20140928 Aldersbach na stránkách DENÍKu
img00006.jpg
(C) Hynek Hladík