20140928 Aldersbach na stránkách DENÍKu
img00011.jpg
(C) Hynek Hladík