Vrších, ale také v hornorakouské Solné komoře v Grünau im Almtal, na lodi na jezeře Traunsee u Gmundenu a v Traunkirchenu, při setkání dudáků v Kremsmünsteru či na literárním festivalu ve Welsu. Byla potom při vzniku Česko-rakouského pohádkového sdružení.

Helena Svobodová s Helmutem Wittmanem na Jeleních Vrších 10.05.2008 vypráví pohádky z obou stran Šumavy

Oslavou narozenin Heleny Svobodové bylo i folklorní setkání a vyprávění pohádek při akci Kulturní osa plavební kanál 10. srpna 2008 na Jeleních Vrších v rámci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Helčo, všechno nejlepší k narozeninám Ti přejí "Libíňáci" i všichni další, kteří Tě mají rádi!

(aktualizace 11.08.2008 22:14)


BYLI JSME V JÁMĚ!
Ne nespadli jsme do nějaké jámy. Obec Mičovice byla již po šesté organizátorem hudebního festivalu Pod lípou v Jámě. První den, pátek 18.července byl věnován rocku, v sobotu odpoledne a večer zněly lidové melodie.

Znak obce Mičovice

Folklorní soubor Libín-S Prachatice byl pozván na otevření sobotního odpoledne. Tancovali jsme opravdu pod mohutnými starými lípami, diváci utvořili velmi prima atmosféru na jámské návsi.

Jáma
Na programu byly tyto písničky a tance:
- Bavorov
- Hoši + Bába

Hoši
- Dřeváčky

Dřeváčky
- písnička: K Budějicům cesta
- Plavci

Plavci
- písnička: V Libíně je hezky
- Hospoda

Hospoda
- Martin
- písnička: Když jsem šel okolo
- Slepice

Slepice
- písnička: Hej čuču
- Koně

Koně
- V Prachaticích

V Prachaticích
Na tanečnících bylo vidět, že je tancování moc baví, bylo to poznat na jejich výkonu i na aplausu.

Poté, co poděkovali "libíňáci" při melodiích závěrečné skladby za potlesk, moderátorka sobotního programu Vyzpovídala před mikrofonem vedoucí souboru Libín-S Helenu Svobodovou, plavební ředitel a manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu Hynek Hladík pozval na nejblžší akce projektu, především na neděli 10. srpna na Jelení Vrchy, kdy se bude nejen zpívat a tancovat, ale také vyprávět pohádky z obou stran Šumavy, i plavit dříví. Pozvánka zazněla i na nedělní ukázku plavení dříví 20. července na Jeleních Vrších, na závěr plavební sezóny na česko-rakouských hranicích u Ježové.

Krátce potom požádal o interwiew Helenu Svobodovou redaktor Českého rozhlasu Václav Malina.

Interwiew
Po Libínu-S hrály dechové hudby Tůfaranka, Doubravanka, Podhoranka z Trhových SVinů, Malá muzika Nauše Pepíka, Šumavanka Václava Rožbouda a Vitějičanka.

Festival skončí až dnes večer. Přímý přenos z festivalu je možné sledovat na internetové adrese www.micovice.cz, kde bude záznam festivalu ke stažení.

(aktualizace 19.07.2008 21:00)
JIHOČESKÉ FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ SE BUDE PREZENTOVAT V DOLNORAKOUSKÉ VITORAZI (WEITRA)

Do naší e-mailové korenspondence přišly VolklskulturNewsletter s informacemi o letních slavnostech v Dolních Rakousích.

Mne zaujala informace o akci "Na dobré sousedství / Auf gute Nachbarschaft", která se koná v neděli 20. července od 13:30 na Radničním náměstí / Rathausplatz ve Vitorazi / Weitra.

Ve Vitorazi se v centru města každoročně koná dvoudenní pivní slavnost. Letos se ve spolupráci Jihočeského folklorního sdružení a VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH rozšiřuje o mezinárodní jihočesko-dolnorakouskou akci, při které české a dolnorakouské folklorní skupiny předvedou na Radničním náměstí svůj taneční repertoár.

S bližšími informacemi se nepochlubilo vedení Jihočeského folklorního sdružení (celkem pochopitelně) na svých internetových stránkách www.jfos.cz, já jsem je našel na rakouských webových stránkách www.bierkirtag.weitra.biz.

V neděli 20. července od půl druhé začne akce "Na dobré sousedství / Auf gute Nachbarschaft" - lidová kultura bez hranic s tímto programem:
- zahájení - přivítání starostou Wernerem Himmerem a zástupcem Jihočeského kraje, představení projektu Jihočeského folklorního sdružení a VOLKSKULTUR NIEDERÖSTERREICH
- vystoupení Národopisného souboru Doudleban
- vystoupení Volkstanzgruppe Litschau
- představení Měšťanského pivovaru Strakonice NEKTAR
- vystoupení Blaťáckého souboru Ševětín
- Jihočeská řemesla a informace o Jihočeském kraji
- vystoupení Volkstanzgruppe Grossglobnitz
- vystoupení Jihočeského folklorního souboru Kovářovan
- společný tanec

Možná Vás zaujala malinká poznámka v závorce, když jsem psal o tom, že na stránkách www.jfos.cz není o akci ve Vitorazi ani zmínka, natož, aby bylo napsáno, které soubory tam jedou. Jihočeské folklorní sdružení 22 členských souborů, výbor JFoS má pět členů - předseda Milan Škoch (Jihočeský folklorní soubor Kovářovan a Dětský folklorní soubor Kovářovánek), místopředsedkyně Kateřina Holá (Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice), členové: Mirka Dürnfelderová (Národopisný soubor Doudleban), Jan Hattan (Folklorní soubor Libín Prachatice) a Petr Pokorný (Blaťácký soubor Ševětín, resp. též Blaťáček Ševětín). Jihočeské folklorní sdružení bude ve Vitorazi reprezentováno třemi soubory, to je 13,6 % všech 22 členských souborů, ale soubory z nichž jsou členové výboru budou zastoupeny 60 % (resp. 42,8 %, jestliže bereme, že dva ze členů výboru reprezentují každý dva soubory).

Bohužel tato matematika ve mně vzbuzuje dojem, že si akci ve Vitorazi "přihráli" vystoupení v Rakousku členové výboru pouze svým souborům. Navíc, výbor ani nenabídnul tuto akci členským souborům.

Když se mezi aktualitami na této stránce vrátíte na aktualitu z 18.02.2008, zjistíte, že předseda JFoS nabídnul možnost účasti na Waldviertelské lidové slavnosti 06.07.2008 v Großschönau. Na nabídku jsme předsedovi JFoS odpověděli, že ji přijmeme pouze v případě, že bude uhrazena hostitelem doprava, stravování a nápoje. Předseda JFoS vzal naše stanovisko na vědomí.

Autor poznámky: Hynek Hladík

(vloženo 16.07.2008 17:36)
LIBÍN-S BYL NA OSLAVÁCH ZÁPISU HOLAŠOVIC DO SEZNAMU UNESCO
Libín-S, jako tradiční účastník holašovických Selských slavností, byl pozván na vystoupení na oslavách zápisu Holašovic do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO 27. června 2008. Oslav se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník spolu se starostou obce Jankov-Holašovice Jaroslavem Jílkem, občané Holašovic a okolí a osobnosti, které se zasloužily před deseti lety o zápis.

Holašovice
Certifikát o zápisu má datum 05.12.1998, ale oslavuje se přece jenom lépe nyní, na začátku léta.

Pozvánku na oslavy ze stránek www.holasovice.eu najdete zde.

Vlastní program oslav byl zahájen v Holašovicích již ve 13:00 hodin - to byli slavnostně přivítáni hosté, folklorní soubor Libín-S přijel ve dvě hodiny po poledni.

Holašovice
Na vystoupení Libínu-S přijel poprvé i nejmladší člen souboru - Tomášek Dvořák, překvapivě však nebyl v lidovém kroji. Jeho kočárek byl označen královskou korunkou a speciální státní poznávací značkou TOMÁŠEK, v její levé části byl na modrém pruhu příslušnosti k Evropské unii CZ, v pravé části číslice 21 11 07 symbolizovaly jistě Tomáškovo narození.

Holašovice

Holašovice

Na severním vstupu do návsi stály dvě hostesky v jihočeských lidových krojích a rozdávaly příchozím koláčky a zelňáky (ty měly na sobě logo Holašovic).

Ještě před vystoupením stačili "Libíňáci" oběhnout některé stánky, koupit si pivko či něco dobrého.

Holašovice
Na krásné holašovické návsi byla sice dvě hlavní pódia, podobně jako to bývá na Selských slavnostech, které se v Holašovicích konají pravidelně v červenci, ale bylo daleko volněji, bylo daleko méně stánků a také návštěvníků. Folkloru bývá zasvěceno dolní pódium, na něm hrál, zpíval a tancoval Libín-S, na horním hrála dechovka z Táborska.

Libín-S vystoupil v prvním programovém bloku o půl třetí. "Libíňáci" pro něj připravili již tradičně úspěšná pásma "Hoši", "Bába", "Dřeváčky", "Plavci" (v tomto tanci si udělala svoji premiéru Líba, tancovala s chlapy s klobouky a s plavebními háky). Na závěr přišla "Doudlebská".

Holašovice
Po folklorním vystoupení zasadili společně lípu hejtman Zahradník spolu se starostou Jílkem.

Holašovice

"Libíňáci" využili přestávky k doplnění tekutin ve formě budějovického piva, které pomohlo i k veselejší náladě.

V druhém programovém bloku od čtyř hodin bylo vidět, že všechny tancování baví, po skončení zaznělo mezi členy souboru, že bylo to vidět. Na řadu vedle písniček přišli i "Huláni", "Slepice", "Koně", na závěr přišly "Prachatice".

Holašovice
To už se chystal další významný okamžik obce Jankov-Holašovice - vysvěcení obecního praporu. Folklorní soubor Libín-S Prachatice, aby přizpůsobil potřebám svého nejmladšího člena, byl na odchodu.

Holašovice
(Aktualizace 28.06.2008 06:46)


ZA ROK BY K PLAVEBNÍMU KANÁLU MOHLI PŘIJET I SLOVÁCI
Hynek Hladík, který byl ve Zvolenu pro výstavu fotografií prachatického Fotoklubu F2,8 Detaily světa - Svět detailů po jejím skončení na zvolenském zámku, jednal v družebním městě i s vedoucím oddělení kultury na zvolenské radnici Robertem Vasilem. Předběžně se dohodli, že v příštím roce by k plavebnímu kanálu mohl přijet některý ze zvolenských folklorních souborů, pravděpodobně folklorní soubor Železničiarov Marina, na oplátku folklorní soubor Libín-S by mohl vystupovat ve Zvolenu a okolí.

Znak města Zvolen

(vloženo 27.06.2008 06:13)


ZÁSTUPCI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ LIBÍN-S SE VRÁTILI ZE šPANĚLSKA
V aragonské obci Boltaňa na španělské straně Pyrenejí se od čtvrtka 15. do neděle 18. května konalo mezinárodní setkání plavců a vorařů. Pořádal je Spolek vorařů z oblasti Sobrarbe. Za folklorní sdružení Libín-S Prachatice se jej zúčastnili Helena Svobodová a Hynek Hladík.

Helena a Hynek na zahajovacím večeru


Proč jeli zástupci folklorního sdružení Libín-S na setkání plavců a vorařů do Španělska? Co má společného folklorní soubor s plaveckou tradicí?

Folklorní sdružení Libín-S je od roku 2006 členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Hlavní aktivitou folklorního sdružení Libín-S je v posledních letech hranice překračující projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, kterým navazujeme na život a práci plavců přicházejících z českého vnitrozemí k plavebnímu kanálu či k řece Grosse Muehl, aby nejen velmi tvrdě pracovali, ale večer aby se bavili, zpívali, hráli, tancovali. Právě spojení kulturních tradic s tradicí práce při dopravě dřeva po vodě jsou nosnými myšlenkami Mezinárodní asociace plavců a vorařů.

Jak často se mezinárodní setkání plavců a vorařů konají?

Až do roku 1998 se konala mezinárodní setkání každoročně. Dále bylo dohodnuto, že se mezinárodní setkání plavců a vorařů budou konat pouze každý druhý rok, aby byla umožněna účast většího množství členů. V letech, kdy se nekonají mezinárodní setkání, koná se valná hromada Mezinárodní asociace plavců a vorařů, které se zúčastní po dvou členech z každého spolku. Přesto však jsou delegáti jednotivých spolků doprovázeni řadou dalších členů, pro které je vždy připravován program na dobu zasedání valné hromady. Dá se tedy říct, že každé dva roky je velké setkání, mezi nimi jsou plavecká setkání menší.

Jaký Vás ve Španělsku čekal program?

Na mezinárodní setkání plavců a vorařů na řece Cinca na aragonské straně Pyrenejí se sjelo celkem zhruba 300 zástupců z 27 plaveckých a vorařský spolků z řady zemí Evropy. Středem dění byla vesnice Boltaňa s velkým hotelem v bývalém klášteře. Krátce po příjezdu přivítal před hotelem mužský folklorní soubor Paloteao z Boltani svými tanci s holemi.

folklorní soubor Paloteao

V pátek ráno čekalo delegáty spolků zasedání valné hromady Asociace. Valná hromada projednávala zprávu prezidenta Angela Porteta z Katalánska o činnosti asociace, vzala na vědomí informaci o hospodaření. Revizní zprávu přednesl Hynek Hladík z České republiky. Valná hromada projednala přijetí dvou nových členů, oba nové členské spolky jsou ze Španělska. Akadiusz Drulis z Polska informoval o přípravě příští valné hromady v Polsku a jejím doprovodném programu. Jednalo se i o dalších možných členských spolcích. V Polsku na Dunajci je spolek vorařů se 700 členy, z toho 500 aktivními voraři, kteří na vorech vozí turisty po Dunajci. Stejně je tomu i na slovenské straně Pienin. K tomu se rozvinula rozsáhlá diskuze, jsou tito voraři čistě podnikateli, splňují podmínky případného přijetí do Asociace? Hynek Hladík informoval o práci slovenských lesníků a jejich přátel z Banské Bystrice a okolí na vodním korytě Rakytovo, o plavení dřeva na tomto korytě. Prezident Angel Portet požádal Hynka Hladíka, aby se se slovenskými přáteli spojil a jednal o jejich možném členství v Asociaci.

valná hromada Asociace

Pro ostatní účastníky mezinárodního setkání byl přichystán v době zasedání valné hromady program, mohli se na raftech vydat na řeku Cinca, nebo navštívit národní park Ordesa y Monte perdido. Řadu ale odradilo deštivé počasí. Ti, co se vydali na raftech na tom byli možná lépe, než Ti, co jeli do hor, byli vybaveni neoprenovými oděvy, zůstali tedy relativně suší, přes jízdu po peřejích řeky.

Odpolední oběd byl ve vesnici Laspuňa vysoko nad řekou Cinca.

Večerní program se odehrával ve vesnici Escalona. Součástí večerního programu bylo i tradiční předávání dárků - prachatičtí vezli svým hostitelům džbán z hrdějovické keramiky, obrazovou knihu o jihočeském kraji a řadu propagačních materiálů o jižních Čechách (poskytl je Krajský úřad Jihočeského kraje). Večerní posezení se protáhlo hodně přes půlnoc.

předávání dárků

Vrcholem celého setkání v Pyrenejích byla sobota. Většina účastníků nestihla ranní mši na břehu řeky Cinca, kterou sloužil biskup z Barastro-Monzónu, večer byl únavný a končil nad ránem. Téměř všichni však se přijeli podívat na plavbů vorů "nabatas" na řece Cinca. Posádky sedmi vorů byly mezinárodní, vedle místních byli na vorech Katalánci, Baskové, Němci, halasní Italové, Slovinci.

vory na řece Cinca

Aragonci si ještě museli před vyplutím upevnit široký modrý pás látky kolem pasu.

na voru

Na cestu měli na každém voru koženou nádobu s červeným vínem i velkou porci sušené šunky. Na konzumaci však po odplutí nebylo moc času. Cinca je divoká horská řeka, která sebou nese velké množství štěrku, který se místy usazuje, vytváří ostrovy, větší kameny v korytě peřeje, koryto se stále mění, takže ani dobrá znalost řeky neznamená, že se dá jet na slepo.

vory na řece Cinca

Některé z vorů na své 11 kilometrové cestě uvízly na mělčině, dalo hodně práce je uvolnit k další plavbě.

vory na řece Cinca

Když všech sedm vorů dorazilo do Ainsy, začal průvod účastníků od řeky Cinca na překrásné historické náměstí městečka Ainsa vysoko nad řekou. V průvodu šly jednotlivé plavecké spolky, jejichž členové byli většinou oblečení do národních krojů či tradičních plaveckých oděvů. Do průvodu se seřadily zhruba tři stovky plavců a vorařů z Aragonska, Baskicka, České republiky (vedle dvojice z folklorního sdružení Libín-S i tři desítky Vltavanů ze spolků Davle, Praha, Purkarec a Štěchovice), Finska, Francie, Katalánska, Německa, Polska, Rakouska a Slovinska.

Angel Portet z Katalánska

Baskové z Navarry

Francouzi z pohoří Jura

Italové, Baskové, Slovinci

Aragonci se šunkou a vínem

Po obědě v Ainsa začalo folklorní vystoupení. První přišla na řadu folklorní skupina Biello de Sobrarbe, muže bylo možné dopoledne vidět na vorech. Skupina dostala neoficiální a neformální pozvání ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu na jaře příštího roku.

Biello de Sobrarbe

Biello de Sobrarbe

Biello de Sobrarbe

Další nastoupili na palubovku haly členové skupiny La Val d´Hecho. Kroje napovídaly, že skupina je z bohatšího kraje, než ta první.

La Val de Hecho

La Val de Hecho

Pro řadu účastníků byla folklorní vystoupení posledním bodem programu setkání. Řada odlétala brzy ráno z Barcelony či Zarragozy, takže přišli o večerní program v Laspuni.

Ono to vlastně bylo velké folklorní setkání, spousta krojů, tance, písničky, muzika, dokonce i dudy!

To hlavní, co všechny účastníky spojovalo byly právě tradice starých řemesel, ale taky lidová hudba a tanec.

Kdy a kde bude příští setkání?

Za rok se koná valná hromada v Polsku, pod Karpaty. Počítá se s účastí asi 200 osob. Předpokládám, že my budeme mezi nimi, třeba nepojedeme jen ve dvou!

Nebude někdy Libín-S tím, kdo pozve své přátele plavce a voraře?

My jsme jednak pozvali, zatím neoficiálně, folklorní soubor Biello de Sobrarbe k plavebnímu kanálu příští rok na jaře, soubor La Val de Hecho na rok 2010. Hlavní pozvání však zaznělo na rok 2013, kdybychom chtěli zorganizovat mezinárodní setkání na Šumavě. Zbývá nám již jen pět let!

Tak, ať žije plavení!

(vloženo 23.05.2008, 10:39)
DESÁTÁ NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA
V sobotu 10. května 2008 bylo dopoledne nebe nad Jeleními Vrchy na Šumavě skoro vymetena. Nejen počasí, ale také prodloužený víkend přilákaly na Šumavu tisíce cyklistů, pěších turistů. Nemálo se rozhodlo jet právě na Šumavu na zahájení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu, které připravily folklorní sdružení Libín-S Prachatice spolu s rakouským Tourismusverband Böhmerwald, Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, obcí Nová Pec a Rakouským kulturním fórem v Praze.

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Na úzké silničce z Nové Pece panoval již od dopoledne nezvyklý ruch, přijížděly desítky, možná stovky aut, ale také mnoho set cyklistů. Parkoviště u tunelu na Jeleních Vrších se kolem poledního zcela zaplnilo, auta byla odstavována podél silnice na Jeleních Vrších, později i u chaty Střední lesnické školy v Písku.
Šmolkově modré nebe, zářící sluníčko. U domu č.p. 13 na Jeleních Vrších plápolaly ve větru tři vlajky, Českou Vlajku a vlajku Evropské unie zná každý, ale co ta třetí, se čtyřmi modrými a čtyřmi bílými vodorovnými pruhy. Někdo řekl, to je bavorská vlajka, jiný hádal řeckou, další řekli, že netuší. Modro bílá vlajka je vlajkou schwarzenberskou. Předkové současného českého ministra zahraničí Karla Jana Schwarzenberga postavili na Šumavě plavební kanál, který se tak hluboko zapsal do historie života lidí a vůbec krajiny na česko-rakousko-bavorském trojmezí.

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Krátce před polednem, s lehkým zpožděním otevřely melodie folklorního souboru Libín-S a přivítací projevy vedoucí folklorního souboru Libín-S Heleny Svobodové a plavebního ředitele Hynka Hladíka. Protože letošní plavební sezóna je již desátá v novodobé historii plavebního kanálu, došlo již na začátku i na slova díků těm, kteří se zasloužili za oživené tradice na Schwarzenberském plavebním kanálu.Starostka Věra Lavičková předala předsedovi rakouského spolku SUNNSEITN Gotthardovi Wagnerovi v souladu se smlouvou o pronájmu skulptury Davida Svobody Strážce / Waechter roční nájemné ve výši jednoho parohového knoflíku. Potom již prohlásil plavební ředitel Hynek Hladík slavnost začátku plavební sezóny za zahájenou.

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Na pódim nastoupili nejprve muzikanti a tanečníci folklorního souboru Libín-S Prachatice. V pásmu písní a tanců došlo i na Plavecký tanec s plavebními háky. Před jednou hodinou je vystřídala skupina Uhrfahrener Aufgeiger z Horních Rakous vedený Gotthardem Wagnerem.

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Zhruba v okamžicích, kdy začínali hrát Rakušané, zazněla u horního portálu tunelu první pohádka v podání Heleny Svobodové z Prachatic a Helmuta Wittmanna ze Solné komory.
O druhé hodině po poledni přečetl plavební ředitel Hynek Hladík svůj první letošní plavební rozkaz, pak již plavci, kterých přišlo nepočítaně, většinou však bez plavebního nářadí, vhodili na hladinu plavebního kanálu první klády, po nich i polena. Začala tak první ukázka plavení dříví desáté novodobé plavební sezóny.
Když se vraceli plavci i divíci od potoka Hučice, vyprávěly se další pohádky, tentokrát ve stodole domu č.p. 13. Především menší děti seděly a napjatě poslouchaly. Jedna z pohádek byla opravdu známá - Hrnečku vař, i Helmut, který česky neumí, ale název pohádky řekne i česky. A jak Helmut cestoval takový kus cesty až ze Solné komory, jel přes vesnici, kde teklo tolik kaše, z okna domečku, na silnici, sedláci, když jeli z pole domů, museli se tou kaší prokousat, tak nabral taky trochu kaše pro děti na Jeleních Vrších, aby mohli tu dobrou kaši ochutnat. Ta byla, jako mandle!

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Závěr odpoledne byl opět s lidovou muzikou, nejdřív si spolu zahráli kapela Libín-S spolu s rakouskými muzikanty, potom hrál, zpíval a tancoval soubor Libín-S.

Zahájení sezóny na Jeleních Vrších

Desátá novodobá plavební sezóna začala!
(vloženo 22.05.2008, 21:53)


PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR v letech 2008-2012
Výbor FOS ČR na svém zasedání 18.04.2008 projednal návrh Programu činnosti FOS ČR v letech 2008-2012, který by měla projednat X. valná hromada FOS ČR ve dnech 26.-27.04.2008.

1) Utvářet a rozvíjet vztah dětí, mládeže i dospělých k dědictví národní lidové kultury a získávat je k hledání možností jeho současného pokračování. Formovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v tvůrčím zpracování lidové hudby, zpěvu a tance. Posilovat výchovné poslání folklorních souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů, rovněž na folklorních slavnostech a festivalech.

2) Usilovat o rozvoj odborných a metodických znalostí a zkušeností vedoucích souborů a jejich členů. Ve spolupráci s odbornými institucemi a předními odborníky v oblastech etnografie a folkloristiky zvyšovat jejich znalosti lidové kultury Čech, Moravy a Slezska a další vědomosti a dovednosti, potřebné pro vedení souborů.

3) Podporovat další rozvoj lidových slavností, mezinárodních folklorních festivalů a dalších folklorních aktivit jako nejvýznamnější možnosti pravidelné veřejné prezentace výsledků práce folklorních souborů a zajímavých cílů cestovního ruchu. Dále rozvíjet systém informací o folklorních aktivitách, hledat a využívat možnosti vytváření turistických produktů jako možných zdrojů posilování ekonomické stability sdružení a jeho členských subjektů.

4) Podílet se na propagaci lidové hudby, zpěvu a tance jako významných součástí národního kulturního dědictví a jejich pokračování v současných podmínkách. K tomu využívat webové stránky sdružení, časopis Folklor, spolupráci s mediálními partnery, tradiční i nové publikace a nosiče pro členskou základnu a veřejnost.

5) S využitím členství FoS ČR v mezinárodních organizacích IOV, CIOFF a IGF vést soubory a jejich členskou základnu k poznávání folkloru a lidového umění jiných zemí (zejména Slovenska a dalších partnerských zemí Evropské unie). Podporovat navazování a prohlubování přátelství, vzájemné návštěvy a výměnné pobyty souborů.

6) Podporovat zkvalitnění a rozvoj činnosti regionálních folklorních sdružení a ve spolupráci s nimi podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturním a veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů sdružení.

7) Vést kroky k vytvoření ekonomicky silného a stabilního sdružení jako partnera – příjemce dotací a grantů poskytovaných státními institucemi a EU. Podílet se na získávání finančních prostředků pro jednotlivé festivaly, regionální sdružení i soubory. Získávat státní orgány, samosprávu a spolupracující organizace pro jejich podporu. Pomáhat členským souborům a festivalům v řešení autorsko-právních problémů, pojištění, materiální pomoci a zajištění dalších členských výhod.

8) Pravidelně pořádat a spolupořádat:
- regionální a krajské přehlídky dětských folklorních souborů,
- 56 lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
- regionální přehlídky cyklu Prameny,
- celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, společné koncerty vybraných účastníků soutěží
„Zpěváček“ a „Slávik Slovenska“ a koncerty významných zpěváků a hudebníků,
- Mezinárodní folklorní festival „Pražský jarmark“,
- Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“,
- setkání vedoucích členských folklorních souborů se vzdělávacím zaměřením,
- národní krojový ples FoS ČR.

Výbor každoročně upřesní program na následující rok a zveřejní ho v informačních materiálech sdružení.

(vloženo 19.04.2008 10:42)


X. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR
V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor X. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 26. - 27. dubna 2008 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9, Náměstí OSN/ Freyova ul. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých čtyřech letech, přijmout programové zaměření činnosti na další období a zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a kontrolní komisi.

Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast maximálně dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2008 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou. Členové sdružení mohou navrhnout kandidáty do výboru a kontrolní komise na další období.

Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 26. dubna 2008 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. V neděli budou pro účastníky připraveny vzdělávací semináře: a) propagace folklorních aktivit v mediích, b) dětské folklorní aktivity, c) dotace a finanční zajištění činnosti souborů. Ubytování a stravování je zajištěno přímo v Clarion Congress Hotel Prague. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí Kč 500,-. Při ubytování na 2 noci činí poplatek Kč 750,-, bez ubytování Kč 250,-. Částky jsou splatné předem na adresu nebo číslo bankovního účtu sdružení (50631-011/0100). Při platbě bankovním převodem zašlete prosím na adresu FoS ČR avízo o platbě. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR (FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1) nejpozději do 7.4. 2008.

Jednání výboru, kontrolní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 25. dubna 2008 v 19,00 hodin v Clarion Congress Hotel Prague.

Nejpozději do 1.4. 2008 bude na adrese www.folklornisdruzeni.cz zveřejněn návrh programu činnosti sdružení na léta 2008 - 2012, ke kterému je možné předem zasílat připomínky a pozměňující návrhy.

Jiří Pokorný v.r., tajemník FoS ČR, Zdeněk Pšenica v.r., předseda FoS ČR

(vloženo 18.02.2008 22:37)


NABÍDKA NA VYSTOUPENÍ V DOLNÍCH RAKOUSÍCH A NAŠE ODPOVĚĎ
Od předsedy Jihočeského folklorního sdružení přišla nabídka na vystoupení v dolnorakouském Großschönau na 27. Waldviertelské lidové slavnosti, která se koná 6. července 2008 jako součást Mezinárodních hudebních slavností v době od 14:00 do cca 17:00 hodin. Součástí je slavnostní průvod na zahájení. Folklorní soubor Libín-S by měl mít jedno 15 minutové vystoupení, cestovali bychom tam cca 1,5 - 2 hodiny (cca 100 km).

Großschönau

Bližší informace o Waldviertelské lidové slavnosti se ještě na stránkách obce Großschönau či Volkskultur Niederösterreich doposud neobjevily. Obec Großschönau leží v jižní části okresu Gmünd.

V Großschönau mají folklorní soubor Volkstanzgruppe Großschönau, který byl založen v roce 1969 a má 13 tanečních párů, hudební doprovod tvoří akordeon. Chlapi nosí kožené kalhoty, ženy byly dříve oblečeny do gmündského slavnostního kroje, teď nosí badenský všední kroj. Na zkoušky se soubor schází 2x týdně (!!!). Od roku 1993 chlapi tančí také Schuhplattlertanz, původně pocházející z Bavorska či z Tyrol, který my jsme přeložili jako pleskačky. Volkstanzgruppe Großschönau vedou paní Elfe Spitaler s Markusem Wagnerem.

Vedle toho je v Großschönau zhruba 50 členná krojovaná mládežnická kapela Jugendtrachtenkapelle Großschönau, která má řadu ocenění, v loňském roce získala např. čestnou cenu dolnorakouského zemského hejtmana ve stříbře. Pro členy folklorního sdružení Libín-S Prachatice, jehož předsedou je Václav Tomášek, může být zajímavé, že nějaký čas byl předsedou zdejší mládežnické kapely Josef Tomaschek.

Vystoupení jihočeského souboru má být součástí projektu Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich: V současnosti je dohodnuto, že hostujícímu souboru bude zajištěno stravování, v případě schválení projektu i doprava.

Na nabídku jsme předsedovi JFoS odpověděli, že ji přijmeme pouze v případě, že bude uhrazena hostitelem doprava, stravování a nápoje. Předseda JFoS vzal naše stanovisko na vědomí (viz e-mail ze dne 18.02.2008).

(aktualizace 18.02.2008 21:46)


FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE DĚKUJE!
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE děkuje všem partnerům a sponzorům za pomoc při financování činnosti v roce 2007, především projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Folklorní sdružení Libín-S
PŘIŠLA NÁM VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Přišla nám vánoční a novoroční přání od Zdeňka Pšenici, předsedy Folklorního sdružení ČR, od manželů Milana a Pavly Škochových, z Jihočeského folklorního sdružení, od Jaromíra Jermáře, senátora, Hany Wernerové, z Folklorního sdružení ČR, od Františka Nedbala ze spolku Vltavan Purkarec, od Vladimíry Semšové, majitelky hotelu Maxant ve Frymburku, z Informačního střediska Stožec Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, od Angela Porteta, prezidenta Mezinárodní asociace plavců a vorařů, od Pavla Sarauera, lidového řemeslníka z Horní Plané, André Nyssena z Belgie, od Bratrstva Sv. Mikuláše vorařů od řeky Lue (La confrérie Saint Nicolas des Radeliers de la Loue), od vorařů od francouzské řeky Durance, od Andrého a Marie Claude Julliardových, francouzských etnologů a od plavců od řeky Drávy ze Slovinska. Zde je několik přání: (aktualizace 18.01.2008 22:20)


WEBOVÉ STRÁNKY FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR V NOVÉM
Folklorní sdružení ČR má nové webové stránky, najdete je na adrese www.folklornisdruzeni.cz a časem bude platit i adresa www.fos.cz . Stránky jsou ještě ve vývoji, ale dají se již prohlížet. Informace o našem folklorním sdružení Libín-S najdete na www.folklornisdruzeni.cz/libin-s, svoji stránku má i projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. (vloženo 08.01.2007 07:48)


ZA LIDOVÝMI ZVYKY DO HORNÍCH RAKOUS
Vypravili jsme se za lidovými zvyky k sousedům. V pátek 04.01.2007 jsme potkávali v Aigenu a jeho okolí, tedy nedaleko od Schwarzenberského plavebního kanálu, skupiny tříkrálových koledníků.

Tříkrálovská koleda

O víkendu jsme se vydali do okolí hornorakouského jezera Traunsee, kde se v předvečer svátku Svatých Třech králů konají běhy zvonkařů - Glöcklerläufe.

Historie tohoto lidového zvyku sahá někam do šerého dávnověku. Běh zvonkařů byl popsán v roce 1890 v hornickém městě Ebensee ležícím na jižním konci jezera Traunsee, je však jistě mnohem starší. Z Ebensee se rozšířily běhy zvonkařů nejprve do 30 obcí v okolí, později i mnohem dál. Zvonkaři nosí dodnes bílý oděv, stejně jako horníci dolující sůl v Ebensee, na opasku mají na zadku přivázaný velký kravský zvonec, mnohdy zvonců několik. Původně měli všichni běžci začerněné obličeje. Později zvonkařům přibyly na hlavy obrovské svítící čepice - spíš velikánské lampiony. Svící čepice - německy Lichterkappen jsou 50 - 60 cm vysoké, mnohdy ale mnohem vyšší "koruny" různých tvarů. Na dřevěné konstrukci, ve které jsou uvnitř umístěné při běhu hořící svíčky, je natažen jemný pomalovaný papír. Výzdoba vychází především z křesťanské symboliky, na čepicích jsou ale vidět např. symboly různých řemesel. Světlo v čepici má připomínat slunce a slunovrat. Má přinést světlo a radost do každé domácnosti, stejně jako dobrou úrodu na polích. Výroba jedné čepice těžké 5 až 10 kg zabere i několik desítek hodin. Skupiny běžců, které musí mít vždy lichý počet, vyrážejí obvykle z jednotlivých osad rozesetých na svazích hor. V přítmí večera je pak zdálky slyšet zvuk zvonců při běhu, na mnoho kilometrů je vidět řádky svítících čepic, jak běžci běží od jednoho domu ke druhému. Ve dvoře, nebo před domem před obyvateli domu udělají běžci vždy tři kolečka, tzv. Kranzl čili věnečky. Běžci vypijí svařené víno nebo punč, snědí chleba se sádle, zkontrolují, zda hoří všechny svíčky, rozloučí se hlasitým zvoněním, a běží k dalšímu domu.

Největší slavnosti běžců - zvonkařů jsou stále v Ebensee, kde jsou každoročně stovky zvonkařů, můžete se s nimi setkat ale i v dalších obcích kolem jezera Traunsee - v okresním městě Gmundenu, v romantickém Traunkirchenu, v Altmünsteru, známém spíš první SOS dětskou vesničkou na světě, ale také v Bad Ischlu, ale také ve štýrských či solnohradských městech a vesnicích.

My jsme jeli nejprve do Altmünsteru, abychom viděli příjezd Třech králů i byli při vyprávění pohádek, ale také poprvé potkali zvonkaře.

Helmut

Prvního, koho jsme v Altmünsteru potkali, byl náš kamarád Helmut Wittmann, vypravěč pohádek, kterého známe od Schwarzenberského plavebního kanálu, kde vypráví pravidelně spolu s Helenou Svobodovou pohádky z obou stran Šumavy. Šedivá pelerína, nerozlučný klobouk, úsměv pod mohutným knírem, rozsvícená petrolejka. Nemohli jsme asi narazit na lepšího průvodce, který by nás dovedl ke starobylému dvoru Eggerhaus, který je dnes muzeem a místem setkávání různých spolků z Altmünsteru.

Helmut

Měli jsme štěstí, ve dveřích jsme potkali první skupinu Třech králů. O půl šesté vyprávěl Helmut pohádky poprvé pohádky, hlavně pro děti, většina jich byla o Perchtách.

Zvonkaři

Za půl hodinku se za okny rozezněly kravské zvonce, zablýskly se odlesky mohutých svítících čepic - přiběhli zvonkaři, aby se zastavili u Eggerhausu. Zazpívali. Dostali svařák, punč, chleba se sádlem. Zapálili několik zhaslých svíček v čepicích, a vyrazili dál. Program v Eggerhausu pokračoval v krásně vytopené setnici. Zelená kachlová kamna nádherně hřála. Další skupina Třech králů zazpívala nejen své Aleluja, potom je vystřídal Helmut s pohádkami.

Helena s Helmutem

"Dnes za námi přijela Helena Svobodová, která se mnou vypráví na Šumavě pohádky, a ředitel plavebního kanálu Hynek Hladík," představil Helmut své hosty z Čech. "Co kdybychom vyprávěli spolu jednu krátkou pohádku, třeba O zvláštním zvířeti? Víte, já moc neumím česky, Helena zase neumí německy, ale vyprávíme spolu pohádky!" "Před dávnými, dávnými, časy, bylo to včera, bylo to dnes,..." začali Helmut s Helenou. Pohádky, které vyprávěl potom ještě Helmut, střídala harmonika, večer krásně utíkal. My se ale museli rozloučit, jet dál, do Traunkirchenu.

Zvonkaři

V centru Traunkirchenu se sešli zvonkaři, nejdřív to byly děti, již ve čtyři odpoledne. Vydali se do okolních osad, aby v deset večer doběhli na plácek před hotelem Annerlhof nedaleko nádraží Traunkirchen. Před desátou se rozeznívaly ze všech směrů kravské zvonce rozezněné při běhu zvonkařů, byly vidět řádky svících obrovských čepic. Zelená světlice dala signál, zvonkaři se vydali na poslední stovky metrů. Doprovázeli jsme běžce z řad myslivců, na jejich svítících čepicích byly vidět lovecké scény, lovná zvěř, myslivce převážející uloveného jelena na loďce přes jezero, ale také tragédii zastřeleného lovce, i sedmnáctku lyžařského spolku Traunkirchen. Na řadě svítích čepic je vidět obrazy svatých. Celkem přiběhlo za velkého rachotu zvonců zhruba 150 zvonkařů. Zvonce ztichly, zvonkaři zpívali vánoční koledy. Po jednotlivých koledách následoval opět mohutný rachot zvonců. Uprostřed několika kruhů zvonkařů byly děti, jejich čepice nebyly tak veliké a těžké. Přesto se stala právě v houfu kluků taková malá tragédie, jedna z čepic začala hořet. Všechno však dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo.

Zvonkaři

Po zhruba hodině se řádky zvonkařů vydaly na běh k domovům. Děti, které už dál neběžely, za pomoci rodičů zhasily svíčky ve svých čepicích, naposledy zapózovaly fotografům.

Rádi bychom v předvečer zahájení plavební sezóny přivezli zvonkaře ze Solné komory, aby nám ukázali tento starý lidový zvyk. Chtěli bychom, aby po setmění zvonkaři dovedli lidi na lesní mši svatou, při které by byla požehnána plavební sezóna. V den zahájení by se mohla konat výstava svítících čepic zvonkařů na Jeleních Vrších. Tato akce by byla ještě doplněna do kalendáře projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Článek najdete také na stránkách Folklorního sdružení ČR. Chcete-li si prohlédnout fotografie, navštivte Fotogalerii (aktualizace 08.01.2008 20:58)


Design © VOJTa Herout, 2003-2008

Text © Hynek Hladík, 2003-2008