Setkání s tradicí

EXPO kanál
EXPO KANÁL
Na Jeleních Vrších, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, ve stodole domu č.p. 13 zřídila obec Nová Pec expozici o Schwarzenberském plavebním kanálu. Expozice dostala jméno KANÁL EXPO, které je srozumitelné pro Čechy, Němce, či Rakušany i další návštěvníky.

Na začátku přípravy expozice KANÁL EXPO byla myšlenka. Přišel s ní Ing. Čestmír Hrbek. Před řadou let koupil domek na Jeleních Vrších. Zejména poté, co byl opraven plavební kanál v těsném sousedství, ptali se jej často turisté, kteří šli okolo, kde je ten kanál. I rozhodl se, že ve stodole svého domu udělá expozici o plavebním kanálu. Myšlenku dal na papír a svolal kroužek možných budoucích autorů Mgr. Vlaďku Kunešovou, výtvarnici, Ing. Hynka Hladíka, plavebního ředitele a znalce plavebního kanálu, Mgr. Zdeňka Přibyla, fotografa a Pavla Štětinu, tehdejšího starostu obce Nová Pec a rozděloval úkoly.

Původně počítal, že hlavní exponát, plastickou mapu, jak on, bývalý voják, říká, plastický stůl, vyrobí sám. Vlaďka dostala za úkol výtvarné řešení, Hynek věcný obsah, historické fotografie, fotografie ze současnosti a propagaci pak Zdeněk.

Obec Nová Pec převzala v osobě starosty hlavní iniciativu a stala se zřizovatelem expozice, Ing. Hrbek na základě smlouvy budoucím provozovatelem.

Hlavním exponátem výstavy KANÁL EXPO se stala velká plastická mapa krajiny kolem Schwarzenberského plavebního kanálu, kraje mezi Vltavou na severu a řekou Große Mühl na jihu, mezi Svatým Tomášem na východě a Studenou Vltavou na západě. Je na ní horský hřeben Šumavy od Vítkova Hrádku přes Bärensteinu, Sulzbergu, Smrčinu, Plechý, Trojmeznou horu až po Třístoličník, rozsvítit lze „Starý kanál“ od ústí do řeky Große Mühl u Damreithu přes hlavní evropské rozvodí v osadě Růžový Vrch po Jelení Vrchy, „Nový kanál“ od Jeleních Vrchů po potok Světlá voda nedaleko hranic s Bavorskem. Najdete na něm nejen současné vesnice, v nich mají domky červené střechy, ale i ty zaniklé, tam jsou domky se střechami šedými.

Na patnácti tabulích v expozici najdete informace o pralesích jižní Šumavy, které se po stavbě kanálu staly zdrojem palivového dříví pro císařské hlavní město Vídeň, o Josefu Rosenauerovi, staviteli plavebního kanálu, o historii plavebního kanálu, o plavení dříví na kanálu, o historii osídlení jižní Šumavy, o těžbě a přibližování dříví, o vlivu kanálu na „plavební“ lesy, o využití kanálu po roce 1945 a jeho postupném zániku, o „Starém“ i o „Novém“ kanálu, o plavebním kanálu v Rakousku, o Plešném jezeru, o obnově plavebního kanálu, o přírodě okolo plavebního kanálu a o plavebním kanálu a turistice.

Výlet ke Schwarzenberského plavebního kanálu se vyplatí, jestliže jste v okolí Nové Pece, začít právě návštěvou expozice KANÁL EXPO.

KANÁL EXPO je otevřeno v turistické sezóně každý den od 08:00 do 17:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Expozice o Schwarzenberském plavebním kanálu na Jeleních Vrších ve stodolu domu č.p. 13 EXPO KANÁL má svoje nové logo.

EXPO KANÁL

Autorkou loga je Mirka Kunešová.

Logo vzniklo v rámci projektu obce Nová Pec financovaného z grantu Jihočeského kraje v rámci příspěvkového programu na podporu propagace muzeí, která nejsou zřizována státem či Jihočeským krajem. V rámci tohoto programu jsou ještě vydány plakát, pohlednice, propagační letáky a byly vyrobeny propagační tužky.
Design © VOJTa Herout, 2003-2019, Hynek Hladík, 2008-2019