20140928 Aldersbach na stránkách DENÍKu
img00001.jpg
(C) Hynek Hladík